Download
cyp testing ingen effekt av medisinen eller helt dopa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CYP-testing: Ingen effekt av medisinen eller helt dopa? PowerPoint Presentation
Download Presentation
CYP-testing: Ingen effekt av medisinen eller helt dopa?

CYP-testing: Ingen effekt av medisinen eller helt dopa?

230 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CYP-testing: Ingen effekt av medisinen eller helt dopa?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Diakonhjemmet Sykehus Senter for Psykofarmakologi CYP-testing:Ingen effekt av medisinen eller helt dopa? www.psykofarmakologi.no Helge Refsum Avdelingsoverlege / professor dr.med.

 2. Farmakologi • Farmakodynamikk = Hva gjør medisinen med kroppen? • Farmakokinetikk = Hva gjør kroppen med medisinen? Farmakokinetiske forskjeller gir ulik legemiddeleksponering i forhold til dosen

 3. CYP-systemet(Cytokrom P450) • Viktigste enzymsystem i omsetning (metabolisme) av legemidler • Involvert i omsetning av >80% av alle legemidler • Hovedsakelig lokalisert i lever

 4. Legemiddel Metabolisme Paroksetin (Seroxat) CYP2D6 Sertralin (Zoloft) CYP2C19, CYP3A4 CYP2C9 Omeprazol (Losec) CYP2C19, CYP3A4 Alprazolam (Xanor) CYP3A4 Kodein (Paralgin/PinexForte) CYP2D6 prodrug Karisoprodol (Somadril) CYP2C19 Hydroxyzyn (Atarax) (lite kjent) Propofol (Diprivan) CYP2B6, UGT, CYP2C9, CYP3A4 Petidin/meperidin (Petidin) CYP3A4, CYP2B6 Hydromorfon (Palladon) UGT, CYP2D6 Kasuistikk: Mann 50 år Diagnose: Smerter, depresjon, sosial angst (?)

 5. Behandling siste 12 timer: - 10 mg diazepam (peroralt) - 2 mg lorazapam (IV) - 2 mg midazolam (IV) - 2 mg lorazepam - 2 mg midazolam - 25 mg propofol/lidokain

 6. CYP-systemet(Cytokrom P450) • Cytokrom = cellefarge • P450 indikerer bølgelengden på lyset cellene absorberer • ca 50 ulike CYP-enzymer • Noen få CYP-enzymer er viktige i metabolisme av legemidler

 7. Viktige CYP-enzymer Genetisk årsak til variasjon i legemiddelrespons: CYP2C9, CYP2C19 og CYP2D6

 8. Genotype • Den humane genetiske koden er diploid, dvs alle gener eksisterer i 2 kopier • Mutasjoner kan eksistere på • ingen av genkopiene (normal) • den ene av genkopiene (heterozygot mutasjon) • begge genkopiene (homozygot mutasjon)

 9. Genotype • Langsomme omsettere (ingen aktive genkopier) • Intermediære omsettere (en aktiv genkopi) • Raske omsettere (to aktive genkopier) • Ultraraske omsettere (tre eller flere aktive genkopier)

 10. CYP-mutasjon: sjelden eller vanlig? • CYP2D6 • 7% langsomme omsettere • 30% intermediære omsettere • 60% raske omsettere (normale) • 1,5% ultraraske omsettere • CYP2C19 • 3% langsomme omsettere • 25% intermediære omsettere • 65% raske omsettere (normale) • 5% ultraraske omsettere • CYP2C9 – 3% langsomme omsettere

 11. Etnisk variasjon-ultrarask CYP2D6 legemiddelomsetning 1,5% 4% 7-10% 10% Saudi arabia : 20% Øst-Afrika : 30%

 12. 2 0 4 9 3 0 9 2 2 1 1 4 7 X Terapisvikt, tidligere forsøkt Sarotex, også uten effekt. 1 0 0 4 1 0 x 0 8 3 0 x x Cipralex Okt 2009 1 0 0 9 0 4 1 0 0 0 x x

 13. S-citalopram (Cipralex) -effekt avhengig av CYP2C19 genotype? 25 20 15 S-citalopram konsentrasjon (nM/mg) 10 5 0 *17/*17 *1/*17 *1/*1 *17/def *1/def def/def (Ultrarask) (Normal) (Langsom) Rudberg et al. Clin Pharm Ther 2008

 14. S-citalopram (Cipralex) -effekt avhengig av CYP2C19 genotype! 25 25 20 20 15 15 S-citalopram konsentrasjon (nM/mg) 10 10 5 5 0 0 *17/*17 *17/*17 *1/*17 *1/*17 *1/*1 *1/*1 *17/def *17/def *1/def *1/def def/def def/def (Ultrarask) (Normal) (Langsom) Rudberg et al. Clin Pharm Ther 2008

 15. Genetisk variasjon • Kunnskap om genetisk variasjon kan brukes for å tilpasse medisinbruken bedre • Normaldosering er utarbeidet på grunnlag av gjennomsnittsbefolkningen • Dosering basert på genotype er aktuelt for mange legemidler

 16. Studier har vist: • Kortere sykehusopphold • Kortere sykmelding, raskere tilbake i arbeid • Færre bivirkninger • Lavere doser • Reduserte medisinkostnader

 17. Anestesiavdelingen Diakonhjemmet Sykehus X

 18. 1 Prodrug

 19. 1 Prodrug

 20. LANGSOM (CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19) ULTRARASK (CYP2D6, CYP2C19) Høy serumkonsentrasjon ved standarddose Lav serumkonsentrasjon ved standarddose Høy risiko for bivirkninger Høy risiko for terapisvikt NB: Omvendt for prodrugs

 21. Viktige CYP-enzymer Miljøfaktorer årsak til variasjon i legemiddelrespons, eks. røyk, kost, hormoner, legemidler: CYP1A2 og CYP3A4

 22. CYP1A2- induksjon: Klozapin (Leponex) og olanzapin (Zyprexa) - røykere vs. ikke-røykere Klozapin Olanzapin 12 20,00 10 15,00 8 Serumkonsentrasjon (nmol/L / mg) Serumkonsentrasjon (nmol/L / mg) 6 10,00 4 5,00 2 0 0,00 0 (n=5) 8-14 (n=6) 15-19 (n=7) 20-40 (n=15) 0 (n=9) 8-14 (n=7) 15-19 (n=11) 20-40 (n=13) Antall sigaretter Antall sigaretter Haslemo et al. EJCP 2006

 23. CYP1A2- induksjon: Klozapin (Leponex) og olanzapin (Zyprexa) - ikke-røykere dobbelt så mye medisin! Klozapin Olanzapin 12 20,00 10 * 15,00 8 Serumkonsentrasjon (nmol/L / mg) Serumkonsentrasjon (nmol/L / mg) * 6 10,00 4 ** ** ** ** ** ** 5,00 2 0 0,00 0 (n=5) 8-14 (n=6) 15-19 (n=7) 20-40 (n=15) 0 (n=9) 8-14 (n=7) 15-19 (n=11) 20-40 (n=13) Antall sigaretter Antall sigaretter Haslemo et al. EJCP 2006

 24. CYP3A4- induksjon: quetiapin (Seroquel) Br J Clin Pharmacol 2006; 61: 58-69.

 25. CYP3A4- induksjon: quetiapin (Seroquel) + karbamazepin (Tegretol) Br J Clin Pharmacol 2006; 61: 58-69.

 26. CYP-interaksjoner – aktuelle kombinasjoner  Hentet fra www.cyp450.no (inneholder flere legemidler)

 27. CYP-interaksjoner – aktuelle kombinasjoner  Hentet fra www.cyp450.no (inneholder flere legemidler)

 28. CYP-interaksjoner – aktuelle kombinasjoner  Hentet fra www.cyp450.no (inneholder flere legemidler)