mgr inż. Adam Kessler - PowerPoint PPT Presentation

mgr in adam kessler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
mgr inż. Adam Kessler PowerPoint Presentation
Download Presentation
mgr inż. Adam Kessler

play fullscreen
1 / 30
mgr inż. Adam Kessler
136 Views
Download Presentation
rafiki
Download Presentation

mgr inż. Adam Kessler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zastosowanie systemów geokomórkowych w budowie i modernizacji infrastruktury drogowej, kolejowej oraz lotniskowej w aspekcie poprawy bezpieczeństwa ruchu mgr inż. Adam Kessler

  2. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej powoduje bardzo często ekspansję na tereny o gruntach gorszej jakości wymagających zastosowania specjalnych metod do ich wzmocnienia i stabilizacji • Uszkodzone drogi i pobocza są przyczyną wielu wypadków • Słabe i niestabilne podłoża gruntowe,„przepracowane” podbudowy oraz nasypy drogowe i kolejowe są powodem: - kosztownych remontów i napraw, - ograniczeń w ruchu, - zmniejszenia rozkładowych prędkości - wyłączenia z ruchu niebezpiecznych odcinków

  3. Komórkowy System Ograniczający znalazł zastosowanie w budownictwie komunikacyjnym ze względu na to, że: • umożliwia eliminację zjawiska koleinowania • umożliwia ruch ciężkich pojazdów kołowych na słabonośnych gruntach • pozwala na wykonanie podbudowy o wysokiej wytrzymałości na zginanie, działającej jak „półsztywna płyta”, dzięki częściowemu przeniesieniu obciążeń pionowych przez naprężenia boczne i redukcję ciśnień kontaktowych na podłoże gruntowe • umożliwia redukcję ugięć pionowych, a przez to ograniczenie zjawiska „pompowania” drobnych cząstek słabego podłoża gruntowego do warstwy ziarnistej podbudowy • pozwala na ograniczenie osiadania różnicowego i całkowitego, nawet w przypadku podłoży o bardzo niskiej wytrzymałości • umożliwia redukcję grubości elementów konstrukcyjnych drogi i potrzebę znacznej wymiany gruntu • jest łatwy do instalowania nawet w bardzo trudnych warunkach i daje się łączyć z materiałami i technologiami tradycyjnymi

  4. Pobocza dróg • Trwałe i stabilne pobocza obok właściwego stanu drogi są jednym z ważnych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu

  5. Drogi kolejowe Technologia oparta na systemach geokomórkowych pozwala na: • stabilizację i wzmocnienie podtorzy trakcji szynowej na miękkich i plastycznych gruntach (istotne przy stosowaniu podkładów i podrozdjezdnic strunobetonowych oraz torów bezstykowych) • budowę stabilnych i trwałych skrzyżowań szynowo-drogowych • likwidację zjawiska tzw. ”wychlapek” • ograniczenie głębokiej wymiany gruntu • konstrukcje trwałych i funkcjonalnych „płyt przejściowych” podtorzy na mosty i wiadukty • ograniczenie propagacji drgań i wibracji pionowych i poziomych torowisk (ochrona budowli zabytkowych) • szybszą modernizację lub naprawę torowiska często z możliwością utrzymania ruchu na sąsiednim torze.

  6. Budowa lotnisk i infrastruktury lotnictwa cywilnego i wojskowego Systemy geokomórkowe są stosowane w budowie: • pasów startowych (podbudowy nawierzchni konwencjonalnych lub bezpośrednio jako nawierzchnie darniowe i gruntowe) • obramowań pasów startowych (runway borders) • platform do odladzania samolotów (de-icing pads) • miejsc postojowych samolotów • podbudów i platform gruntowych dla urządzeń specjalnych (np.wolnostojących stanowisk radarowych) • zbiorników na odcieki po myciu nawierzchni lotniskowych • podbudów i wanien bezpieczeństwa zbiorników paliw Systemy geokomórkowe stosuje się również w zestawach naprawczych pasów startowych lotnisk po bombardowaniach tzw. ADR-y ( airfield demage repair)

  7. Przykład budowy pasa startowego o nawierzchni darniowej przy zastosowaniu technologii KSO

  8. Platformy do odladzania samolotów – problem geoinżynierski i ekologiczny

  9. Zastosowanie systemów geokomórkowych do budowy dróg , poboczy dróg, wzmocnienia i stabilizacji podtorzy oraz nasypów a także podbudów nawierzchni lotniskowych w znacznym stopniu podwyższa bezpieczeństwo eksploatacyjne tych obiektów, zwłaszcza w przypadku ich usytuowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych. • Zastosowanie systemów geokomórkowych przynosi wymierne korzyści ekonomiczne przy budowie obiektów komunikacyjnych poprzez: - ograniczenie znacznej wymiany gruntu - zastosowanie kruszyw niższej jakości do zasypu a zatem tańszych chroniąc wartościowe złoża - umożliwienie zastosowania korzystniejszych rozwiązań technologicznych a w czasie eksploatacji poprzez: - ograniczenie nakładów na naprawy i remonty ze względu na zwiększoną trwałość i dużą odporność konstrukcji, tak na czynniki techniczne jak i atmosferyczne

  10. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ