Vecn á katalogizácia v MARC21 - PowerPoint PPT Presentation

vecn katalogiz cia v marc21 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vecn á katalogizácia v MARC21 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vecn á katalogizácia v MARC21

play fullscreen
1 / 66
Vecn á katalogizácia v MARC21
264 Views
Download Presentation
raine
Download Presentation

Vecn á katalogizácia v MARC21

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vecná katalogizácia v MARC21 PhDr. Anna Peťová petova@snk.sk

 2. BLOK VECNÉHO POPISU • Blok vecného popisu má v MARC21 rovnaké označenie ako v UNIMARC (blok 6--), • Odlišnosti: • v granularite, • v zápise interpunkcie, • v označení polí a podpolí

 3. 600 osobné meno 601 korporácia/akcia 602 meno rodiny 604 autor/dielo 605 unifikovaný názov 606 všeobecná téma 600 610 alebo 611 600 600 630 650 UNIMARC/MARC21(1)

 4. 607 geografický názov 608 forma dokumentu 610 voľne tvorené pojmy 615 predmetová kategória 660kód geo. oblasti 661 kód času 675 MDT 651 655 653 072 043 045 a (alebo) 648 080 UNIMARC/MARC21(2)

 5. Mennézáhlavie vo vecnom popise • Za selekčné údaje považujeme v tejto časti údaje takto označené v AACR2 (kap. 21, kapitoly 21-25 sa venujú forme záhlaví podľa typu) • 22 Personálne mená • 23 Geografické mená • 24 Korporatívne záhlavie • 25 Unifikované názvy

 6. Pole: X00 Mená osôb – všeobecné informácie • 100  Hlavné záhlavie – osobné meno (NO) • 600 Vedľajšie vecné záhlavie – osobné meno (O), zastupuje aj pole 602 meno rodiny (Unimarc) a pole 604 autor- názov (Unimarc) • 700  Vedľajšie záhlavie – osobné meno (O) • 800  Vedľajšie záhlavie pre edíciu – osobné meno (O) 

 7. Prvý indikátor Indikátor formy mena 0Meno sa uvádza pod rodným/krstným menom 1Meno sa uvádza podprímením (priezviskom) 3 Meno rodiny (rodu) Druhý indikátor 600Heslár/Tezaurus 0 Library of Congress Subject Headings 1 LC subject heading for children´s literature 2 Medical Subject Headings 3 National Agricultural Library subject authority file 4 Zdrojnešpecifikovaný 5 Canadian Subject Headings 6 Répertoirede vedettes-matière 7 Zdroj špecifikovaný v podpoli $ 2

 8. $a Osobné meno (NO) - totožné $q Rozpis iniciál rodného/krstného mena (NO) $b Rímske číslice (NO) Unimarc: $d $c Doplnky k menu iné než dáta (O) - totožné $d Dáta súvisiace s menom (NO) Unimarc:$f $e Slovné označenie role (O) $j Priradenie zodpovednosti (O) $u Príslušnosť ku korporácii/adresa (NO) $4 Kód role (O) Podpolia menného záhlavia

 9. $t Názov diela (NO) $f Dáta súvisiace s dielom (NO) $g Daľšie rôzne informácie (NO) $h Všeobecné označenie druhu dokumentu (NO) [600/700/800] $k Podzáhlavie pre formu (O) $l Jazyk diela (NO) $m Obsadenie (hudebné diela (O) [600/700/800] $n Číslo časti/sekcie diela (O) $o Údaj o aranžmá (hudebné dielo) (NO) [600/700/800] $p Názov časti/sekcie diela (O) Názvová časť(1)

 10. $r Tónina (hudobného diela) (NO) [600/700/800] $s Verzia (N) [600/700/800] $v Označenie zväzku/poradia (NO) [800] $x Medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN) (NO) [700] Pre meno aj názov $g Ďaľšie rôzne informácie (NO) Názvová časť(2)

 11. Vecné spresnenia (nepoužívame) • $v Formálne spresnenie (O) [600] Unimarc: $j (suplovalo pole 608 U/655 M21) • $x Všeobecné spresnenie (O) [600] - totožné • $y Chronologické spresnenie (O) [600] Unimarc: $z • $z Geografické spresnenie (O) [600] Unimarc: $y

 12. Príklady • 60007 $aJán Pavol$bII.,$cpápež,$d1920-2005$2SNKPH 600#0$aKleopatra $dVII.$cegyptská panovníčka $f69-30 pr. Kr. • 60017 $aTatarka, Dominik,$d1913-1989$2SNKPH 600#1$aTatarka$bDominik$f1913-1989 • 60037$aKováčovci (rodina)$2SNKPH 602##$aKováčovci (rodina) • 60017$aTatarka, Dominik,$d1913-1989.$tDémon súhlasu$2SNKPH 604##$1700 1$aHviezdoslav$bPavol Országh$f1849-1921$150010$aKrvavé sonety

 13. Kontrolné podpolia $2 Zdroj záhlavia alebo termínu (NO) [600] $3 Bližšie určenie dokumentu (N) [600/700] $5 Kód inštitúcie (N) [700] $6 Prepojenie polí v inom písme (N) $8 Prepojenie súvisiacich polí (O)

 14. Pole: X10 Mená korporácií, všeobecné informácie 110 Hlavné záhlavie – meno korporácie (NO) • 610 Vedľajšie vecné záhlavie – meno korporácie (O) – polenezastupujenázovpodujatia(UNIMARC).  M21 obsahuje samostatné pole pre názov podujatia: 611 • 710  Vedľajšie záhlavie – meno korporácie (O) • 810 Vedľajšie záhlavie pre edíciu – meno korporácie (O)

 15. Prvý indikátor Indikátor formy mena 0Invertovaná forma mena 1 Meno jurisdikcie 2Meno v priamom poradí Druhý indikátor 610 Heslár/tezaurus 0 Library of Congress Subject Headings 1 LC subject heading for children´s literature 2 Medical Subject Headings 3 National Agricultural Library subject authority file 4 Zdroj nešpecifikovaný 5 Canadian Subject Headings 6 Répertoirede vedettes-matière 7 Zdroj špecifikovaný v podpoli $2

 16. $a Meno korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok (NO) $b Podriadená zložka (O) $c Miesto konania akcie (N) $e Slovné označenie role (O) $u Príslušnosť ku korporácii/adresa (NO) $4 Kód role (O) Podpolia mennej časti vecného popisu

 17. Príklady (1) Meno zapísané v priamom poradí • 610 27$aSlovenská národná knižnica (Martin, Slovensko).$bOdbordoplňovania a spracovania dokumentov $2SNKPH • 60102$aSlovenskánárodná knižnica$cMartin, Slovensko$bOdbor spracovania – podpolia totožné, odlišnosť v indkátoroch

 18. Príklady (2) Meno zapísané pod správnym celkom 610 17 $aMartin (Slovensko).$bMestský úrad.$2SNKPH 60101$aMartin (Slovensko)$bMestský úrad – podpolia totožné, odlišnosť v indikátoroch, interpunkcia!

 19. Vecné spresnenia (nepoužívame) • $v Formálne spresnenie (O) [610] • $x Všeobecné spresnenie (O) [610] • $y Chronologické spresnenie (O) [610] • $z Geografické spresnenie (O) [610]

 20. Príklady • 610 27 $aKatolícka cirkev.$bPápež(1958-1963 : Ján XXIII.).$tMater et magistra.$2SNKPH (bude v poli 71022) Poznámka • -          Unimarc: $c • -          MARC21: $d1958-1963 : Ján XXIII. – nahrádzajú ( )

 21. Kontrolné podpolia • $2 Zdroj záhlavia alebo termínu (NO) [600] • $3 Bližšie určenie dokumentu (N) [600/700] • $5 Kód inštitúcie (N) [700] • $6 Prepojenie polí v inom písme (N) • $8 Prepojenie súvisiacich polí (O)

 22. Pole: X11 Mená akcií • 111 Hlavné záhlavie – meno akcie (NO) • 611 Vedľajšie vecné záhlavie – meno akcie (O) • 711 Vedľajšie záhlavie – meno akcie (O) • 811 Vedľajšie záhlavie pre edíciu – meno akcie (O)

 23. Prvý indikátor Indikátor formy mena 0Invertovaná forma mena 1 Meno jurisdikcie 2 Meno v priamom poradí Druhý indikátor 611 Heslár/tezaurus 0 Library of Congress Subject Headings 1 LC subject headings for children´s literature 2 Medical Subject Headings 3 National Agricultural Library subject authority file 4 Zdroj nešpecifikovaný 5Canadian Subject Headings 6Répetoire des vedettes-matière 7 Zdroj špecifikovaný v podpoli $2

 24. $a Meno akcie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok (NO) $q Meno akcie nasledujúce vo vstupnom prvku za menom jurisdikcie (NO) $d Datum konania akcie (NO) $c Miesto konania akcie (NO) $e Podriadená zložka (O) $g Ďaľšie rôzné informácie (N) $u Príslušnosť ku korporácii/adresa (NO) $4 Kód role (O) Podpolia mennej časti vecného popisu

 25. Príklady 61127$aBratislavské hudobné slávnosti$n(35.:$d1999:$cBratislava, Slovensko)$2SNKPH 60112$aBratislavské hudobnéslávnosti$d35.$f1999$eBratislava, Slovensko

 26. Vecné spresnenia (nepoužívame) • $v Formálne spresnenie (O) [611] • $x Všeobecné spresnenie (O) [611] • $y Chronologické spresnenie (O) [611] • $z Geografické spresnenie (O) [611] • 61127$aBratislavské hudobné slávnosti $n(35.:$d1999$cBratislava,Slovensko) $2 ...

 27. Kontrolné podpolia • $2 Zdroj záhlavia alebo termínu (NO) [600] • $3 Bližšie určenie dokumentu (N) [600/700] • $5 Kód inštitúcie (N) [700] • $6 Prepojenie polí v inom písme (N) • $8 Prepojenie súvisiacich polí (O)

 28. Pole: X30 Unifikované názvy - všeobecné informácie • 130Hlavné záhlavie – unifikovaný názov (NO) • 630Vedľajšie vecné záhlavie – unifikovaný názov • 730 Vedľajšie záhlavie – unifikovaný názov (O) • 830 Vedľajšie záhlavie pre edíciu – unifikovaný názov (O)

 29. Prvý indikátor Vylúčenie znakov z radenia 0-9 Počet vylúčených znakov [130/630/730] Druhý indikátor 630 Heslár/tezaurus 0Library of Congress Subject Headings 1 LC subject headings for children´s literature 2 Medical Subject Headings 3National Agricultural Library subject authority file 4Zdroj nešpecifikovaný 5Canadian Subject Headings 6Répetoire des vedettes-matière 7 Zdrojšpecifikovaný v podpoli $2

 30. $a Unifikovaný názov (NO) $n Číslo časti/sekcie diela (O) $p Názov časti/sekcie diela(NO) $l Jazyk diela (NO) $f Dáta súvisiace s dielom (NO) $k Podzáhlavie pre formu (O) $s Verzie (NO) Podpolia názvovej časti vecného popisu

 31. Vecné spresnenia(nepoužívame) • $v Formálne spresnenie (O) [630] • $x Všeobecné spresnenie (O) [630] • $y Chronologické spresnenie (O) [630] • $z Geografické spresnenie (O) [630]

 32. Príklady • 630 #7$aBiblia $2SNKPH • 630 #7$aBiblia.$pN.Z. $pMatúš VI, 9-13$2 ... • 605##$aBiblia$iN.Z. • 630 #7$aBiblia.$pN. Z. $pSkutky apoštolov.$lRómsky$2 ... • 630#7 $a Biblia.$l Slovensky.$sKamaldulská$2... • 630#7 $a Biblia.$l Slovensky.$sJeruzalemská$2... • 630 #7$aBiblia.$lSlovensky$2 ... • 630 #7$aCesta k emocionálnej zrelosti (vzdelávací program)$2 ... • 630 #7$aNatelo (televízna relácia)$2 ... • 630 #7$aPán prsteňov (film)$2

 33. Kontrolné podpolia $2 Zdroj záhlavia alebo termínu (NO) [600] $3 Bližšie určenie dokumentu (N) [600/700] $5 Kód inštitúcie (N) [700] $6 Prepojenie polí v inom písme (N) $8 Prepojenie súvisiacich polí (O)

 34. Vecné záhlavie (bez menného základu) • Prax knižníc nie je v oblasti vecného popisu jednotná, v tejto časti uvádzame bližšie polia, ktoré SNK v praxi využíva: • 650, 651, 653, 655

 35. Vecná téma (O) • Použitie: Pre zápis PHSNK vytvorených na základe katalogizačnej politiky SNK (Metodika vecného popisu …, 2003,http://www.snk.sk/?vecne-spracovanie-metodicke-materialy2, ktorá vychádza z LCSH a aplikovaných štandardov NKP • Aktualizovaná metodika pre popis kníh: http://www.kis3g.sk/dokumenty/metodika_knih.html Katalogizačná politika http://www.snk.sk/?uvod-1

 36. Zmeny vo vecnom popise • Lexikálna jednotka (slovosled, celistvosť termínu) • Aplikačná syntax (vertikalizácia, minimalizácia) • Unifikácia (SVA, kľúčové slová si nevymýšľame)

 37. Lexikálna jednotka • slovosled: podnikateľské prostredie, slovenské výtvarné umenie • celistvosť termínu: dejiny umenia kultúra a náboženstvo obnova vidieka

 38. Aplikačná syntax • Vertikalizácia • 65007$amestská doprava • 651#7$aMartin (Slovensko) • 648#7$a2003 • 655#7$aanalytické štúdie

 39. Dôvody pre vertikálny zápis Štrukturovanosť potláča: • Dublin Core – metad. formát, • FRBR – pravidlá na preväzovanie záznamov • konverzie

 40. Unifikácia=Súbor vecných autorít • navigácia čitateľa „pozri“, „pozri aj“, jednoznačnosť termínu, termíny si nevymýšľame, výber termínu z popisovaného dokumentu, overovanie v GOOGLE • 040\a SNKPH \b slo \c SNKPH • 0657\a 005.745 • 150\a kongresy • 450\a zjazdy • 550\a +005 \x Manažment. Riadenie • 550\a medzinárodné kongresy \w h • 7504\a Congresses

 41. Prvý indikátor Úroveň: # Informácia nie je dostupná 0 Nešpecifikovaná 1 Primárna 2 Sekundárna Druhý indikátor Heslár/tezaurus 0Library of Congress Subject Headings 1 LC subject headings for children´s literature 2 Medical Subject Headings 3National Agricultural Library subject authority file 4Zdroj nešpecifikovaný 5Canadian Subject Headings 6Répetoire des vedettes-matière 7 Zdroj špecifikovaný v podpoli $2 Pole:650 Vedľajšie vecné záhlavie

 42. Podpolia (1) Hlavná časť $aVecná téma či geografické meno ako vstupný prvok (NO)(Irán v Koráne) NEPOUŽÍVAME: • $b Vecná téma nasledujúca za geografickým menom ako vstupným prvkom (NO) • $c Miesto udalosti (NO) • $d Rozmedzie dát (NO) • $e Slovné označenie role (NO)

 43. Podpolia (2) Časť vecných spresnení • $v Formálne spresnenie (O) - nepoužívame • $x Všeobecné spresnenie (O) – presne vymedzené • $y Chronologické spresnenie (O) – pole 648 • $z Geografické spresnenie (O)

 44. Príklady • 650 07$amanažment kvality$2SNKPH • 606 0#$amanažment kvality • 650 07$asviečková manifestácia, Bratislava, 1988$2... • 606 0#$aSviečková manifestácia, Bratislava, 1988 • Kontrolné podpolia • $2Zdroj záhlavia alebo termínu (NO)

 45. Príklady obsahujúce tematické, geografické a chronologické spresnenia • 65007$aprezidenti$zSlovensko$y20. stor.$2SNKPH • vertikálna aplikačná syntax: • 648#7$a20. stor.$2SNKPH • 65007$aprezidenti$2SNKPH • 651#7$aSlovensko$2SNKPH • 65007$avedomie$xpsychologické aspekty$2... • 65007$avedomie$xfilozofické aspekty$2...

 46. Prvý indikátor # Nedefinovaný Druhý indikátor Heslár/tezaurus 0Library of Congress Subject Headings 1 LC subject headings for children´s literature 2 Medical Subject Headings 3National Agricultural Library subject authority file 4Zdroj nešpecifikovaný 5Canadian Subject Headings 6Répetoire des vedettes-matière 7 Zdroj špecifikovaný v podpoli$2 Pole: 651 Vedľajšie vecné záhlavie - Geografické meno (O)

 47. Podpolia Menná časť • $a Geografické meno (NO) ako vstupný prvok Časť vecných spresnení • $v Formálne spresnenie (O) • $x Všeobecné spresnenie (O) • $yChronologické spresnenie (O) • $zGeografické spresnenie (O)

 48. Príklady_1 • 651 #7 $aMartin (Slovensko)$2SNKPH • 651 #7 $akrajiny Európskej únie$2SNKPH • 651 #7 $aMartin (Slovensko : okres)$2 ... • 651 #7 $aChočské vrchy (Slovensko)$2 .. • 651 #7 $aVysoké Tatry (Slovensko a Poľsko)$2 • 651 #7 $aDunaj$2 ... • 651 #7 $aPloská (Veľká Fatra, Slovensko)$2

 49. Príklady_2 • 651#7$aOrava, rieka (Slovensko)$2 ... • 651#7$aOrava (Slovensko a Poľsko)$2 ... • 651#7$aTuriec, rieka (Slovensko)$2 ... • 651#7$aTuriec (Slovensko)$2 ... • 651#7$aRužomberok-oblasť (Slovensko)$2 ... • 651#7$aPodtatransko (Slovensko)$2 ... • 651#7$aPovažie (Slovensko)$2 ... • 651#7$aNad jazerom (Košice, Slovensko)$2 ... • 651#7$aObchodná ulica (Bratislava, Slovensko)$2

 50. Pole: 653 Registrový termín Voľne tvorený termín (O) • $a Voľne tvorený termín (O) • $6 Prepojenie polí v inom písme (NO) • $8 Prepojenie súvisiacich polí (O)