Download
arrangemangstr ff och utbildning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arrangemangsträff och utbildning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arrangemangsträff och utbildning

Arrangemangsträff och utbildning

127 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Arrangemangsträff och utbildning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Arrangemangsträff och utbildning 2014-03-17

 2. Godkänd karta • Kartan ska vara godkänd innan inbjudan publiceras, om inte kartan är godkänd klassas tävlingen ner till nivå 5. • Olika nivå på godkännande enligt Kent-Åkes presentation • Kartutskrift ska göras av certifierad utskriftsperson.

 3. Nytt upplägg på SOFT:s hemsida för Arrangör • Tävlingsregler och anvisningar • Övrigt regelrelaterat för arrangörer • Att arrangera tävling • Arrangemangsutbildning • Digitala arrangörshandboken • Övrigt som förut

 4. Tävlingsanvisningarna TA • Ny struktur håller på att tas fram. Man går från 22 st till 14 st

 5. TA 201 Regelverkets struktur

 6. TA 301 Tävlings- och klassindelning • Nivåindelning av tävlingar • Internationell, nationell värde, nationell, distrikt och närtävling • Förutsättningar • Tävlingsklasser, motionsklasser • Klasser, banlängder och svårighetsnivå • Kombinationslag och föreningar i långsiktig samverkan

 7. TA 301 Tävlings- och klassindelning • Klassindelning medel- & långdistans • Motionsorientering, Öppen motion 1-9 (minst 3st) • Start från 09:00 till 12:00 • Tävlingsorientering • Inskolning, U1 och U2 • D/H 12-16 (par/patrull möjlig), 17-20 och (21 vid långdistans) alltid Kort • D/H 10- alltid Huvudklasser • Beräknad segrartid vid sprint: Vuxna 12-15 min, Ungdom 10-12 min

 8. TA 401 Allmänna villkor ochteknisk anvisning för tävling • Avtal mm för nivå 1 & 2 arrangemang • Ansökan, avlysning • Inbjudan, 4-6 månader före tävling • PM, prel. tidigast 7 dagar före tävling • Tävlingsjury • Arena, startplatser (klass på både fram och baksidan av kartan) • Tävlingsrapport

 9. TA 402 Samråd och hänsyn • Samråd med markägare och jägare • Vårdatumperioder

 10. TA 403 Tävlingsadministration • Eventor före och efter • Tävlingssystem under tävling • Teknik och resursplanering, tänka igenom hur man hanterar diverse störningar. • Ansökan om tävling • Upprättande av klasser (bla hopslagning, delning)

 11. Forts TA 403 Tävlingsadministration Avgifter I Östergötland har vi minst 5 vakansplatser i inskolning, U1-2, DH12-16 Kort samt DH10-16 utan efteranmälningsavgift, gäller både vid efteranmälan eller vid anmälan på TC tävlingsdagen.

 12. Forts TA 403 Tävlingsadministration Anmälan till tävling • Senaste anmälningstidpunkt för helgtävlingar ska sättas till tidigast söndag kl. 23.59 helgenföretävling. • Senaste anmälningstidpunkt för efteranmälan till helgtävlingar ska sättas till tidigast kl. 23.59 onsdag före tävling. • Senaste anmälningstidpunkt för andra tävlingar än helgtävlingar ska sättas till tidigast kl. 23.59 en vecka före tävling. • Senaste anmälningstidpunkt för efteranmälan till andra tävlingar än helgtävlingar ska sättas till tidigast kl. 23.59 tre dagar före tävling.

 13. Forts TA 403 Tävlingsadministration Startordning och startmellanrum • Sprintdistans 1 min • Medeldistans 2 min • Långdistans 2-3 min • Natt 2 min Om två eller flera klasser har samma bana ska dessa starta efter varandra.

 14. Forts TA 403 Tävlingsadministration Elektronisk stämpling och tidtagning, TA 403.12 • Tekniskt fel, konstaterat eller förmodat, i arrangemangets elektroniska utrustning ska inte automatiskt medföra att den tävlande underkänns. Om det utan rimligt tvivel kan antas att den tävlande stämplat vid en viss kontroll, får tävlingsledningen godkänna löpningen trots att elektronisk registrering från kontrollen saknas i kontrollkortet.

 15. TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring • Vid sprintorientering i stadsmiljö ska allmänheten informeras. • Det är också ett krav på polistillstånd, vilket kan ta upp till flera månader att få. • Rätt att teckna avtal mm. • Extern och intern marknadsföring • Terrängbeskrivning

 16. TA 405 Riksmästerskap för veteraner • Klasser • Banlängder • Avgifter • Ansvarsområden

 17. TA 501 Kvalitetskontroll • Arrangörscoacher, SOFT • ÖOF • Tävlingskontrollant • Kartkontrollant • Bankontrollant

 18. TA 502 Karta och banläggning • Godkännande kriterier för karta • Kartskala • 1:15.000 får endast användas till DH16-21 vid lång och ultralång (DH-35 sak alltid ha 1:10.000) • För klasserna DH60 och äldre får även skala 1:7.500 erbjudas • Banläggningsinformation • Regler för banläggarkort • Distansernas särart • Tekniska anvisningar för inritning av bana mm

 19. TA 503 Teknisk anvisning för sprinttävling • Ej klar ännu

 20. TA 601 Tävling på lika villkor • Otillåten fördel • Terrängkännedom • Skuggning • Samlöpning • Antidoping • Tekniska hjälpmedel

 21. TA 602 Anvisning för deltagare vid sprinttävling • Skillnader och likheter mellan sprint och traditionell orientering • Karttecken förbjudna att passera i sprintorientering

 22. TA 603 Anvisning för rankade • Rankingansvarigs uppgift • Hur det går till att ranka sig • Meritering • Beräkning av poäng och daglig uppdatering • Gallringsfilter • Subjektiv ranking • Utlandsranking • Återbud och reserver

 23. TA 801 Handläggning av protest • Protest • Beslut om handläggning • Delgivning av avvisningsbeslut • Handläggning i sak • Bevisvärdering och beslut • Avslutad handläggning

 24. Tävlingsansökan är ej längre anvisning • SM, USM • 30 september 4 år före tävlingsåret • SOFT utser arrangör senast 4 år innan tävlingen • Silva league samt veteran RM • 31 augusti två år före tävlingsåret • SOFT utser arrangör senast hösten två år före tävlingsåret • Nationell tävling ol och MTB-O • Ansökan 31 mars året före tävlingsåret • OF godkänner senast 31 augusti året före tävlingsåret • SOFT godkänner senast 30 september året före tävlingsåret • Distriktstävling ol och MTB-O • Ansökan senast 15 maj året före tävlingsåret • Pre-O och Skid-O • Ansökan senast 15 april året före tävlingsåret

 25. Övrigt regelrelaterat för arrangör Diverse stöddokument så som • Marknadsföring • Mediaservice • Kartnorm • Sprintnorm • Kartpolicy • Markpolicy • Förutsättningar för SM och Silva League

 26. Att arrangera tävling Uppdelat i rubrikerna • Planera • Genomföra • Utvärdera • Förbättra

 27. Arrangemangsutbildning Utbildningsstruktur • Kurser • Nivå 1-2 SOFT • Nivå 3-5 OF • Lärgrupper • Nivå 1-5 Klubben

 28. Träffar och konferenser • SOFT • Tävlingsledarutbildning, November • OF • Tävlingskonferenser, December-januari • Tävlingsledarträffar, Januari-februari • Klubb • Funktionärsträffar, Mars

 29. Digitala arrangörshandboken • Värt att veta dokument för • Tävlingsledning • Tävlingsadministration och teknik • Banläggning (inkl. karta och markfrågor) • Startplatsen • Trafik och parkering • Arena • Service • Infor/media • Marknad • Kvalitetssäkring

 30. SI enheter hos ÖOF • 17 st BSM7 • Nummer 31-172 BSF8

 31. Vårtävlingar 2014

 32. Hösttävlingar 2014

 33. Ansökningar 2015

 34. Kartinformation Kent-Åke Ohlsson

 35. Info från kartansvarig Miljösamråd med Länsstyrelsen inför årets tävlingar Ny kartnorm på gång Utökad kartkontroll på värdetävlingar (TA 502) Sekretessgodkännande från Lantmäteriet

 36. Mark & vilt information Lennart Gustafsson

 37. Mark & vilt Viltrapporter SOFT:s markpolicy

 38. Lennart Gustafsson Hageby Gård 590 15 Boxholm 0142-58136 070-3201496 hageby.elservice@telia.com

 39. Skid-O

 40. Arrangemang • Tävlingar i Östergötland ansökan i Eventor 15 april • Enkla arrangemang