Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Požehnanie pre Teba... PowerPoint Presentation
Download Presentation
Požehnanie pre Teba...

Požehnanie pre Teba...

782 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Požehnanie pre Teba...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Požehnanie pre Teba...

 2. Nech je s tebou Boh sily. Nech ťa pevne drží vo svojich rukách, aby si neustále pociťoval/a jeho ochranu. A nech sa aj ty neustále stávaš sviatosťou Božej sily pre tých, ktorých "ruky" držíš, a ktorí sa zverili do tvojej ochrany. Nech je na tebe požehnanie sily.

 3. Nech je s tebou Boh nehy. Nech ťa láska slnečným svetlom, dažďom a vetrom. A nech Boh nehy a miloty žiari cez teba aj na tvoje okolie, aby si potešoval/a všetkých tých, ktorí sú ranení a osamelí. Nech je na tebe požehnanie nehy.

 4. Nech je s tebou Boh milosrdenstva. Nech ti ustavične odpúšťa, a nech ti v kritickej chvíli ide v ústrety a nech ti dá silu povedať si: „Vstanem a pôjdem do domu môjho Otca.“ A nech tvoja neustála pohotovosť k odpúšťaniu odstraňuje strach a prehlbuje dôveru v tých, ktorí teba urazili a ktorí potrebujú tvoje odpustenie. Nech je na tebe požehnanie milosrdenstva.

 5. Nech je s tebou Boh úžasu. Nech ti dá pôžitok z hromu, spevu vtákov i východu slnka. Nech okúzľuje tvoje zmysly, napĺňa tvoje srdce a nech ti dá dar doširoka otvorených očí, aby si bol schopný/á vidieť nádheru v pokorných i vo vznešených, a otvárať oči, ruky a srdcia slepých, hluchých a necitlivých. Nech je na tebe požehnanie úžasu.

 6. Nech je s tebou Boh súcitu. Nech si ťa drží blízko pri sebe, keď sa cítiš vyčerpaný/á, zodratý/á, ranený/á a osamelý/á; keď sa v tvojom srdci nachádza bolesť. A nech si aj ty príjemnými rukami a príjemnými očami súcitu pre svojich priateľov, keď sa k tebe priblížia, aby od teba dostali pomoc. Nech je na tebe požehnanie súcitu.

 7. Nech je s tebou Boh jednoduchosti. Nech ťa otvára k jasnej vízii toho, čo je reálne a pravdivé, nech ťa vedie hlboko do tajomstva detinstva. A nech tvoje zachádzanie s inými nesie na sebe pečať čestnosti a úprimnosti, ktoré sú znakom jednoduchosti. Nech je na tebe požehnanie jednoduchosti.

 8. Nech je s tebou Boh trpezlivosti. Nech na teba čaká s otvoreným náručím, ktoré ťa však nebude k ničomu nútiť, ale dovolí ti, aby si si ty sám hľadal/a svoju cestu. A nech máš trpezlivosť so všetkými mladými, ktorí padajú z malých výšok, ale aj so starými, ktorí padajú z väčších výšok. Nech je na tebe požehnanie trpezlivosti.

 9. Nech je s tebou Boh pokoja. Nech ti upokojuje tvoje srdce, ktoré búši strachom, pochybnosťami a zmätkom. A nech tvoj pokoj – teplý plášť tvojho pokoja – prikrýva tých, ktorí sa nachádzajú v nepokoji a v úzkosti. Nech je na tebe požehnanie pokoja.

 10. Nech je s tebou Boh lásky. Nech ti načúva, nech ti odhaľuje svoje tajomstvá, nech ti odovzdáva seba samého. Nech si ťa pritúli k sebe, keď sa budeš chvieť bolesťou z toho, že aj ty máš darovať seba samého. Nech Božia láska zapáli v tebe oheň viery a nádeje a nech tento oheň rastie a plápolá a exploduje a zapaľuje celú zem. A nech láska, nachádzajúca sa v tebe, sála z tvojich očí a nech sa stretá s láskou, ktorá sála z očí tých, s ktorými sa stretneš. Nech je na tebe požehnanie lásky a požehnanie priateľstva.

 11. Nech je s tebou Boh radosti. Nech ťa rozochvieva svojou blízkosťou. Nech napĺňa tvoje srdce pocitom plnosti a tvoje hrdlo spevom a jasotom. A nech si ty znamením a poslom radosti pre všetkých ľudí okolo seba. Nech svet okolo teba jasá. Nech je na tebe požehnanie radosti.

 12. Nech je Trojjediný Boh s tebou, nech si ťa priťahuje stále bližšie k sebe, nech ti ustavične ukazuje tvoje životné možnosti, nech ťa nabáda k ustavičnému rastu a službe a nech ťa povzbudzuje k tomu, aby si mal/a odvahu riskovať, snívať a načahovať sa za hviezdami. Nech je s tebou Trojjediný Boh.

 13. Buď požehnaný/á!