Download
quaresma 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Quaresma 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Quaresma 2011

Quaresma 2011

111 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Quaresma 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. www.clarisascatalunya.cat Quaresma 2011 Aquesta quaresma 2011 té per a nosaltres, les germanes clarisses d’arreu un significat especial. Fa 800 anys Santa Clara d’Assís, la nostra mare en la fe i la nostra fundadora feu la seva quaresma personal en la seva decisió de seguir el camí de l’Evangeli a l’estil de Sant Francesc d’Assís. Per aquesta raó us invitem: a donar gràcies al Senyor, per aquest Do de vida consagrada a l’Església. A pregar la Paraula com ens mostrà Clara d’Assís... Mira, considera, contempla i transforma’t. Vinga, ...

  2. 2 DIUMENGE DE QUARESMA QUARESMA 2011 Que la Paraula obri el teu cor il·luminant el teu camí interior...

  3. LA PARAULA www.clarisascatalunya.cat De l’evangeli segons sant Mateu En aquell temps, Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, els dugué dalt una muntanya alta, i es transfigurà davant d’ells. La seva cara es tornà resplendent com el sol, i els seus vestits, blancs com la llum. També se’ls aparegueren Moisès i Elies, que conversaven amb ell. Pere va dir a Jesús: «Senyor, que n’estem de bé, aquí dalt! Si voleu, hi faré tres cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies.» Encara no havia acabat de dir això, quan els cobrí un núvol lluminós i del núvol estant una veu digué: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut; escolteu-lo.» En sentir-ho els deixebles, esglaiats, es prosternaren de front a terra. Jesús, s’acostà, els tocà i els digué: «Aixequeu-vos, no tingueu por.» Ells alçaren els ulls i no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els manà que no diguessin res a ningú d’aquella visió fins que el Fill de l’home no hagués ressuscitat d’entre els morts.

  4. mira www.clarisascatalunya.cat • ... Amb la Bona Nova de l’Evangeli, ha fet resplendir la llum de la vida i de la immortalitat... (2Tm 1,10) • ... Tenim posada l’esperança en el Senyor, auxili nostre i escut que ens protegeix. És l’alegria del nostre cor i confiem en el seu sant nom... (salm 32,20-21) • ... Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut; escolteu-lo...(Mt 17, 5b)

  5. www.clarisascatalunya.cat considera ESCOLTEM LA VEU DE DÉU? • En el cim d’una muntanya alta els deixebles més propers a Jesús el veuen amb el rostre transfigurat. L’acompanyen dos personatges llegendaris de la història d’Israel: Moisès, el gran legislador del poble i Elies, el profeta. L’escena és suggerent. Ambdós representen la llei i els profetes. La lletra i esperit d’un poble creient; el contrast interior de l'experiència humana de la fe. En la transfiguració Crist es presenta davant els nostres ulls com el consumador de tota l’obra de la salvació, donant compliment a les promeses realitzades per Déu. Crist, amb la seva transfiguració va voler anticipar, als seus deixebles i també a nosaltres, la glòria de la resurrecció. D’aquesta manera el Senyor vol animar i enfortir la nostra fe en el camí dificultós de la creu que ens és necessari recórrer per arribar a la resurrecció. La transfiguració és una invitació a descobrir el rostre resplendent del Senyor en el dia a dia de la nostra vida, amb la certesa que Crist és veritablement la nostra llum i la nostra salvació. Amb Ell al nostre costat podrem mantenir ferma l’esperança; pregant Déu Pare que ens manà escoltar el seu Fill estimat, i demanant-li que alimenti el nostre cor amb la seva Paraula.

  6. www.clarisascatalunya.cat CONTEMPLA QUÉ DESITGES? • No desitgem altra cosa, no en vulguem cap altra i res no ens agradi ni ens delecti sinó el Creador i Redemptor i Salvador nostre, l’únic Déu veritable, que és el bé complet, el bé tot enter, el bé veritable i sobirà, i en el qual hi ha tot perdó, tota gràcia, tota glòria”. (Regla de Sant Francesc) • “Beneït el Senyor Déu meu perquè s’ha fet el meu empar i el meu refugi. Déu meu, misericòrdia meva”. (Sant Francesc. Ofici de la Passió) • “Retinguem, doncs, les paraules, la vida, la doctrina i el sant Evangeli de nostre Senyor Jesucrist que s’ha dignat pregar el seu Pare per nosaltres”. (Regla de Sant Francesc)

  7. www.clarisascatalunya.cat CONTEMPLA Dins d’aquest temps de quaresma és molt significatiu l’evangeli de la transfiguració. En aquest temps els seguidors de Jesús l’acompanyem en el camí cap a Jerusalem i ja sabem el que allà li espera. Enmig d’aquest camí hem de veure la transfiguració. De la mateixa manera enmig de les incerteses i dificultats del camí de la vida el deixeble hi sap veure Jesús i sap veure’s ell mateix i la història amb tota la llum de la resurrecció. Com Pere que vol fer tres tendes, també nosaltres tendim a voler eternitzar el moment de la transfiguració que és com un tast de la resurrecció. Volem seguretats fàcils i defugim un camí que sabem que condueix a la Creu. Tal vegada com Pere, encara no hem entès la necessitat de donar la vida. Després d’haver experimentat la temptació (Cf. I Diumenge de quaresma) i haver optat per seguir Jesús en les nostres vides, Déu mateix ens confirma que Ell és el camí i ningú més: “AQUESTés el meu Fill”.

  8. www.clarisascatalunya.cat TRANSFORMA’T Jesús ens convida a no quedar paralitzats: “aixequeu-vos, no tingueu por” Que en aquest itinerari de fe, sapiguem avançar sense por, amb la certesa que no anem sols, sempre veurem Jesús que és el nostre únic camí que condueix al Regne. Enmig de les dificultats i foscors de la vida, en l’horitzó sempre tenim un far: la llum de la resurrecció. I mentre avancem cap a la llum, encara que ens sembli que està lluny, ja estem il·luminats per ella. Que aquesta llum que ens acompanya ens faci veure el món, la història i les persones amb la mirada de Déu, i d’aquesta manera mentre caminem cap al Regne el tindrem present ja aquí.

  9. www.clarisascatalunya.cat TRANSFORMA’T DEMANEM A DÉU QUE ENS CONCEDEIXI LA SEVA GRÀCIA PER TAL DE TRANSFIGURAR LA NOSTRA VIDA “Vingui a nosaltres el vostre regne: per tal que Vós regneu en nosaltres per la gràcia, i ens feu venir al vostre Regne, on la vostra visió és palesa, perfecte el vostre amor, benaurada la vostra companyia i sempiterna la vostra fruïció”. Paràfrasi del Parenostre de sant Francesc.