Download
kolski preventivni program n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

184 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM • ZAŠTO? • ŠTO? • KAKO? • CILJ?

 2. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM • Ana Ivanek, Znanjem do promjena, Hrvatski pedagoško – književni zbor, Zagreb, 1999. • “ Iz godine u godinu raste broj ovisnika. Ovisnost sve više zahvaća upravo najperspektivniji dio pučanstva.”

 3. Pijenje alkohola 10 puta i više u posljednjih 30 dana (Hrvatska, ESPAD, 1995.-2007.) Dječaci piju sve više i više U djevojaka trend stremio vrlo strmo, treba vidjeti što će se događati… Po ovom je pokazatelju Hrvatska bila 2003. godine na osmom mjestu od 35 zemalja

 4. Opijanje u posljednjih12 mjeseci (Hrvatska, ESPAD, 1995.-2007.) Svaki sedmi dječak se opije barem jednom mjesečno…

 5. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM • UZROCI: • slom vrijednosti koje su prije svemu davale smisao - uvriježene norme gube značenje; • razvoj tehnologije divovskih dometa – obitelj gubi monopol nad odgojem; • ekonomska nizbrdica društva – gubitak dugoročnih perspektiva;

 6. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM Mnoge današnje obitelji u RH opterećene su: • neimaštinom • posljedicama rata • nezaposlenošću • neizvjesnom sutrašnjicom

 7. Današnja djeca su… nemirnija nervoznija nesretnija nesigurnija otvorenija ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

 8. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM Rainer Winkel, Djeca koju je teško odgajati, Educa, Zagreb, 1996. “ Temeljne duševne potrebe za ljubavlju, razumijevanjem, priznanjem, sigurnošću, pa i konfrontacijom nedostaju jer se ne zadovoljavaju zajedničkim aktivnostima (jer roditelji nemaju vremena, volje, strpljenja…) pa dijete traži nadomjestak, npr. gledanjem TV-a, igranjem računalnih igrica, nekontroliravim uzimanjem slatkiša…”

 9. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM OSOBITO RIZIČNE SKUPINE MLADIH: • djeca i mladi u ustanovama (izvan obitelji) • izvan školskog sustava • žrtve zlostavljanja i nasilja • s problemima u društvenom ophođenju • s nedovoljno dostupnom stručnom pomoći

 10. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ČIMBENICI RIZIKA: kultura i društvo, interpersonalni, psihosocijalni, biogenetički • Interpersonalni: • upotreba među roditeljima i članovima obitelji • dobrohotan stav prema upotrebi unutar obitelji • loši obiteljski odnosi • svađe i razvod u obitelji • odbačenost od prijatelja • povezanost s prijateljima koji su korisnici

 11. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM • Psihosocijalni: • rani i trajni problemi u ponašanju • neuspjeh u školi • loš odnos sa školom • buntovnost • dobrohotan stav prema upotrebi • početak korištenja u ranoj dobi

 12. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM • Manje su ugrožena djeca koja: • imaju dobro razvijen osjećaj vlastite vrijednosti • imaju različite interese • imaju veliku mjeru samostalnosti • imaju zadovoljavajući uspjeh u školi • imaju dobru sposobnost socijalne komunikacije • odnos prema roditeljima pun povjerenja • kontrolirano ponašanje pri svladavanju poteškoća • dobru sposobnost govornog izražavanja

 13. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM • OBITELJ • najmanja mikrozajednica • ŠKOLA • “druga šansa” za stvaranje sigurnosti i pozitivne slike o sebi

 14. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM • DJECA UČE ŠTO DOŽIVLJAVAJU! • kritizirana osuđuju • odobravana osjećaju zadovoljstvo sobom • sigurna povjerljiva su

 15. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM • “Kvalitetna suradnja obitelji i škole vrlo je važna za dobrobit djeteta i mladih jer pomaže uspješno svladati obrazovne sadržaje i prihvatiti moralne vrijednosti.” • “Učitelj je MODEL i nije dovljno biti samo stručno kompetentan!” (A. Ivanek)

 16. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM • Prevencija u školi sastoji se od: • kvalitetne komunikacije • osposobljenosti za prevladavanje konflikata • dobrih međuljudskih odnosa • stvaranja ugodnog školskog ozračja • aktualizacije nastavnog procesa promjenom oblika i metoda rada

 17. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM • Da bi prevencija ovisnosti bila učinkovita, treba raditi na svim subjektima: • učenici • roditelji • učitelji • lokalna zajednica

 18. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM • Pristupi u prevenciji: • plašenje posljedicama uzimanja droge • znanstveni – znanje o drogama • educiranje roditelja, npr. pedagoške radionice • promoviranje zaštite zdravih stilova života • stvaranje uvjeta za kvalitetno provođenje slobodnog vremena • rad MLADI ZA MLADE • upućivanje u vještine koje će pomoći pojedincu u problemima odrastanja i odlučivanja o sebi • odlomci iz knjiga, filmova, kazališna predstava kao podloga za razgovor • jačanje osjećaja sigurnosti u sebe i svoje postupke

 19. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM • ŠKOLA BUDUĆNOSTI prije svega zahtijeva promjenu nastavnih metoda! (učenike stavlja u aktivan odnos; učenje zamjenjuje poučavanjem) • ČITANJE I PISANJE ZA KRITIČKO MIŠLJENJE – projekt Foruma za slobodu odgoja – polazi od činjenice da “mladi više no ikad trebaju znati rješavati teške probleme svakodnevice, kritički preispitivati situacije, sučeljavati alternativna mišljenja i donositi promišljene odluke”

 20. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM • John Friel, Linda Friel: Sedam najvećih pogrešaka u odgoju djece, Extrade, Rijeka, 2001. …Ne uspijevamo pružiti strukturu svome djetetu / učeniku…

 21. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM • Uspostavljanje strukture: • Ako to namjeravate učiniti, onda to i učinite bez kolebanja! • Ustrajte do kraja, pa i dalje od kraja! • Ne pokušavajte raspravljati s djetetom koje je izvan kontrole. • Nemojte sabotirati svog partnera!

 22. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM • Ne zaboravite: nema savršenih roditelja, obitelji i djece. • Ne zaboravite da jedna mala promjena koje se dosljedno pridržavate vrijedi koliko i tisuću krupnih kojima nedostaje ustrajnosti. • Ako ste previše ozbiljni, naučite se i vi opustiti i zabaviti.

 23. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM • CILJEVI • Prevencija ovisnosti koja je usmjerena prema učenicima ima za cilj cijelo odgojno područje škole i nije povezana s određenim nastavnim predmetom. • Najvažniji odgojni cilj je da se djeca razviju u osobe koje same odlučuju, sigurne su u sebe, odgovorno se odnose prema sebi i drugima te im ne trebaju opojna sredstva za oblikovanje života i prevladavanje životnih nedaća.

 24. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM • Znanstveno istraživanje američkog sveučilišta VANDERBILT, čiji su rezultati prije nekoliko mjeseci objavljeni u uglednom časopisu International Journal of Obesity, potvrdilo je…

 25. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM • SMIJEH!!!