1 / 21

Recolamp Gestionarea deseurilor provenite din surse de iluminat

Recolamp Gestionarea deseurilor provenite din surse de iluminat. 19 februarie 2009, Brasov. ASOCIATIA RECOLAMP - REPERE. Organizatie non-profit infiintata la 11 septembrie 2007 Licenta de operare: RO – ANPM – DEEE 003/2007 valabila pana la 11.09.2009 pentru categoria 5 lit. b – f.

renata
Télécharger la présentation

Recolamp Gestionarea deseurilor provenite din surse de iluminat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. RecolampGestionarea deseurilor provenite din surse de iluminat 19 februarie 2009, Brasov

 2. ASOCIATIA RECOLAMP - REPERE • Organizatie non-profit infiintata la 11 septembrie 2007 • Licenta de operare: RO – ANPM – DEEE 003/2007 valabila pana la 11.09.2009 pentru categoria 5 lit. b – f. • Membri fondatori:General Electric, Narva,OsramsiPhilips • Scop:preluarea de la producatori a responsabilitatii privind gestionarea deseurilor de surse de iluminat si de a asigura reciclarea lor in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea populatiei • Valoare timbru verde: 0,9 RON + TVA • Prevederi legale: HG 448/2005, Anexa 5 – surse de iluminat; OM 1225/2005; OM 1223/2005

 3. TIPURI DE SURSE DE ILUMINAT Categorii de produse Produse Descriere Modele Lampi cu descarcare atomica de joasa presiune (nivel mbar) cu continut de pulberi fluorescent radiante Tuburi fluorescente drepte Fluorescente ne-liniare diverse forme Compact-fluorescente neintegrate compacte compacte+ electronice CFL integrate (economice) Lampi cu descarcare atomica de inalta pre-siune (>1bar), cu gaze nobile , mercur, sodiu si baze Descarcare de inalta intensitate Lampi cu descarcare atomica de joasa pre- siune (nivel mbar), cu continut de gaze nobile si sodiu

 4. Finantarea prin Timbrul Verde PRODUCATOR Timbru verde (taxa vizibila) ORGANIZATIE COLECTIVA DISTRIBUITOR Costuri servicii COLECTOR CONSUMATOR NOU CICLU DE PRODUCTIE RECICLATOR

 5. Valoarea Timbrului Verde

 6. RECIPIENTI DE COLECTARE Containere pe care Recolamp le pune gratuit la dispozitia agentilor economici care genereaza deseuri

 7. Colectarea

 8. Recipienti de transport

 9. COLECTAREA B2C Containere destinate colectarii de la populatie

 10. Peste 1000 locatii de colectare B2B- ianuarie 2009

 11. Exemple de companii la care au fost amplasate containere de colectare

 12. Colectare capilara

 13. Reciclarea Reciclare automatizata Reciclare manuala Sticla Metal

 14. MESAJE IN COMUNICARE B2B B2C

 15. Exemplu B2C: ZIUA VERDE Campania nationala de promovare a reciclarii deseurilor electrice si electronice, inclusiv becuri economice si tuburi fluorescente, initiata de Recolamp si Rorec cu sprijinul Roddia. Presa, ONG-uri partenere, 7 locatii participante “Oamenii verzi” – purtatorii de mesaj campanie Ziua Verde

 16. ZIUA VERDE Caravane biciclisti Lansare Colt Verde Concerte

 17. Informare B2B; concurs colectori

 18. Lucram impreuna cu: Forme de organizare ale societatii civile si ale mediului de afaceri: • Relatii individuale cu generatorii/ detinatorii de deseuri (ex:dotarea cu containere/ cutii de colectare a platformelor industriale) • Asigurarea accesului facil la puncte de colectare sau informatii, pentru populatie • Campanii de informare si constientizare – (ex: “Ziua Verde”) • Implicarea ONG-urilor locale • Finantarea sau co-finantarea de proiecte dedicate colectarii DEEE

 19. Lucram impreuna cu: Autoritati si organisme nationale • Sprijinirea demersurilor celorlalte organizatii colective • Aducerea la zi a legislatiei DEEE (ex: sanctiuni pentru agentii economici care nu isi indeplinesc obligatiile privind colectarea si reciclarea DEEE) • Modificarea legislatiei conexe (ex: conditii de eligibilitate pentru participarea in licitatii publice avand ca obiect echipamente purtatoare de timbru verde) • Zile de colectare nationale

 20. Lucram impreuna cu: Autoritati si organisme locale • Organizarea si functionarea punctelor de colectare prevazute in HG 448 • Informarea generatorilor/ detinatorilor de deseuri despre existenta organizatiilor colective si, totodata, despre faptul ca abandonul de deseuri reprezinta o contraventie • Implicarea in campaniile firmelor colectoare • Derularea zilelor periodic de colectare a DEEE de la domiciliu • Descurajarea “traficului” de DEEE-uri si tratarea lor sub standard • Desemnarea unei persoane/ directii care sa coordoneze activitatea de colectare DEEE si care sa poata gestiona relatia cu toate partile implicate

 21. Asociatia Recolamp 0800.888.666 office@recolamp.ro Str. Mr. Ghe. Sontu 10-12, ap.7, sect.1 – 0114488, Bucuresti tel. (021) 223.02.56; fax. (021) 223.02.57

More Related