Download
p ad n a p o n a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
P AD N A P O N A PowerPoint Presentation
Download Presentation
P AD N A P O N A

P AD N A P O N A

168 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

P AD N A P O N A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PAD NAPONA Marinko Marelja R 32

 2. Sadržaj: • Pojam pada napona • Proračun pada napona • Proračun pada napona u vodovima srednjenaponske mreže • Proračun pada napona u vodovima niskonaponske mreže

 3. Pojam pada napona • ...pojava koja prati svaki prijenos električne energije • ...ovisi o veličini struje i otporu prijenosnih vodova • ...u slučaju da imamo jednostavan zatvoreni strujni krug... • Up< Ui Pad napona kao razlika između napona na početku i kraju voda (%)

 4. Pad napona naječešće izražavamo u postocima u odnosu na nazivni napon. • Ako je napon izvora jednak ili veći od nazivnog tada se on može javiti i na početku i na kraju voda. Kako napon izvora treba odgovarati nazivnom naponu pri punom opterećenju, a napon na potrošaču što bliži nazivnome to znači da bi u takvom slučaju pad napona bio najniži. • Zvuči više nego jednostavno....... • Međutim da bi to ostvarili, tj. smanjili pad napona potrebno je: Povećanje presjeka vodiča Porast investicijskih troškova

 5. 15 % Ravnoteža

 6. Kod kapacitivno opterećene mreže induktivne komponente pada napona uzrokuju povećanje napona na potrošaču pa se može javiti da na kondenzatorima imamo veći napon nego na početku voda.

 7. Proračun pada napona: • Dopušteni padovi napona za motorne pogone u : • normalnim industrijskim postrojenjima – 10 % • rudničkim postrojenjima – 15 % .......za svaki razvod izračunamo ukupno opterećenje i njemu pridodamo iznos pada napona koji je nastao pokretanjem najnepovoljnijeg pogona. Na ovaj način dobit ćemo maksimalni pad napona u trenutku pokretanja najnepovoljnijeg pogona u slučaju da nam je mreža ˝preslaba˝ doći će do iskapčanja sklopnih aparata.

 8. Najnepovoljniji pogon.....??? • ...to može biti ili motor s najvećom strujom pokretanja ili motor koji je najudaljeniji od izvora napajanja...najčešće se vrši proračun pada napona na temelju najjačih motora; međutim ako se u tehnološkom procesu takvi motori ukapčaju ranije dok mreža još nije opterećena tada najnepovoljniji pogoni mogu biti i motori manjih snaga.

 9. Struja pokretanja kod normalnih motora je 6-8 puta veća od nazivne struje motora. Zato se u rudničkim postrojenjima koriste specijalni motori kod kojih je struja pokretanja 4,5 puta veća od nazivne. • ...na ovaj način su znatno poboljšani uvjeti pada napona i smanjena potreba za većim presjecima vodiča. • ...zbog smanjene struje dovodi se u pitanje pokretni moment takvih motora • ...dvije su mogućnosti za rješavanje ovog problema: • motori s dvostrukim kavezom • tiristorski pokretači

 10. Pada napona pri pokretanju:

 11. ...u trajnom pogonu:

 12. Proračun pada napona u vodovima srednjenaponske mreže

 13. Proračun pada napona u vodovima niskonaponske mreže • 2 načina proračuna: analitički i grafički • Analitički:

 14. Grafički način proračuna: Pad napona

 15. Hvala na pažnji......... • SRETNO