Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey PowerPoint Presentation
Download Presentation
This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey

This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey

196 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı’nın Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Yardım Technical Assistance on Institutional Building for the Implementation of RCOP in Turkey This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ PROGRAMI-….HAZİRAN 2012 TRAİNER: GÜNSU BAŞER

 2. Paylaşmak için buradayız;

 3. Eğitim sırasında eğiticiliğiniz ile ilgili verdiğiniz gelişim kararlarını bu tabloya yazınız Başlat Devam et Durdur Değiştir İşte aksiyon planınız!

 4. EĞİTİMİN AMACI Siz eğitimcilere, etkili öğrenmeyi sağlamanız ve iyi bir eğitici olmak için sahip olunması gereken bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

 5. İçerikte neler göreceğiz ?

 6. Yetişkin Eğitiminden Beklentiler Ve Kavramlar • Yüksek Performanslı Bir Eğitici Olmak • Eğitimin Planlanması ve İçerik Tasarımı • Görsel Sunum Hazırlama • Eğitimin Gerçekleşmesi Sırasında Eğiticinin Kullanması Gereken Beceriler • Yaratıcılık • Kriz yönetimi ve Zor Durumları Yönetme • Eğitim sonrası

 7. NEREDEN BAŞLAYACAĞIZ ? ? ? KENDİNİ TANI! EKSİKLERİNİ BELİRLE! EKSİKLERİNİ TAMAMLA! İLERLE!

 8. Kişisel özelliklerim? • Potansiyel gücüm? • Kendimi nasıl geliştiririm?

 9. EĞİTİCİ ARANIYOR ! takım çalışması yapıyoruz

 10. Profesyonel- Kaliteli bir eğitici “Nasıl” olmalı?

 11. Pedagoji- Androgoji- Sinergoji ??? Yetişkin , eğitimde ne ister? Ne bekler? Aklınıza gelen HERŞEY !

 12. Temel Kavramlar Eğitim, bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişim meydana getirme sürecidir.”

 13. Pedagoji + Andragoji = Yaşam Boyu Öğrenme... • Kökeni eski Yunanca da “Paid” (Çocuk) kelimesinden gelen Pedagoji, çocuğun yönlendirilmesi ve yetiştirilmesi bilimine ve sanatına karşılık gelir. • Andragoji ise, eski Yunanda “adam” kavramına karşılık gelen “andras” kökünden gelmektedir. • Pedagojik ve andragojik yaklaşımların bileşkesi ise, bireyi yaşam boyu öğrenmeye (life-long education) hazırlamak bilimidir.

 14. Sinergoji • Güdüleme, öğrenme ve hatırlama kavramları üzerine inşa edilmiş bir insan kaynakları yönetimi terimidir (Robert Blake ve Jane Srygley ). • Sinergoji (Synergogy) = Synergos + Agogus “Bir arada çalışma” + “öğretmen” • Sinergoji = Bir konuyu öğretmek için ortak olarak çalışma

 15. Yetişkinler deneyimleri ve beklentileri ile gelirler !!! Benlik-Düşünce-Duygu-Yetenek dışa vurumu gerçekleştirirler.

 16. Yetişkin, eğitimin amaç ve hedeflerini bilmelidir. Eğitim sürecine katılmalıdır Olumlu ve iyi bir eğitim ortamı içinde olmalıdır Çeşitli öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır Öğrenmeyi sağlayacak yeterli zaman sağlanmalıdır

 17. Bilgiler basitten karmaşığa doğru verilmelidir.uygulamalar ile; öğrenmenin kalıcılığı ve farklı alanlara aktarılabilmesi sağlanmalıdır geri bildirimle doğru ve yanlışlar verilmelidir Sürekli değerlendirme ve kendi kendini değerlendirme özendirilmelidir Program işlevsel ve dinamik olmalıdır

 18. Eğer konu onlar için anlamlı isedinlerler !

 19. Yetişkinler, en iyi yaprak öğrenirler. Öğrenenler; Okuduklarının %10'unu, Duyduklarının %20'sini, Gördüklerinin %30'unu; Gördükleriveduyduklarının %50'sini; Söylediklerinin %70'ini Söyledikleriileyaptıklarının %90'ını akıllarındatutabilmişlerdir.

 20. Öğrenim Stilleri Programın, farklı öğrenme stillerine hitap edecek yöntemler içermesi gerekmektedir. UYGULAMACILAR DİNLEYİCİLER KURAMCILAR

 21. Ne yapabiliriz? Her yetişkinin motivasyon kaynağı farklıdır. Örneğin bazıları uygulamadan, bazıları teoriden motive olurlar. havayı kokla !

 22. EĞİTİM PLANLAMA

 23. Eğitim planlarken 5N 1K’yı unutmayın… • Ne ? • Neden? • Kiminle ? • Nerede? • Ne zaman ? • Nasıl? 

 24. Eğitim Planlamanın 8 ADIMLIK YOL HARİTASI

 25. Profilin Analizi Değerlendirme & Geribildirim SON HAZIRLIKLAR İhtiyaçların Tanımlanması PROVA Sunum Amaçlarının Tanımlanması Malzemelerin Belirlenmesi ve Tamamlanması Yapının Kurulması Stratejilerin Oluşturulması YÖNTEM

 26. Eğitime hazırlanma

 27. Eğitim hazırlarken; ANALİZ YAP DÜŞÜNARAŞTIRPLANLA MALZEME SEÇ TEKNİK VE YÖNTEM BELİRLE HAZIRLAN SUN

 28. Genel hedef • Elde etmem gereken ne? • Bu sunum sonunda olmasını istediğim ne? • Amacım ne? • Spesifik Hedef- Bir cümle

 29. Eğitiminizi hazırlarken Hangi teknikleri kullanabiliriz ?

 30. Eğitim Teknikleri • Rasgele seçme metodu (Curran Style) • İkili tartışma grubu metodu (Buzz Groups) • Etkileşimli ders metodu (Interactive/interrupted) • Anahtar kelime metodu (The key word) • Zihin haritası (Mind map) • Benzetmeler & metaforlar (Metaphors and similers)

 31. Rol oyunları ve simülasyonlar • Kendi kendine ders (self-access)metodu • Atelye çalışması (workshop) • Deneysel metod (experiential) • Kavramsal anlama metodu (Socratic questioning) • Kendi planını hazırlama metodu (DIY)

 32. Yönlendirilmiş hayal metodu (guided fantasy) • Video gösterimi metodu • Vaka çalışması (case study) • Demo eğitim • Problem çalışması (planning trainer’s demo)

 33. Yapıyı oluştururken dikkat ! • Ne kadar sürem var ! • Hangi malzemelere sahibim ?

 34. Dinleyiciler neleri….? • “Mutlaka bilmeli” • “Bilmesi yararlı” • “Zaman kalırsa anlatılabilir”

 35. GÖRSEL VE İŞİTSEL ARAÇLAR

 36. KULLANABİLECEĞİNİZ SUNUM ARAÇLARI VE GÖRSEL MALZEMELER • Tahta • Projeksiyon • Tepegöz • Örnek ürünler • Konuşmacı kartı • Grafikler • Saydamlar • Posterler • Nesneler • Kaset ve Video • …

 37. SUNUM HEYECANI

 38. Özgüven: Yapılan araştırmalara göre insanların 1 nolu korkusu: toplum önünde konuşma yapmaktır. Heyecan doğaldır. Hatta onu yakıt olarak kullanmak gerekir.

 39. TOPLULUK ÖNÜNDE DUYULAN KORKU: TRAC

 40. Katil heyecanı kovun, yapıcı heyecan duyun Bunun için de kendinize güvenin ve konuşmaya derin bir diyafram nefesi aldıktan sonra başlayın

 41. İmaj; içerideki işe yarar şeyleri dışarıda sergileyen bir reklamdır !

 42. İlk İzlenim Dış Görünüm Davranışlar ve Beden Dili Ses veKonuşma Sözler KARİZMA KİŞİSEL İMAJ ve KARİZMA DOĞRUSU

 43. Kıyafetlerinizde çok parlak renkleri kullanmayın. Dikkat dağıtıcı unsurlar yerine sade bir şıklığı tercih edin.

 44. Eğitim sırası

 45. Söylemek istediklerinizi karşınızdakine aktarmak, doğru anlaşılmak, iz bırakan sunumlara imza atmak ve sıkmadan eğitimlerinizi sunmak istiyorsanız ; İLETİŞİM USTASI olmalısınız.

 46. En basit anlatımıyla iletişim bir kişiden bilgilerin, düşüncelerin, davranışların aktarılmasıdır. DOĞRU İLETİŞİM ise, aktarılan bilgilerin, bu mesajı alan kişiler tarafından sizin istediğiniz şekilde algılanmasının sağlanmasıdır.

 47. Gürültü MESAJ eğitmen Kodlama Kod Açma katılımcı KANAL Geri Bildirim İletişim süreci

 48. İletişimde her ne sunuyorsanız , içine zerafeti, duyguyu, sevgiyi ve saygıyı mutlaka koyun…

 49. Unutmayalım !: 20 dakika sonra dinleyicinin ilgisi ve dikkati azalır !

 50. EĞİTİMCİNİN SÖZ SÖYLEME USTALIĞI