Download
energi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energi PowerPoint Presentation

Energi

140 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Energi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Energi

 2. IEA:World energy outlook report, 2012

 3. Verdens energibruk

 4. Oljeindustrien er Norges største forurenser

 5. Veitrafikken øker og bidrar til store klimagassutslipp og lokal luftforurensing

 6. Vi er verdensmestere i å sløse med strøm

 7. Energieffektivisering Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker Spar strøm hjemme! Store tiltak i industrien og hos private

 8. Men trenger vi mer energi da? Vi må tenke langsiktig! Norske utslipp må halveres innen 2020 Nesten alt må være borte innen 2050 Vi kan ikke spare oss til nullutslipp – da trenger vi fornybart!

 9. Fase ut fossilt med fornybar energi VANNBØLGER BIO SOL VINd

 10. VINDKRAFT

 11. Potensialet Globalt potensial: 144 000 TWh/år Norges potensial: Blant Nord-Europas beste Land: 1 165 TWh/år > 50 m fra land: 2 850 TWh/år Offshore (< 100 m fra land): 14 000 TWh/år

 12. Så hva har vi? 1,9 TWh i 2013 NU vil ha mer 20 TWh innen 2020 Må skje sammen med en storstilt satsing på energisparing!

 13. Vurderes ut i fra hensyn til naturmangfold - ikke synlighet Veie konsekvenser opp mot gevinst Pent energiregnskap Reversibelt - Kan tas ned etter endt levetid Miljøvennlig vindkraft

 14. Utfordringer Avfall Ulykkesrisiko Atomvåpen Energiregnskap Flere år før reaktoren produserer reell energi ATOMKRAFT - en strålende idé?

 15. Forlenger levetiden til ustabile reaktorer internasjonalt KOLA NPP Avfallshåndtering Økonomi - DYRT Haldenreaktoren

 16. Energisparing Varme Vindenergi Solenergi CO2-håndtering Fremtiden er fornybar