Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
iPub Darwin pokladní program PowerPoint Presentation
Download Presentation
iPub Darwin pokladní program

iPub Darwin pokladní program

242 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

iPub Darwin pokladní program

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. iPub Darwin pokladní program www.ibm.ipub.cz www.ipub.cz Adolf Špaček jednatel společnosti

  2. Případová studie Darwin • Požadavky zákazníka: • Suterén má zvláštní vchod. Zde se podávají pouze nápoje. Většina prodejů je realizována na baru, pokladna z technických důvodů nejde propojit kabelem s počítačovou sítí. • První patro restaurace a pizzerie je propojeno s druhým patrem schodištěm. Zde je umístěna kavárna. V prvním patře je požadavek na tisk objednávek ve výčepu, kuchyni a u pece na výrobu pizzy – podávají se zde jídla, která se vyrábějí na dvou místech a vydávají se nápoje z výčepu. • V kavárně se budou podávat teplé a studené nápoje z výčepu v kavárně. Dále se zde budou vydávat nápoje z výčepu v restauraci a také si bude moci zákazník objednat jakékoliv jídlo. Dále je požadavek na možnost převádět účty z kavárny do restaurace a naopak. Paragonová tiskárna Kuchyňská tiskárna Kuchyňská tiskárna pizza Paragonová tiskárna Paragonová tiskárna www.ipub.cz

  3. Případová studie Darwin • Realizace iPubDarwin: • Přenos dat ze suterénu do centrálního PC, bude zajišťován pomocí přenosné falsh paměti. • Pokladní terminál v restauraci bude nastaven jako MASTER a bude s terminálem v kavárně propojen počítačovou sítí LAN. Této způsob nastavení pokladního systému zajistí sdílení jednotlivých účtů v obou provozech a umožní přistupovat na jednotlivé tiskárny z obou pokladních míst. SLAVE Paragonová tiskárna Kuchyňská tiskárna Kuchyňská tiskárna pizza MASTER Paragonová tiskárna Paragonová tiskárna Paragonová tiskárna www.ipub.cz

  4. Některé funkce pokladního programu Darwin Funkce VIP účet umožňuje přednastavit jeden ze stolů pro potřeby majitele podniku, nebo významných hostů. Na VIP účet se ukládají položky a jsou registrovány v položkových uzávěrkách. Cena zůstává však nulová. VIP účet je možno chránit heslem majitele. Rozdělení účtu je jedna z hlavních předností pokladen Darwin. Jednoduchým způsobem pomocí jediného tlačítka přesouváte položky z jednoho účtu do druhého a inkasujete odděleně. Tuto funkci oceníte každý den, když hosté budou chtít platit každý zvlášť, nebo se budou přesouvat mezi stoly. V pokladnách Darwin můžete nastavit až 5 různých slev (např.: pro stálé, nebo významné zákazníky, pro personál, pro účastníky věrnostních programů), které pokladna okamžitě používá na cenu konzumovaného zboží. Darwin nabízí i oblíbenou funkci tzv.: Happy-hours. Během vybraných dní přednastavíte slevu na určité zboží a pokladna v danou dobu sama pozná, že má účtovat méně. Tržby z šťastných hodin jsou samostatně uvedeny v uzávěrkách. www.ipub.cz

  5. Některé funkce pokladního programu Darwin Darwin je připraven i na platby v druhé měně. Jediným kliknutím účtujete v druhé měně, podle přednastaveného kurzu. Pokladna zobrazuje i částku k vrácení v první měně. Nastavitelná tlačítka, kterým sami přiřazujete potřebnou polohu usnadní Vám i Vašemu personálu práci a urychlí obsluhu. Darwin umožňuje uživateli jednoduchým způsobem zvolit polední menu pro dnešní den. Pokud je terminál připojen na internet, objeví se polední menu na www.menu4u.cz. Pokladny Darwin umí evidovat jednotlivé zákazníky a přidělovat jim slevy dle odběrů. Funkce “zákaznické karty” umožňuje kartu využívat jako elektronickou peněženku. www.ipub.cz

  6. Některé obrazovky pokladního programu Darwin • výběr uživatele • každý své heslo • různé přístupy Vstup do programu. www.ipub.cz

  7. Některé obrazovky pokladního programu Darwin • žlutě obsazený stůl • šipkou posun na • dalších 25 stolů (účtů) • klikem na nápis • ÚČTY HOSTŮ, podro- • bné informace o stolu Výběr stolu (účtu) hosta. www.ipub.cz

  8. Některé obrazovky pokladního programu Darwin Markování položek na účet (stůl). www.ipub.cz

  9. Některé obrazovky pokladního programu Darwin Zobrazení uzavřeného účtu hosta. www.ipub.cz

  10. zítra se bude iPubovat všude