Download
d sovy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Řád: Sovy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Řád: Sovy

Řád: Sovy

274 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Řád: Sovy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Řád: Sovy • noční • znaky: • oči směřují dopředu • kolem očí mají vějířovitě uspořádané peří – „závoj“ • jemné peří →tichý let • zobák – zahnutý • prsty – porostlé peřím • 4. prst – vratiprst – může se otočit dozadu • výborný sluch • vyvrhují zbytky potravy -„ vývržky“ • predátoři - hraboši, králíci, zajíci • hnízda v dutinách stromů, v půdě, na skalách

  2. lesy na hlavě – 2 postavená peříčka (vypadají jako uši) Kalous ušatý

  3. hnědošedý s bílými skvrnami Sýček obecný

  4. břicho – rezavě žluté peří závoj ve tvaru srdce Sova pálená

  5. naše největší sova samice je větší než samec Výr velký

  6. v ČR nejrozšířenější listnaté lesy, sady, parky Puštík obecný