Download
dravci a sovy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DRAVCI A SOVY PowerPoint Presentation
Download Presentation
DRAVCI A SOVY

DRAVCI A SOVY

181 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

DRAVCI A SOVY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DRAVCI A SOVY • Masožraví ptáci s ostrými hákovitými zobáky, silné nohy s drápy, vyborný zrak a sluch, výborní letci= přizpůsobení k lovu kořisti • Žijí v lese- potrava, hnízdiště, úkryt • Kořist chytají a usmrcují drápy, trhají zobákem • Udržují biologickou rovnováhu • ZÁSTUPCI: Káně lesní, Jestřáb lesní, Poštolka obecná, SOVY- Puštík obecný, Kalous ušatý, Výr velký