Download
informa n profesion l a jeho uplatn n v it korporaci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informační profesionál a jeho uplatnění v IT korporaci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informační profesionál a jeho uplatnění v IT korporaci

Informační profesionál a jeho uplatnění v IT korporaci

137 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Informační profesionál a jeho uplatnění v IT korporaci

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informační profesionál a jeho uplatnění v IT korporaci

 2. Pracovní uplatnění absolventů UISK Znalostní analytik, rešeršér - Knowledge Analyst / Marketing - ad-hoc dotazy napříč IBM, podpora analytických týmů, marketingu, prodejců, atp. Znalostní analytik, správa obsahu - Content management / Marketing- správa datových zdrojů a vyhledávacích nástrojů - správa interního search-enginu a datových portálů Akvizice dat - Content management / Marketing - styčný důstojník pro jednání s externími dodavateli informačních produktů Analytik trhu - Market analyst/ Marketing analytická práce - zpracovávání informací dle zadání a dle požadovaného výstupu Další příklady vhodných pozic: Segmentový analytik / Marketing, Investor relations / Marketing, Content management - akvizice / Marketing

 3. Placené informační zdroje

 4. … providing key insights … by priority country … by key industry … Country Data Banks Business Utilities and Infrastructure • Population • GDP Growth • GDP per capita • Inflation • Foreign Direct Investment • Companies in each country + coverage • Growth of Industry in Country • Market share • Number of customers • No of ATMs • No of Branches • Country stats on banked vs unbanked • Ease of doing business ratios • Perceived corruption index • Time to start a business • Cost of business start-up • Incentives for investment • Capital Grants offered for investment • Tax exemptions offered • Grants offered for hiring, training, infrastructure development • Donor presence • Electrification by country • Infrastructure access • Energy sources and challenges Education, Health + Welfare • Literacy rates • Maths and Science • Students and post school stats • Access to public and private health • Welfare system, grants and country spending power IBM • IBM’s footprint, presence, capabilities by country • Business Partners and capabilities by country • Competitors, capabilities by country Retail and CPG • Companies in each country + coverage • Growth of Industry in Country • Market share • Number of customers • No of formal vs informal retail outlets /or like • SMME/MSME • Country stats on entrepreneurs + their sectors ICT Access Logistics and distribution • Internet /web enabled by country • Smart Phones usage • Access to technology and related infrastructure Telcos • Ports • Country logistics – rail, roads, dominant means • Companies in each country + coverage • Growth of Industry in country • Market share • Mobile penetration • Number of customers Resources Agriculture + Food Security • Mineral resources • Agriculture dependence • Self sustainable

 5. IBM COMP portál Hana Heringova 11. března 2013

 6. Obsah 1 Základní informace o portálu • Obsah portálu • Indexace obsahu portálu / členění webu • Výzvy

 7. Základní info • Portál je repozitář dokumentů primárně určených pro IBM sales • Poskytuje informace o konkurenci, situaci na trhu a o klientech firmy • Obsahuje dokumenty z vnějších i vnitřních zrojů • Samoobslužný nástroj • Dostupný na firemním intranetu • Dostupný všem zaměstnancům IBM a jeho část také Business Partnerům IBM • V roce 2011 více než 61 tisíc uživatelů • Uživatelé, respektive jejich oddělení, za použití portálu platí • Portál každoročně nakupuje obsah za milióny USD od vnějších poskytovatelů včetně obsahu, který si od analytických firem objedná na zakázku, a celofiremního přístupu k několika databázím

 8. Obsah portálu : > 12 tisíc dokumentů 44 externích zdrojů 16 interních zdrojů • Analytické firmy píšící o IT trhu • Expertní oddělení, které se zabývají přímou asistencí pro sales a tvorbou „competitive“ dokumentů zdůrazňujících výhody výrobků a služeb IBM nad konkurencí + přístupy k databázím • Nejužívanější zdroj portálu 9

 9. Obsah portálu : nejčastější typy dokumentů • Analýzy trhu • Porovnání produktu nebo služby IBM vs. konkurence • Detailní rozbory produktů nebo služeb • Profily konkurenčních firem • „Competitive Landscape“ • Vzdělávání pro sales - většinou ve formě telekonference a její zveřejněné nahrávky • Novinky • „Compete Kits“ – sbírka odkazů na dokumenty na určité téma > velmi oblíbené, pomáhají překonat roztříštěnost informací 10

 10. Přístupy k externím databázím Databázefiremníchinformací - Profily firem včetně finančních ůdajů a informací o jejich managementu - Velmi ceněné jsou údaje o IT odděleních ve firmách – jaké používají technologie, jaká je jejich IT strategie a rozpočet, organizační grafy a kontaktní informace Databáze informací o průmyslových odvětvích - Přehledy informací o průmyslových odvětvích, hlavní trendy, problémy, které odvětví řeší - Pomáhají s přípravou na kontakt s potenciálním klientem Databáze porovnávající výrobky nebo služby Porovnání vlastností, výkonu, ceny, apod. Databáze údajů o IT kontraktech Informace o veřejně známých kontraktech na dodávky IT (SW, HW, služby) Databáze kontaktů Přimé kontaktní informace na zaměstnance, manažery 11

 11. Indexace obsahu portálu / členění webu Popis dokumentu: Název dokumentu Zdroj Typ dokumentu Datum publikace / Datum revize obsahu Abstrakt Příloha dokumentu Komu je dokument dostupny : jen IBM / IBM + BPs / IBM + BPs + klienti Status dokumentu : aktivní / archivovaný / historicky / neaktivní Obsah dokumentu: Konkurenční firma Průmyslové odvětví Klíčová slova označující IBM produktové řady (HW / SW) nebo služby Klíčová slova týkající se HW / SW Další klíčová slova

 12. Výzvy, se kterými zápolíme Přesycenost informacemiRoztříštěnost informací Ochrana interního obsahu • Dodržování licencí na externí obsah 13

 13. Otázky? 14