Download
region lis egy ttm k d s a g zell t s rt mikor lesz verseny a g zpiacon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A GÁZELLÁTÁSÉRT Mikor lesz verseny a gázpiacon PowerPoint Presentation
Download Presentation
REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A GÁZELLÁTÁSÉRT Mikor lesz verseny a gázpiacon

REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A GÁZELLÁTÁSÉRT Mikor lesz verseny a gázpiacon

86 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A GÁZELLÁTÁSÉRT Mikor lesz verseny a gázpiacon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A GÁZELLÁTÁSÉRTMikor lesz verseny a gázpiacon Eger, Közgazdász Vándorgyűlés 2008. június 27.

 2. Új EU tagállamok: eltérő ellátásbiztonsági problémák Gázforrások összetétele 2006-ban, EU 15-régi tagállam EU 12-új tagállam Források 19% Forrás: BP World Energy Statisztikai Áttekintés, 2007. június Hálózatok/párhuzamos kelet-nyugat irányú tranzit útvonalak Infrastruktúra 2

 3. Gyors gazdasági növekedés A háztartások bevonása miatti növekvő gázfogyasztás A gáz növekvő szerepe a villamosenergia-termelésben Növekvő tárolókapacitás igény Oroszország meghatározó szerepe a földgázellátásban Az olajjal történő helyettesítés csökkenése Széttagolt szállító hálózatok Nem hatékony és elaprózódó piac, de visszafordíthatatlan piaci integráció Csak egy út maradt: hatékonyabb és integráltabb piacok A közép- és dél-kelet európai gázpiacot meghatározó tényezők 3

 4. Közép-kelet Európa és Dél-kelet Európa jelentős kihívással szembesül az energiaellátásban és a versenypiac megteremtésében Hajtóerők a regionális megoldás érdekében A folyamatosan növekvő regionális földgázigényhez mérten növelni kell a kínálatot a forrás és az ellátási útvonal diverzifikációjával, új infrastruktúra teremtésével Elaprózódott piacok, domináns beszállítók/források, rendszer összekapcsolások hiánya, elégtelen energia-biztonság, pénzügyi lehetőség és ösztönzés hiánya a jelentősebb infrastruktúra fejlesztésére Regionális együttműködés A MOL pozitív tapasztalattal bír a tulajdonosi szétválasztás (unbundling) terén: Értékteremtő a részvényesek számára a méretnagyság, a szinergiák és az új struktúra létrehozásával.Jól definiált vállalati struktúra szükséges az irányelv kitűzéshez és a pénzügyi/befektetői megfontolásokhoz.

 5. NABUCCO LNG Egy egyesített regionális vállalat felgyorsítaná az infrastruktúra fejlesztését, növelné az ellátásbiztonságot és megteremtené a gázpiaci verseny feltételeit UA CZ D SK H A RO I SLO HR BiH SER BG

 6. OMV (A) MOL Natural Gas TSO (H) Transgas (RO) Geoplin (SLO) Bulgargaz (BG) Plinacro (CRO) Srbijagas (SER) BH-Gas (BIH) A regionális szállító eszközöket egy regionálisan működő vállalatba lehetne egyesíteni, az egész régióban azonos szabályozási környezetben Lehetséges szabályozási keret Partnerek Holding struktúra Részvényesi struktúra Szabályozási védőernyő (minden érintett ország részt vesz) SLOregulator H regulator RO regulator Aregulator BH regulator CRO regulator New EuropeTransmission System New shareholders through IPO Szabályozó bizottság A jelenlegi vállalat tulajdonosok a regionális vállalat részvényesei lesznek, a szállító vállalatok az új vállalat leányvállalataiként működnek Minden szállító vállalat eszközei egy egységesen elfogadott értékbecslési módszer alapján lesznek értékelve Lehetőség szerint regionális hatáskörű hatóság, minden lényeges kérdésben egységes, részletkérdésekben harmonizált szabályozási környezet

 7. A NETS a harmadik legnagyobb gázszállító hálózat lenne Európában • Az egyesítés eredményeként Európa egyik leghosszabb földgázvezeték hálózata jönne létre • (27.000 km) Tervezett NETS tagvállalatok Source: Company information 7

 8. NETS: egy lehetséges top 5 európai gázszállításó társaság, 27000 km hosszú hálózattal, 6000 munkavállalóval, amely mintegy 68 millió embert szolgálna ki

 9. EU perspektíva • A NETS integrálja a régiót az egységes piacba • Növeli Európa ellátás-biztonságát • Megteremti versenypiac infrastruktúráját • Fontos projektek megvalósítását segíti (Nabucco, LNG), mert elérhetővé teszi a fogyasztókat • Eleget tesz az „unbundling” (tulajdonosi szétválasztás) követelményeinek Potenciális ország kapcsolódások Nabucco vezeték NETS:Regionális és európai jelentőségű érdekegyesítő projekt • Piaci/Üzleti perspektíva • Integrált kereskedelmi platform, új szereplők megjelenése • Megfelel az „unbundling” tulajdonosi szétválasztás követelményeinek • A pénzpiacok nagyobb mértékű befolyásolhatósága • Egységes regionális szabályozás • A NETS és a Nabucco kölcsönösen erősítik egymást 9

 10. Egy egységes, regionális szállító vállalat képes lenne a kihívásokat kezelni Teljeskörű „unbundling” (tulajdonosi szétválasztás) • Regionális szállítóeszközök egy közös társasági szerkezetbe foglalása • Szállítóeszközök felértékelése egységes értékelési módszer alapján • A vállalatvezetési struktúrának követnie kella legszigorúbb „unbundling” követelményeket A A NETS Co. hosszú távú sikerének főbb pillérei A Egységes tarifarendszer • A NETS Co., mint egységes/egyedüli regionális kontrol zóna • Szabályzó Bizottság létrehozása, amely Dél-kelet Európa egyedüli energiapiaci kezdeményezése • Egy egységes regionális szabályozási környezet előmozdítaná egy hatékony piac fejlődését. Teljeskörű „unbundling” B B C Növekedési platform Egységes tarifarendszer Növekedési lehetőség • NETS Co. tőkeerős regionális szállító vállalatként tökéletes lehetőséget biztosítana nemzetközi befektetések számára. • NETS Co.piacegyesítő hatása révén hatékony és piacfejlesztő beruházásokat valósítana meg. • Egy esetleges IPO elősegítené a tőkebevonást. C

 11. NETS által biztosított előnyök széleskörűek és érdekegyesítő hatásúak Ügyfél/ Fogyasztó • Hatékonyság növekmény a „best practice” átültetésével • Egységes tarifarendszer, amelynek alapelvei azonosak az egész régióban • Magasabb szintű szolgáltatás a hálózat nagyobb fokú megbízhatósága révén • Hatékony versenypiaci feltételrendszer és megfelelő méretű piac jön létre • Növekedési lehetőség, nagyobb felkészültség a jelentősebb transznacionális projektekben való részvételhez • Jobb hozzáférés a nemzetközi tőkepiacokhoz • A kormányok az állami forrásokat más fontos/jelentős projektekre fordíthatják • Tőkehatékonyság javulása • Jobb alkupozíció a beszállítókkal Részvényesek • Megnövelt/kiemelt ellátásbiztonság és rendszer tervezés • Integrált/szétválasztott struktúra segítené a hálózat tartós elkülönülését a beszállítóktól • Az érdekegyesítés révén csökkenti a kiszolgáltatottságot, szinergikus hatása lehet más területeken is • A versenyképességet támogató hatékony versenypiac jön létre • Potenciálisan jobb elérhetőség a transznacionális hálózatfejlesztésre szánt EU alapokhoz Nemzeti érdekek • Növeli az energiabiztonságot, a hatékonyságot és versenyképességet • Támogatja az EU ellátás megbízhatóság alapelvét, megkönnyíti az európai érdekű fejlesztések megvalósítását • Összhangban van a Bizottság „third package” előterjesztésével („unbundling”) • Átláthatóságot és függetlenséget hoz az európai gáz infrastruktúrának • Támogatja a szabályozási együttműködést és érvényre juthat a szolidaritás az ellátásban EU Politika és Szabályozás

 12. A MOL többoldalúrészvényesi párbeszédet és nemzetközi együttműködést kezdeményezett a régióban a NETS megalapításáért • Kedvezményezettek • Új belépők/Társaságok/Országok/Ügyfelek/Fogyasztók/Kormányzati tulajdonosok/Más részvényesek/Befektetők/EU energiapolitika és szabályozás támogatás A NETS Co. alapításának előfeltételei • Politikai támogatás • Felhatalmazások a tárgyalásra, többoldalú kormányközi megállapodások kidolgozása • A kérdések megtárgyalása valamennyi lehetséges energiaügyi és politikai fórumon • Részvényesi/TSO támogatás • Az üzleti koncepció belső elemzése • Tulajdonosok és a TSO-k közötti megállapodások a NETS Co. megvalósíthatóságának értékeléséhez. • Szabályozási támogatás • A lehetséges szabályozási megoldások kidolgozása és intézményesítése • Aktív támogatás és a SEE energia kezdeményezés keretén belüli képviselet

 13. Struktúra és irányítás: lehetséges megközelítések és kulcskérdések Jogok és kötelezettségek Struktúrális kérdések Részvényesek • A Részvényesi Megállapodásban rögzítendő kulcskérdések a Részvényesnek fenntartott jogok • Részvényesi érdekek megjelölése (állami/magán) • Adminisztratív kötelezettségek/Részvényesi érték • Ösztönző mechanizmusok • Speciális jogot biztosító elsőbbségi részvények • Az Igazgatósági tagok létszáma és megbízásuk • A részvénytulajdon arányának meghatározása (lásd Értékelési Módszer) • A Részvényesi Megállapodásnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye további tagok csatlakozását Igazgatóság • Közgyűlési / Igazgatósági hatáskör megosztás • Igazgatósági döntéseket igénylő kérdések meghatározása, • Döntéshozatal: többségi/konszenzus • Az Igazgatóság típusa • Igazgatósági tagok száma, jelölése, választása • Valamennyi tagvállalat/tagország képviselete, egy részvényes egy Ig. tag / nagyságtól függően HoldCo Management • Döntéshozatali eljárások a Kp / leányvállalatoknál • „Holding társaság szintű” vezetők kijelölése • A menedzsment egységességének biztosítása, érdekeltségi és ösztönző mechanizmusok • A kulcsvezetők kijelölése (CEO, CFO, stb.,) • A menedzsmentet inkább az „arra legalkalmasabb személy” alapján kell kiválasztani, mintsem speciálisan ország szerinti kijelölés alapján Országok cégek/Üzemeltetők • A menedzsment szerepe • A kormányzat/országos testületek szerepe • Kik lesznek a szabályozó hatóságok partnerei • A tulajdonos és a szabályozó állami funkciók szétválasztása Egyéb • NA • A bejegyzés országa • A központ és a kulcsirodák helye • A struktúrából eredő adózási kérdések • A Nabucco projekt potenciális beépítése a NETS struktúrájába • Számvitel • IFRS/egyéb 13