Download
ventetid eller forberedelse st tte og omsorg til kvinder der skal opereres for kr ft i ggestokkene n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lene Seibæk Forskningssygeplejerske, ph.d. 4. juni 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lene Seibæk Forskningssygeplejerske, ph.d. 4. juni 2012

Lene Seibæk Forskningssygeplejerske, ph.d. 4. juni 2012

99 Views Download Presentation
Download Presentation

Lene Seibæk Forskningssygeplejerske, ph.d. 4. juni 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ventetid eller forberedelse?Støtte og omsorg til kvinder der skal opereres for kræft i æggestokkene Lene Seibæk Forskningssygeplejerske, ph.d. 4. juni 2012

 2. Disposition Introduktion Baggrund Mål Metoder Resultater Konklusioner Perspektiver Diskussion

 3. Overordnet formål Styrke helbred og mestring Initiere sundhedsfremme og tidlig rehabiliteringlige fra behandling er besluttet

 4. Videnskabelige publikationer Seibaek L, Petersen LK, Blaakaer J, Hounsgaard L: Health and Socio-Economic Status. Factors impacting care and treatment in ovarian cancer patients. Nordic Nursing Research 2011(4):272-284. Seibaek L, Petersen LK, Blaakaer J, Hounsgaard L: Hoping for the best - preparing for the worst. The lived experiences of women undergoing ovarian cancer surgery. Epub ahead of print: European Journal of Cancer Care 2011 Nov 17 Seibaek L, Petersen LK, Blaakaer J, Hounsgaard L: Symptom interpretation and health care seeking in ovarian cancer. BMC Women’s Health 2011, 11:31. Seibaek L, Petersen LK, Blaakaer J, Hounsgaard L: Ovarian Cancer Surgery: Health and Coping during the Perioperative Period. Supportive Care in Cancer; Re-submitted 2012

 5. Susan Krop Person Deltager

 6. Introduktion Baggrund Mål Metoder Resultater Konclusioner Perspektiver Diskussion

 7. Kræft i æggestokkene DK: ↑ incidens ↑ mortalitet (Grann et al 2011) Avanceret sygdom:66%(Coleman et al 2011; Grann et al 2011) Co-morbiditet: 25 %(Robinson et al 2009)

 8. Diagnose og behandling Ætiologi oftest ukendt Uspecifikke symptomer Ingen sikker diagnose før operationen

 9. Behandlingsforløb

 10. Behandlingsforløb

 11. Behandlingsforløb

 12. Behandlingsforløb

 13. Kontekst Kræftpakkeforløb (National Cancer Plan II) Centralisering af behandlingen (Fago-Olsen et al 2010) Accelererede patientforløb (Kehlet 2002)

 14. Fysiske og psykosociale helbredsproblemerskyldes både sygdom og behandling(Sun et al 2007) Plejen må også Forberede kvinderne på kemoterapi Omfatte psykosociale aspekter Integrere et patient perspektiv (Norlyk & Harder 2009; Seibaek et al 2010)

 15. Mål Beskrive helbred, socio-økonomisk status, brug af sundhedsydelser Udforske kvindernes personlige erfaringer med at skulle opereres Undersøge alment helbred og mestring Udvikle og teste et præoperativt forberedelsesprogram

 16. Introduktion Baggrund Mål Metoder Resultater Konklusioner Perspektiver Diskussion

 17. Sygeplejeteoretisk ramme “at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre de aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden, som han ville udføre på egen hånd, hvis han havde den fornødne styrke, vilje eller viden” (Henderson 1991)

 18. Sundhedsfremme Hvad gør mennesker sunde? Sense of Coherence(Antonovsky 1987)

 19. Mestring Handlingertilpasset stressfulde situationer De eksisterenderessourcer til at klare stressfulde situationer (Lazarus 1984)

 20. Rehabilitering ICF: Funktionelt helbred Krop ▪ Person ▪ Deltager (WHO 2001)

 21. Susan Krop Person Deltager

 22. Det præoperative forberedelsesprogram -en kompleks intervention: (Campbell et al; BMJ 2000)

 23. Det præoperative forberedelsesprogram -en kompleks intervention: (Campbell et al; BMJ 2000) Register & Interview Studie

 24. Det præoperative forberedelsesprogram -en kompleks intervention: (Campbell et al; BMJ 2000) Præoperativt Forberedelses Program 28 Lene Seibæk

 25. Det præoperative forberedelsesprogram -en kompleks intervention: (Campbell et al; BMJ 2000) Test af program

 26. Setting Aarhus Universitets Hospital: center for kirurgisk behandling af kræft i æggestokkene Ambulatorium & sengeafdeling: samme personale

 27. Introduktion Bagggrund Formål Metder Resultater Konklusioner Perspektiver Diskussion

 28. Artikel I Datakilder Dansk Gynækologisk Cancer Database Danmarks Statistik

 29. Helbredsrelaterede og sociale karakteristika Gennemsnits alder: 62.5 Moderat → svær sygdom: 61 % Moderat → svær overvægt: 43 % Borderline tumor + Stadium 1A: 25 % Kemoterapi (Stadium 1B-IV): 75 % Alene boende: 44 % Grundskole uddannelse: 42 % Indkomst ↓ gennemsnittet i DK: 75 % Pensionerede: 61 %

 30. Artikel II Patient perspektiv: At være ny diagnosticeret At skulle i behandling To interviews per kvinde: Aftenen før OP 8 uger senere Tekst analyse

 31. Håbe det bedste og frygte det værste Forebredelse som handling Forberedelse som interaktion Refleksioner og erfaringer

 32. 37

 33. 38

 34. 39

 35. 41

 36. 42

 37. 44

 38. 45

 39. Artkel III Data kilder Sygesikringen Landspatientregistret Interview fund: udvikling af symptomer

 40. Artikel III Sundhedsydelser i primær sektor 666 kvinder →14.009 besøg Privat paktiserende læge: 66.5 % Gynækolog: 5.4 %

 41. Kropsfornemmelse →→ Symptom →→ Lægesøgning

 42. Kropsfornemmelse →→ Symptom →→ Lægesøgning

 43. Kropsfornemmelse →→ Symptom →→ Lægesøgning