Download
money2work traders club n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MONEY2WORK / TRADERS CLUB PowerPoint Presentation
Download Presentation
MONEY2WORK / TRADERS CLUB

MONEY2WORK / TRADERS CLUB

307 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MONEY2WORK / TRADERS CLUB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MONEY2WORK / TRADERSCLUB Trading for a Living Presentatie: Aloys Mattijssen/money2workOrganisatie: Rombout Kersten/TradersClub

 2. Money2work – TradersClub • DOEL ? • Trading for a Living ? • Wat is voor U Trading ?

 3. Money2work – TradersClub • TER HERINNERING: • Emotioneel – zelfcontrole • Kritisch zijn op jezelf • Continu proces van verbeteren • Tradingplan hebben en volgen

 4. Money2work – TradersClub • Trading Techniek/Technische Analyse is toepasbaar op verschillende, korte, timeframes • Ook voor beleggen

 5. Money2work – TradersClub • Margin daytrading meestal 50% • Let op bij aanhouden positie overnight • Stoploss = day order • Gap risico • Geen Gap risico bij FX (forex)

 6. Money2work – TradersClub TIP (voor traders): • Gebruik maximaal 30% van het tradingkapitaal voor margin. • Maximale verlies per dag 5% van tr.kapitaal • Riskeer maximaal 2% van tr.kap. per trade • Bedenk: tradeplan + risk/moneymanagement = businessplan ( onderneming/zzp’er)

 7. Money2work – TradersClub • De Beurs is een afspiegeling van de maatschappij • Continu in beweging - Random • De Markt heeft altijd gelijk • Keep it Simple

 8. Money2work – TradersClub • Vooraf bepalen; Openingsprijs – Target – Stoploss • Bij twijfel “stay out” • Heb geduld er komt een volgende kans • Na 3 verliesgevende trades; Take a Break

 9. Money2work – TradersClub • Maak gebruik van: • Candlesticks, herken de kantelpunten • Trend indicator • Oscillator • Patroon herkenning (gebruik een lijngrafiek)

 10. Money2work – TradersClub • Een goede Trader “leest” de chart • Reading the Tape • De rest is ter bevestiging van het (gebrek aan?) zelfvertrouwen.

 11. pauze

 12. Money2work – TradersClub Bijhouden van: • Waarom entry-exit • Patronen • Money management • Hoe uitgebreider de administratie des te beter inzicht.(management)

 13. Money2work – TradersClub Basic daytrading door pro’s: • DMA + stochastics • Top/Bottom benadering • Denk aan broker fee !

 14. Money2work – TradersClub

 15. Money2work – TradersClub • Vooraf bepalen entry-exit-stop • Handel altijd met de trend/momentum mee • Bij twijfel; geen positie • Heb geduld, er komen meer kansen • Wees niet “trade-geil” • Let op uw ademhaling

 16. TOP 10 traders lose money 1. Gebrek aan ervaring2. Onrealistische verwachtingen3. Geen goed trading plan4. Gebrek aan discipline5. Niet toepassen van Stop-Loss en Profit target6. Verliesgevende posities te lang aanhouden7. Teveel posities gelijktijdig open8. Te hoge leverage (FX)9. Negeren van spread fluctuaties 10. Hopen op de “Klapper” en daardoor vergeten regelmatig te cashen (hebzucht)

 17. Money2work – TradersClub • Triple R : Risk – Reward – Ratio • Bepaal in welke fase de markt zich bevindt: Bull – Bear – Tradingrange • Gebruik korte timeframes: 1-5-15-60 min. • Geld verdienen = stapelen van regelmatige (kleine) winsten • Money Management !!!

 18. Money2work – TradersClub