Download
redniowiecze n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Średniowiecze PowerPoint Presentation
Download Presentation
Średniowiecze

Średniowiecze

281 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Średniowiecze

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Średniowiecze

 2. Średniowiecze Jest to epoka w historii i kulturze europejskiej, obejmująca okres między starożytnością, a czasami nowożytnymi. Granice czasowe średniowiecza nie są ściśle ustalone, szczególnie w przypadku granicy początkowej. Najczęściej przyjmuje się, że jest to okres historyczny rozciągający się od czasów rozpadu Cesarstwa Zachodniorzymskiego i wielkiej wędrówki ludów do początków renesansu.

 3. Zamki Co i jak było w „domach” królów ?

 4. W średniowiecznych zamkach W średniowieczu najokazalszymi siedzibami były dwory władców – zamki. Pełniły one nie tylko funkcje mieszkalne, ale także obronne. Rodzina właściciela zamku zajmowała wiele komnat. Były one zimne i nieprzytulne. Nawet latem panował w nich chłód, natomiast w mroźne zimy trudno było je dogrzać za pomocą kominków. Starano je upiększać i ocieplać surowe wnętrza, zawieszając na ścianach skóry lub ręcznie tkane kobierce. W komnatach panował półmrok, gdyż przez małe okna przedostawało się do wnętrza niewiele światła.

 5. Życie na zamku Jak już wiesz zamki pełniły przede wszystkim funkcję obronną i musiały być przygotowane na długi czas oblężenia. Miały więc własne magazyny żywności, często także studnie i ogrody. Na zamku mieszkali rzemieślnicy, między innymi piekarze, stolarze i płatnerze, czyli ludzie zajmujący się wyrobem broni.

 6. Zamki Schronieniem nie tylko króla …

 7. Mieszkańcy zamków Na zamku mieszkał jego właściciel – król, książę lub rycerz – wraz ze swoim dworem. Ich życie umilały uczty oraz turnieje rycerskie. Podczas uczt jedzono, pito, tańczono i podziwiano występy sztukmistrzów.

 8. Jak zostać rycerzem? „ …Każdy, kto chce być rycerzem, musi być wielkoduszny, wolnie urodzony, szczodry, doskonały i mężny…”

 9. Zakony

 10. Zakony Ogromną rolę w kształtowaniu europejskiej cywilizacji odegrały zakony. Pierwsze zakony i opactwa powstały blisko 1500 lat temu. Zakonnicy zakładali szpitale, domy pielgrzymów, przytułki dla biednych i starców, przepisywali księgi w skryptorium, a najbardziej wykształceni pełnili rolę doradców na dworach panujących.

 11. Skład zakonów Zakony męskie miały swoje żeńskie odpowiedniki. Istniały również zakony rycerskie, w skład których wchodzili zakonnicy (duchowni) oraz bracia-rycerze, czyli rycerze, którzy nie przyjmując święceń, godzili się żyć jak zakonnicy (składali śluby czystości i ubóstwa). Ich głównym zadaniem była nie tylko modlitwa czy kontemplacja, lecz również walka w obronie wiary i ideałów przyjętych w regule zakonnej.

 12. Średniowieczny ubiór Czyli moda XIII wieku …

 13. Ubiór średniowieczny kobiecy Między XIII, a XV wiekiem moda kobieca kilkukrotnie ulegała dużym zmianom. W XIII wieku suknie były luźne i niedopasowane. Około połowy XIV wieku suknie zaczęły zmieniać formę na bardziej dopasowaną do tułowia. Od końca XIV wieku znów zaczęły pojawiać się nakrycia wierzchnie bardzo obszerne, kloszowe w kroju, spinane paskiem pod biustem i funkcjonowały równolegle z innymi rodzajami ubiorów.

 14. Ubiór średniowieczny męski Między XIII, a XV wiekiem ubiory męskie przechodziły te same etapy ewolucji, co ubiory kobiece. W XIII wieku ubrania były luźne i niedopasowane. Około połowy XIV wieku ubiory stały się bardziej dopasowane do tułowia. Pod koniec XIV wieku zaczęły się pojawiać ubiory bardzo obszerne i funkcjonowały równolegle z innymi rodzajami ubiorów. W XV wieku obok używanych od kilku wieków oddzielnych nogawic zaczęły pojawiać się spodnie.

 15. Mroki średniowiecza

 16. Żelazna dziewica Żelazna dziewica (zwana też dziewicą norymberską) – stosowane głównie w średniowieczu urządzenie służące do tortur i wymierzania kar . Żelazna dziewica miała postać pudła o kształtach i rozmiarach dopasowanych do ciała ludzkiego. Powszechnie uważa się, jakoby wyposażane były w ostre kolce umieszczone na wewnętrznej stronie zamocowanych zawiasowo klap, które wbijały się w ciało torturowanego w miarę zamykania urządzenia, dotkliwie raniąc, jednak nie naruszając ważnych dla życia organów. Wbrew nazwie żelazne dziewice nie musiały być wykonane z metalu - stosowano także drewno lub kamień

 17. Średniowieczny kościół

 18. Kościół w średniowieczu Dzieje Kościoła w średniowieczu obejmują wiele zagadnień. Należy bowiem sięgnąć do początków chrześcijaństwa w Europie, co wiąże się jeszcze z historią Cesarstwa Rzymskiego oraz Cesarstwa Bizantyńskiego. Średniowiecze było także okresem szerzenia się chrześcijaństwa w Europie. Zostało ono przyjęte w państwie Franków. Kościół odgrywał w średniowieczu ważną rolę polityczną, a papieże mieli swoją siedzibę w Państwie Kościelnym.

 19. Ze względu na tę polityczną rolę Kościoła nie można pominąć takich zagadnień jak koronacja Karola Wielkiego na cesarza, następnie cesarską koronację Ottona I, konflikt między papieżem i cesarzem o inwestyturę, spory między papiestwem, a cesarzami niemieckimi, czasy tzw. "niewoli awiniońskiej Kościoła". Ze względu na ogromny wkład Kościoła w ukształtowanie kultury średniowiecza, nauki oraz stosunków społecznych ważne są zagadnienia dotyczące także i tych dziedzin.

 20. Autorzy: Materiały: Alicja, Hania, Albert, Jarek, Jakub, Filip, Maja. Całość prezentacji: Natalia