1 / 28

Średniowiecze

Średniowiecze. Średniowiecze. Jest to epoka w historii i kulturze europejskiej, obejmująca okres między starożytnością, a czasami nowożytnymi.

roz
Télécharger la présentation

Średniowiecze

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Średniowiecze

 2. Średniowiecze Jest to epoka w historii i kulturze europejskiej, obejmująca okres między starożytnością, a czasami nowożytnymi. Granice czasowe średniowiecza nie są ściśle ustalone, szczególnie w przypadku granicy początkowej. Najczęściej przyjmuje się, że jest to okres historyczny rozciągający się od czasów rozpadu Cesarstwa Zachodniorzymskiego i wielkiej wędrówki ludów do początków renesansu.

 3. Zamki Co i jak było w „domach” królów ?

 4. W średniowiecznych zamkach W średniowieczu najokazalszymi siedzibami były dwory władców – zamki. Pełniły one nie tylko funkcje mieszkalne, ale także obronne. Rodzina właściciela zamku zajmowała wiele komnat. Były one zimne i nieprzytulne. Nawet latem panował w nich chłód, natomiast w mroźne zimy trudno było je dogrzać za pomocą kominków. Starano je upiększać i ocieplać surowe wnętrza, zawieszając na ścianach skóry lub ręcznie tkane kobierce. W komnatach panował półmrok, gdyż przez małe okna przedostawało się do wnętrza niewiele światła.

 5. Życie na zamku Jak już wiesz zamki pełniły przede wszystkim funkcję obronną i musiały być przygotowane na długi czas oblężenia. Miały więc własne magazyny żywności, często także studnie i ogrody. Na zamku mieszkali rzemieślnicy, między innymi piekarze, stolarze i płatnerze, czyli ludzie zajmujący się wyrobem broni.

 6. Zamki Schronieniem nie tylko króla …

 7. Mieszkańcy zamków Na zamku mieszkał jego właściciel – król, książę lub rycerz – wraz ze swoim dworem. Ich życie umilały uczty oraz turnieje rycerskie. Podczas uczt jedzono, pito, tańczono i podziwiano występy sztukmistrzów.

 8. Jak zostać rycerzem? „ …Każdy, kto chce być rycerzem, musi być wielkoduszny, wolnie urodzony, szczodry, doskonały i mężny…”

 9. Zakony

 10. Zakony Ogromną rolę w kształtowaniu europejskiej cywilizacji odegrały zakony. Pierwsze zakony i opactwa powstały blisko 1500 lat temu. Zakonnicy zakładali szpitale, domy pielgrzymów, przytułki dla biednych i starców, przepisywali księgi w skryptorium, a najbardziej wykształceni pełnili rolę doradców na dworach panujących.

 11. Skład zakonów Zakony męskie miały swoje żeńskie odpowiedniki. Istniały również zakony rycerskie, w skład których wchodzili zakonnicy (duchowni) oraz bracia-rycerze, czyli rycerze, którzy nie przyjmując święceń, godzili się żyć jak zakonnicy (składali śluby czystości i ubóstwa). Ich głównym zadaniem była nie tylko modlitwa czy kontemplacja, lecz również walka w obronie wiary i ideałów przyjętych w regule zakonnej.

 12. Średniowieczny ubiór Czyli moda XIII wieku …

 13. Ubiór średniowieczny kobiecy Między XIII, a XV wiekiem moda kobieca kilkukrotnie ulegała dużym zmianom. W XIII wieku suknie były luźne i niedopasowane. Około połowy XIV wieku suknie zaczęły zmieniać formę na bardziej dopasowaną do tułowia. Od końca XIV wieku znów zaczęły pojawiać się nakrycia wierzchnie bardzo obszerne, kloszowe w kroju, spinane paskiem pod biustem i funkcjonowały równolegle z innymi rodzajami ubiorów.

 14. Ubiór średniowieczny męski Między XIII, a XV wiekiem ubiory męskie przechodziły te same etapy ewolucji, co ubiory kobiece. W XIII wieku ubrania były luźne i niedopasowane. Około połowy XIV wieku ubiory stały się bardziej dopasowane do tułowia. Pod koniec XIV wieku zaczęły się pojawiać ubiory bardzo obszerne i funkcjonowały równolegle z innymi rodzajami ubiorów. W XV wieku obok używanych od kilku wieków oddzielnych nogawic zaczęły pojawiać się spodnie.

 15. Mroki średniowiecza

 16. Żelazna dziewica Żelazna dziewica (zwana też dziewicą norymberską) – stosowane głównie w średniowieczu urządzenie służące do tortur i wymierzania kar . Żelazna dziewica miała postać pudła o kształtach i rozmiarach dopasowanych do ciała ludzkiego. Powszechnie uważa się, jakoby wyposażane były w ostre kolce umieszczone na wewnętrznej stronie zamocowanych zawiasowo klap, które wbijały się w ciało torturowanego w miarę zamykania urządzenia, dotkliwie raniąc, jednak nie naruszając ważnych dla życia organów. Wbrew nazwie żelazne dziewice nie musiały być wykonane z metalu - stosowano także drewno lub kamień

 17. Średniowieczny kościół

 18. Kościół w średniowieczu Dzieje Kościoła w średniowieczu obejmują wiele zagadnień. Należy bowiem sięgnąć do początków chrześcijaństwa w Europie, co wiąże się jeszcze z historią Cesarstwa Rzymskiego oraz Cesarstwa Bizantyńskiego. Średniowiecze było także okresem szerzenia się chrześcijaństwa w Europie. Zostało ono przyjęte w państwie Franków. Kościół odgrywał w średniowieczu ważną rolę polityczną, a papieże mieli swoją siedzibę w Państwie Kościelnym.

 19. Ze względu na tę polityczną rolę Kościoła nie można pominąć takich zagadnień jak koronacja Karola Wielkiego na cesarza, następnie cesarską koronację Ottona I, konflikt między papieżem i cesarzem o inwestyturę, spory między papiestwem, a cesarzami niemieckimi, czasy tzw. "niewoli awiniońskiej Kościoła". Ze względu na ogromny wkład Kościoła w ukształtowanie kultury średniowiecza, nauki oraz stosunków społecznych ważne są zagadnienia dotyczące także i tych dziedzin.

 20. Autorzy: Materiały: Alicja, Hania, Albert, Jarek, Jakub, Filip, Maja. Całość prezentacji: Natalia

More Related