Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
iBITS 2010-11-17 Samordnat IT-stöd Lunds universitet Birgitta Lastow Anders Sjöö PowerPoint Presentation
Download Presentation
iBITS 2010-11-17 Samordnat IT-stöd Lunds universitet Birgitta Lastow Anders Sjöö

iBITS 2010-11-17 Samordnat IT-stöd Lunds universitet Birgitta Lastow Anders Sjöö

115 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

iBITS 2010-11-17 Samordnat IT-stöd Lunds universitet Birgitta Lastow Anders Sjöö

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. iBITS 2010-11-17Samordnat IT-stödLunds universitetBirgitta Lastow Anders Sjöö

 2. Samordnat IT-stöd vid LU Projektets mål är att skapa en organiserad samordning av IT-verksamheten, med fokus på att definiera ett basblock av IT-tjänster samt skapa en struktur och ett sätt att arbeta som syftar till att öka samordningen.

 3. Behovskartläggning • Hösten 2009, besök på alla kanslier och sektioner, nästan alla institutioner och områdesbibliotek samt några andra större enheter. • De grundläggande behoven av IT-stöd skiljer väldigt lite mellan olika enheter. • Kvaliteten i befintligt IT-stöd varierar mycket, flera enheter har ett mycket bra IT-stöd, i några fall är det undermåligt. • Generellt brister i administrativt stöd

 4. Inventeringen Ungefär 90% av verksamheten är inventerad: • 12285 datorer, 80% Windows, 11% Mac, 8% Linux, 1% annat • 138 datorsalar, 217 lärosalar med projektor, 55 serverrum • 885 servrar, många olika typer, ”vi har allt!” • 164 webbservrar, 33 mailservrar • C:a 200 egenutvecklade system • Utbildningsstöd • Forskningsstöd • IT-administration/automatisering

 5. Personalkartläggningen • Omkring 250 personer arbetar med IT inom LU. • Motsvarar omkring 170 heltidsekvivalenter. • LU har en viktig resurs i IT-medarbetarnas kompetenser.

 6. IT-kostnader • Vad kostar IT vid LU? Hur kan IT-kostnaderna mätas? • Avsikten är att kunna jämföra kostnader mellan olika verksamheter och förändring över tid. • Ger också möjlighet att jämföra med andra universitet. • Vad är en rimlig IT-kostnad?

 7. Bas-IT-tjänster Projektet lämnar förslag på: • Vilka tjänster som är LU:s Bas-IT-tjänster. • En grundläggande prioriteringsordning i det fortsatta utvecklingsarbetet. • Några grundläggande krav på hur tjänsterna ska hanteras. • Hur samordningen av Bas-IT-tjänsterna ska ske.

 8. Roller och strukturer för samordning Projektet lämnar förslag på: • Struktur och arbetsformer för samverkan mellan: • IT-verksamheterna på fakulteterna, LDC och förvaltningen • IT-medarbetare på de olika arbetsplatserna • Interaktion och kommunikation inom och mellan strukturerna.

 9. Community Projektet levererar: • Ett webbverktyg för: • Kommunikation mellan verksamheten och IT • Kommunikation mellan IT-verksamheter på olika platser inom LU • IT-medarbetarnas kompetenser och intressen.

 10. Projektresultat och tidplan • Projektresultatet är en plattform för samverkan och utveckling. • Projektet avslutas 31 december

 11. Projektets webbplats: Synpunkter och frågor till: www.lu.se/samordnat-it-stod Samordnat-IT-stod@lu.se