Download
informatika 1 7 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatika 1_7 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatika 1_7

Informatika 1_7

107 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Informatika 1_7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Informatika 1_7 10. Týden 4.-8.11.2013 17.-18.hodina

  2. Grafické karty, monitory • Zobrazování údajů zprostředkují grafická karta a monitor (případně tiskárna), je to HW, který musí být navzájem kompatibilní. • Grafická karta tvoří rozhraní mezi počítačem a monitorem, zajišťuje správné zobrazování informací, pomocí odesílání informací z pc do monitoru • Vyhledejte z jakých částí se skládá grafická karta • Zpracujte do tabulky tři vybrané grafické karty různých výrobců a různých parametrů (výrobce, typ karty, rozlišení, barevná hloubka, obnovovací frekvence • Vyhledejte a zpracujte to tabulky dva CRT a dva LCD monitory (výrobce, typ, rozlišení, obnovovací frekvence) • Zjistěte a popište principy, na kterých oba typy monitorů pracují, výhody a nevýhody