1 / 5

Pars Pro Toto

Pars Pro Toto. Dit is Sasha maaijen

rue
Télécharger la présentation

Pars Pro Toto

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Pars Pro Toto Dit is Sasha maaijen Sasha is de doorsnee ijverige leerling van 11. Ze woont thuis met haar vader, moeder & kleine zusje. Haar kamer hangt vol met posters van beroemde hockey speelsters/spelers. Sasha gaat altijd voor de hoogste cijfers en prestaties. Sasha speelt veel games in haar vrije tijd als ze niet aan het leren is. Iets te veel denkt haar moeder misschien die nu wanhopig opzoek is naar een alternatief. “Ik hou heel erg van blauw, dit komt omdat mijn lievelingsplek de zee is en de lucht altijd zo mooi blauw is” “Ik speel heel erg veel Candy crush met mijn vriendinnen op facebook. Dit spel is echt heel erg leuk omdat ik ook van snoep hou.”

  2. One page Design

  3. Schematische Weergave

  4. Gameplay, Concept & Idee

More Related