Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vyjmenovaná slova PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova

105 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vyjmenovaná slova

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vyjmenovaná slova L

  2. Nauč se zpaměti: slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš,

  3. Doplň y,ý a napiš Mladý l_žař, poraněné l_tko, sl_šet zvon, pl_tvat potravinami, špatně pol_kat, taška z l_ka, pl_šová hračka, pel_ňkový čaj, l_sá hlava, starý ml_n, voda pomalu pl_ne, zlomená l_že, L_sá hora, kov se bl_ská, jemný pl_š,

  4. Připiš jiné tvary slova: lyže- lyžovat- lyžař- lyžařka- lyžování- lyžích, lyžováním, lyžařkou, lyžemi, lyžaři, lyžařích, lyžařkami

  5. Vysvětli význam a vytvoř věty: blýská se blízká líska mlít mlýn lyska

  6. Zdroje: www: office.microsoft.com Texty: vlastní tvorba