Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mats Olsson, mats@voxlean.se PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mats Olsson, mats@voxlean.se

Mats Olsson, mats@voxlean.se

307 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Mats Olsson, mats@voxlean.se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tider LEAN utbildning LAGER och TERMINALANSVARIG;12 feb - teori16 feb (LEAN-spel)26 feb – teori5 mars – redovisning + frågestund

 2. Tenta (?) + hemuppgift;- Enskilt eller två/ två- Ämne, alternativ; 1. Hur implementera LEAN på ett företag? 2. Hur har företaget x gjort?3. Eget ämne inom LEAN- 5-10 sidor- Redovisning i max 15 min den 5 mars

 3. Gift, två barn, Falun Fd officer, major, K4 Arvidsjaur, I13 Falun Civilekonom; organisation och ledarskap Produktionsledare Scania och Ericsson Konsult i förbättringsarbete, egen firma Idrott på elitnivå, maratonlöpning 2h 28 min Mats Olsson, mats@voxlean.se

 4. Uppdrag, exempel

 5. Uppdrag Outokumpu

 6. Optimization Results in Operations Exempel på lyckade insatser

 7. Strategier och principer för Lean produktion

 8. ”Allt vi gör är att förkorta tidlinjen från den punkt där vi får kundens order fram till den punkt då vi får betalt. Vi förkortar denna tidlinje genom att ta bort allt slöseri i form av aktiviteter som inte höjer värdet på kundens produkter” Taiichi Ohno´s svar på frågor om det unika med Toyota Production System Källa: John Shook, Jeffrey Liker m fl

 9. Begreppet Lean produktion föddes inom forskningsprojektetInternational Motor Vehicle Program

 10. Jämförande studier av80 bilfabriker blev en ögonöppnare Källa: The Machine that Changed the World, 1990

 11. Kortare ledtider leder till bättre kvalitet Källa: IMVP, John Krafcik & John Paul MacDuffie, 1989

 12. IMVP visade skillnader i bl.a. produktutveckling…. Antal konstruktionstimmar i produktutveckling Ledtid från konceptstudie till marknadsintroduktion Andel konstruktionsarbete hos leverantör Antal medarbetare involverade i produktutveckling Källa: IMVP, Clark & Fujimoto 1991

 13. …och i samverkan mellan företag, m.m. Källa: IMVP, The Machine that Changed the World, 1990

 14. Lean produktionVad är det för något?

 15. 1988 sammanfattar IMVP-forskarna på sin tavla vad Toyota´s system åstadkommer: • Behöver mindre mänskliga insatser i konstruktion, tillverkning, kundservice • Kräver mindre investeringar för en given produktionskapacitet • Skapar produkter med färre kvalitetsbrister och mycket få omarbetningar • Samarbetar med färre och mer kompetenta leverantörer • Från koncept till marknadsintroduktion, från order till leverans, från problem till dess lösning på kortare tid och med mindre mänskliga ansträngningar • Kan kostnadseffektivt producera produkter i mindre volymer, med fler varianter, med fasta priser och växande marknadsandelar • Behöver mindre mellanlager såväl i varje steg från order till leveranssom i system för kundservice • Förorsakar färre arbetsskador …och John Krafcik sade: ”Toyotas system behöver mindre av allting för att skapa ett givet kundvärde, så låt oss kalla det lean”. Källa: Jim Womack, Lean Enterprise Institute

 16. …smärt, slank, smidig, vig, vältränad och utan onödigt fett - eller med andra ord, lagom för uppgiften, varken för fet eller för mager Har vi bättre ord på svenska för företag med dessa egenskaper än att ta hjälp av ”lean” som låneord? Ordet ”lean” är numera så väl inarbetat i vårt språk att det inte längre kan ersättas av något annat begrepp. Begreppet ”Genryo Keiei” (resurssnål produktion) dök upp i Japan första gången redan 1973 efter oljekrisen och med Toyota´s verksamhetsformer som föredöme.Källa: Takahiro Fujimoto Lean – det vill säga…

 17. MassproduktionMass ProductionrespektiveHantverksproduktionCraft Production Lean produktionLean ProductionDet var forskarnas namn på en ny epok iindustriell utveckling som föregåtts av Källa: The Machine that Chaged the World, IMVP, kapitel 2 och 3 – Världsmästarna kapitel 2

 18. Bilindustrins transformationer Källa: IMVP/Jan Helling 1990/2004

 19. Vidareutveckling av affärssystem Källa: Jan Helling med inspiration från IMVP

 20. Företag med en lean strategi ochmed lean produktion i alla funktioner Det är en ny generation företag som är snabba, resurssnåla och smidiga när de med sina kunder i fokus skapar ständigt bättre processer och produkter med överlägsen kvalitet och till allt lägre kostnader Källa: IMVP Forum diskussion

 21. En annan definition på lean produktion Lean produktion är ett disciplinerat sätt att integrera produktutveckling, tillverkning, leverantörsnätverk, distribution, marknadsföring, ekonomisk redovisning och ledningssystem. I ett föredömligt system för Lean produktion samverkar alla berörda företag längs hela värdeflödetfrån råvaror till produkter hos kund genom att utbyta information och resurser i en miljö med mångsidigt kompetent lagarbete. Källa: European Automotive Initiative Group (EAIG)

 22. Ett lean affärssystemmed lean produktion i alla funktioner Källa: HellingGruppen 2005

 23. …att företag med välutvecklade system för lean produktion i jämförelse med företag som var kvar i massproduktionens logik och principer kunde bedriva motsvarande verksamhet- på halva tiden- till halva kostnaden- med hälften av resurserna och- med hälften av fel i produkter och processeroch i många fall med ändå bättre resultat IMVPs forskare visade 1990…

 24. Relativ prestationsförmåga i bilindustrin 1993-94 Källa: IMVP 1995

 25. Produktivitets utveckling i bilindustrin - 1 Timmar per bil - standardoperationer Källa: IMVP, Krafcik, MacDuffie, Pil

 26. Kvalitetsutveckling i bilindustrin Källa: IMVP, MacDuffie, Pil, 2000

 27. Resultat i olika typer av produktionssystem Procent Antal Källa: IMVP 2000

 28. Genomsnittlig komplexitet att hantera för produktionslagen Källa: IMVP 2000

 29. Aktuell statistik från benchmarking Källa: Kenneth J. McGuire, MEAC, 2002

 30. Toyota som benchmark • PRODUKTIVITET – Toyota har 70.000 medarbetare i Japan och 270.000 globalt. Producerade 6.7 miljoner fordon 2004 i 51 fabriker i 26 länder. Kan erbjuda sina kunder 96 olika produktfamiljer 2005. • KVALITET - I de flesta avseenden branschens bästa resultat vid alla mätningar av kvalitet. Bäst i 9 av JDPs 13 segment. Lexus den mest sålda lyxbilen i USA. Bäst kvalitet efter 6 år. Yaris Europas säkraste småbil 2000. Corolla sedan flera år världens mest sålda personbilsmodell. • EFFEKTIVITET - Toyotas tekniker använder en fjärdedel av arbetstiden för att få lika mycket gjort som kollegor hos GM, Ford och Daimler/Chrysler i USA. Prius - världens första massproducerade hybridbil utvecklades på tre år, 1996 - 1999. • REAKTIONSFÖRMÅGA - Toyota utvecklar konsekvent nya bilar på 18 månader eller på 12 månader om så behövs. Har produktionssystem med branschens snabbaste genomloppstider från order till leverans. • LÖNSAMHET - Toyota har 30 miljarder dollar på banken och är börsens högst värderade fordonstillverkare. Marknadsvärdet 2003 på 105 miljarder dollar var högre än det sammanlagda värdet för GM + Ford + D/C

 31. Bilförsäljning: Upp 9,9 % till 6.71 miljoner - All time high Bilproduktion: Upp 11,3 % till 6.51 miljoner - All time high Nettointäkt: Upp 11,6 % - All time high Rörelseintäkt: Upp 31.1 % - All time high Nettoresultat: Upp 54,8 % - All time high Avkastning på eget kapital: Från 10,4 till 15,2 % Företagets totala förmögenhet: upp 9,4 % Toyotas årsrapport 2004

 32. Pionjärerna som tog initiativ till en Lean transformation av industriella system • Kiichiro Toyoda 1894 - 1952Utvecklade flödesproduktion. Myntade 1938 begreppet Just-In-Time (Jasuto-In-Taimu) • Eiji Toyoda 1913 –(1994)Gav Ohno projektuppdraget och stödet att utveckla Toyota Production System. Ledde företagets formidabla utvecklingunder 1960-talet • Taiichi Ohno 1912 - 1990Geniet bakom Toyota Production System.Utvecklade ett dragande system med hjälp avprinciper för Just-In-Time och Kanban • Shigeo Shingo 1909 -1990Gjorde bl.a det möjligt att tillverka i små partiermed snabba omställningar tack vare SMED

 33. Fragmenterade marknader som krävde många produkter i små volymer Hård konkurrens från utländska företag Fasta eller fallande priser Snabbt förändrade och förbättrade teknologier Höga kapitalkostnader Kompetenta arbetare med högre krav på engagemang och inflytande Eiji Toyoda gav Taiichi Ohno projektuppdraget Lösningen på problemen blev Toyota Production System I slutet av 1950-talet hade Toyota problem med: Källa: Pascal Dennis, Lean Production Simplified

 34. 1960 var Toyota stort som Saab och Volvo Källa: Toyota, Årsrapport 2004-2005

 35. Paradigmskiftet ”Efter företagets kris på 1950 talet lärde vi oss att förbättring av produktivitet och sänkning av kostnader kräver utveckling såväl av system för tillverkning i små partier som med korta ledtider. Det innebar att vi bara skulle tillverka just det som gick att sälja och endast när det var möjligt att sälja det. Vi kom till insikt att en strategi att förbättra produktivitet enbart av företagsekonomiska skäl inte var till någon nytta. Därför undvek vi att imitera amerikanska principer för massproduktion” Citat från Taiichi Ohno, 1984 Källa: Takahiro Fujimoto

 36. Skillnader mellan Fords och Toyotas system - 1 Källa: Taiichi Ohno, Just-In-Time for Today and Tomorrow, 1989

 37. Skillnader mellan Fords och Toyotas system - 2 Källa: Taiichi Ohno, Just-In-Time for Today and Tomorrow, 1989

 38. Toyota Production System TPS Källa: Yasuhiro Monden, Toyota Production System

 39. Den nya industriella revolutionen Källa: Cranfield University

 40. ”Allt vi gör är att förkorta tidlinjen från den punkt där vi får kundens order fram till den punkt då vi får betalt. Vi förkortar denna tidlinje genom att ta bort allt slöseri i form av aktiviteter som inte höjer värdet på kundens produkter” Taiichi Ohno´s svar på frågor om det unika med Toyota Production System Källa: John Shook, Jeffrey Liker m fl

 41. ”Nyckeln till The Toyota Way och till det som förklarar Toyotas framgångar är inte någon enskild metod eller teknik. Det viktiga är att hålla alla elementen samman i ett integrerat system. Principerna måste praktiseras varje dag och på ett samverkande sätt.”Fujio Cho, Vice ordförande i Toyota Motor Company Fujio Chos åsikt om det unika med Toyotas framgångar Källa: Toyota Way, Jeffrey Liker

 42. Bärande principer för lean produktion 7 Källa: Fujio Cho, Toyota och Jeffrery Liker, The Toyota Way

 43. …består av en uppsättning metoder och tekniker, som innefattas i ett system med väl etablerade ledningsprinciper och som kan härledas till en speciell företagsfilosofi.John Shook Toyota Production System… Filosofins grundläggande värderingar finns uttryckta i dokumentet ”The Toyota Way” Källa: John Shook, Lean Enterprise Institute

 44. Toyota´s vägledande principer • Visa vördnad för språket och lagens anda i varje land där vi verkar samt garantera öppna och rättvisa arbetsformer som visar att vi är goda världsmedborgare • Respektera varje lands kultur och sedvänjor samt bidra till ekonomisk och social utveckling genom företagets engagemang i lokalsamhället • Var hängiven uppgiften att genom vår verksamhet kunna leverera välutvecklade, rena och säkra produkter som höjer livskvaliteten överallt • Skapa och utveckla avancerade teknologier och leverera enastående varor och tjänster som tillgodoser kunders behov runt om i världen • Främja en företagskultur som förstärker individuell kreativitet och värdefullt lagarbete samtidigt som vi högt värderar ömsesidigt förtroende och respekt i samverkan mellan ledare och medlemmar • Sträva efter en fortsatt harmonisk tillväxt i den globala gemenskapen genom ett innovativt ledarskap • Samverka med partnerföretag vid forskning och nyskapande för att uppnå stabila och långsiktiga gemensamma fördelar, samtidigt som vi är öppna för nya partnerskap Källa: Toyota Guiding Principles, 2001

 45. The Toyota Way 2001”The source of our competitivenes is our human resource development” Continuous improvement3. Challenge4. Kaizen5. Go to the source Respect for people1. Respect2. Teamwork Toyotas grundläggande värderingar Källa: Toyota 2001

 46. The Toyota Way 2001 • Respect- We respect others, make every effort to understand each other, take responsibility and do our best to build mutual trust- Respect for all stakeholders- Mutual trust and mutual responsibility Toyotas grundläggande värderingar Källa: Toyota 2001

 47. The Toyota Way 2001 • Teamwork- We stimulate personal and professional growth, share the opportunities of development and maximize individual and team performance- Commitment to education and development- Respect for the individual, realizing consolidated power of the team Toyotas grundläggande värderingar Källa: Toyota 2001

 48. The Toyota Way 2001 • Challenge- We form a long-term vision, meeting challenges with courage and creativity to realize our dreams- Creating value through manufacturing and delivery of products and services- Spirit of challenge- Long-range perspective- Thorough consideration in decision-making Toyotas grundläggande värderingar Källa: Toyota 2001

 49. The Toyota Way 2001 • Kaizen – Improvement- We improve our business continuously- Kaizen mind in innovative thinking- Building lean systems and structures- Promoting organizational learning Toyotas grundläggande värderingar Källa: Toyota 2001