Download
pr sentation af fremtidens hold n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Præsentation af fremtidens hold PowerPoint Presentation
Download Presentation
Præsentation af fremtidens hold

Præsentation af fremtidens hold

124 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Præsentation af fremtidens hold

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Præsentation af fremtidens hold Et netværk af kompetencer

 2. Agenda • Præsentation af holdets deltagere • Styregruppen • Hvad laver styregruppen • Organisering af styregruppen og holdets aktiviteter • Kort beskrivelse af formål, vision & forventninger • Præsentation af nuværende ideer • Evolutionær gymnastik (udvikling – fra ingenting til noget hardcore) • Videoshow – diverse inspirations videoklip… • Diskussion i plenum • Vi skåler

 3. Holdets deltagere

 4. Styregruppen • Varetagelse af følgende opgaver • Træningsplanlægning • Skabe den helt rigtige strategi – inspireret af gymnasterne  • Projektledere indenfor forskellige arbejdsområder • Redskaber • Lyd og billede • Tøj • Osv. • Skabe rammer for kreativitet

 5. Organisering af holdets aktiviteter

 6. Eksempel på projektledelse • Styregruppe vælger: • Projektleder og træner ansvarlig • Disse har til opgave at lede projektet til dagligt. Derfor har de også det sidste ord • I styregruppens nedsættes arbejdsgrupper • Arbejdsgrupper skal bestå af minimum en fra styregruppen samt gymnaster I arbejdsgrupperne arbejdes der hen imod projektets mål. Projektleder og træner ansvarlig følger løbende op på arbejdsgrupperne og bidrager med input. Rapporterer til Projektleder Jakob Skou Projektdeltagere

 7. Vision ”At sætte kursen for fremtidens opvisningsgymnastik i det danske gymnastikmiljø og samtidigt dyrke et fantastisk kammeratskab.” MÅL • At blive Danmarks mest anerkendte og respekteret performance hold indenfor en bestemt gymnastik genre. • At dyrke et godt kammeratskab • At danne rammerne for et kreativt og spædende miljø • Forny gymnastikverdenen og skabe en dynamisk fremdrift i gymnastiklivet • Styrke egne kvaliteter og kompetencer indenfor specifikke gymnastikgenre • Bevare en god gymnastikform, fysisk og psykisk • Bevare kontakt til ÅGTC • Lære gymnastiske kvaliteter fra hinanden • Fremstå som et forbillede for yngre gymnaster og andre sportsfolk • Skabe en god stemning i ÅGTC

 8. Forventninger til holdets deltagere § 6 Træninger stk. 1: Senest søndag afgives afmelding hvis det er tilfældet til lederen af holdet … • Andet: • Udvis god træningsmoral • Bak holdet op!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • Følg med på: • http://innovativgymnastik.blogspot.com/ • http://myspace.innovativgymnastik.com

 9. Præsentation af nuværende ideer! • Koncept • Gymnastikkens evolution • Fra dyr til mennesker

 10. Præsentation af nuværende ideer! • Keywords: • Danske bank reklamer – kontraster • Udfordre grænselandet mellem springrytme gymnastik med spring som fokus! • Udfordre standarderne i dansk gymnastik. Okay at have opera eller klassisk musik til fede spring. • Være inspireret af cirque de sole • Vil skabe en oplevelse for tilskuerne • En kæmpe spot i centrum, således at man ikke ser tilløb men kun springet! • Dragter: Malerdragter i smarte farver så det gir en effekt når man skruer. Solbriller • Dobbelthåndstand til whip • Springe over noget skum der er klippet og malet. Fx stor sten • Anvende film trick, således at der opbygges en spænding. • Socialt aspekt på holdet. Måske ser noget video efter træning = en slags ritual • Drenge og piger lave noget sammen. Pigerne bruges til at bygge spændingen op…

 11. Inspiration • Videoshow

 12. Hvad tænker I? • Er der noget vi ikke har tænkt på? • Hvad er jeres forventninger? • Hvordan ser jeres drømmehold ud? § 6 Træninger stk. 12 Træningen afsluttes med at lederen erklærer træningen for afsluttet, samt den bedste træning nogensinde

 13. Andet!!!!!