Download
sveu ili ni poduzetni ki inkubatori iskustvo sveu ili ta corvinus iz budimpe te n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SVEUČILIŠNI PODUZETNIČKI INKUBATORI – ISKUSTVO SVEUČILIŠTA CORVINUS IZ BUDIMPEŠTE PowerPoint Presentation
Download Presentation
SVEUČILIŠNI PODUZETNIČKI INKUBATORI – ISKUSTVO SVEUČILIŠTA CORVINUS IZ BUDIMPEŠTE

SVEUČILIŠNI PODUZETNIČKI INKUBATORI – ISKUSTVO SVEUČILIŠTA CORVINUS IZ BUDIMPEŠTE

107 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SVEUČILIŠNI PODUZETNIČKI INKUBATORI – ISKUSTVO SVEUČILIŠTA CORVINUS IZ BUDIMPEŠTE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. To insert your company logo on this slide • From the Insert Menu • Select “Picture” • Locate your logo file • Click OK To resize the logo • Click anywhere inside the logo. The boxes that appear outside the logo are known as “resize handles.” • Use these to resize the object. • If you hold down the shift key before using the resize handles, you will maintain the proportions of the object you wish to resize. SVEUČILIŠNI PODUZETNIČKI INKUBATORI – ISKUSTVO SVEUČILIŠTA CORVINUS IZ BUDIMPEŠTE Dr. Antal Szabó Znanstveni voditelj ERENET-a

 2. NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS • Ne učimo za školu, već za život. • Naše promišljanje o obrazovanju i učenju – postoji razlika između curriculuma i stvarnih životnih potreba. • Poduzetništvo je postalo dijelom obrazovnog sustava ERENET Network

 3. NOVI ZAHTJEV EU-a Da bi revitalizirala svoje gospodarstvo, Europa mora potaknuti više ljudi na bavljenje poduzetništvom. Do 2010. za polovinu postojećih poslova u Europi bit će potreban visokostručan kadar. Samo će 15% poslova biti na raspolaganju za ostale. ERENET Network

 4. Dati prednost malim poduzećima Politika naklonjena poduzetništvu na globalnoj europskoj razini, ali i na razini pojedinih država članica ima sve važniju ulogu u osvještavanju i jačanju europskih potencijala. Europska Komisija poduzima mjere kako bi problem SME-a ostao visoko na listi političkih prioriteta i predlaže provedbu novih mjera za poticanje SME-a u uskoj suradnji s Komisijom i sa susjednim zemljama. ERENET Network

 5. NOVA POLITIKA EU-a U VEZI S MALIM I SREDNJIM PODUZETNIŠTVOM • Poticanje razvoja poduzetništva i vještina • Olakšanje pristupa SME-a tržištima • Pojednostavljenje birokracije • Jačanje sposobnosti rasta SME-a • Jačanje dijaloga i konzultacija među svima stranama zainteresiranim za SME • Promicanje poduzetništva i imidža SME-a ERENET Network

 6. ZADATAK OBRAZOVANJA Osim toga, važno je jačati poduzetničke sposobnosti stvaranjem i redefiniranjem programa i metodologijaizobrazbe. Važan je dio ukupnog gospodarskog programa EU-a uvođenje osnovnog poduzetničkog obrazovanja u škole i na fakultete. ERENET Network

 7. OKRUGLI STOL, BUDIMPEŠTA 2006 “Kada govorimo o podučavanju poduzetništva, nameće se pitanje mogu li profesori podučavati poduzetništvo. No isto tako mogli bismo se pitati i može li ornitolog letjeti? Naravno, ako netko može poučavati o načinu na koji ptice lete, možda bi se i netko sa znanjem o poduzećima i poduzetništvu mogao okušati kao poduzetnik.” Prof. János Vecsenyi, SBDC, CUB ERENET Network

 8. Dvojaka narav poduzetništva Dok je poduzetništvo u praksi UMJETNOST, organizirano znanje primijenjeno u praksi može se označiti kao ZNANOST. U tom kontekstuznanostiumjetnostjedno drugo ne isključuju, već su komplementarni. ERENET Network

 9. PODUZETNIČKO OBRAZOVANJE U DODIPLOMSKOM CIKULUSU • Zadatak je izobrazba općih poduzetnika tijekom razdoblja od 3 godine • Osnovni predmeti: • Pokretanje i vođenje malih poduzeća • Poduzetništvo i upravljanje malim poduzećima • Planiranje međunarodnog poslovanja • E-poslovanjei inovacije • Poslovna komunikacija i razvoj pregovaračkih vještina • Uvod u poduzetništvo ERENET Network

 10. napomena Čvrsto smo uvjereni da učenje osnova poduzetničkog načina razmišljanja kao i samoga poduzetništva nije važno samo za studente ekonomije; to bi trebao biti i obvezan kolegij za dodiplomske studente u područjima tehničkih i humanističkih znanosti ERENET Network

 11. PODUZETNIČKO OBRAZOVANJE NA RAZINI MAGISTERIJA • Magisterij (u trajanju od 2 godine) nadgradnja je dodiplomskoga ciklusa; • Diplomirani stručnjaci osnivaju tvrtke (postaju policymakeri, savjetnici/konzultanti, stručnjaci javne i financijske uprave, poduzetnici, etc.) • Osnovni kolegiji: • Politika ekonomike i poduzeća; • Vođenje pouzeća & teambuilding; • Proračunski i financijski odnosi poduzeća; • Savjetodavne usluge, konzalting, couselling; i • Poduzetničko istraživanje ERENET Network

 12. PODUZETNIČKO OBRAZOVANJE NA RAZINI DOKTORSKOG STUDIJA Zadaci edukacije na doktorskoj razini (3 godine) su sljedeći: • Obrazovanjeza izobrazbu nastavnika; • Obrazovanje & izobrazba istraživača; • Poduka iizobrazba nastavnika srednjih škola; i • Podukastručnjaka s drugih ekonomskih fakulteta. ERENET Network

 13. USPOREDBA SVEUČILIŠNIH SPIN-OFF TVRTKI “Spin-off poduzeće je tvrtka koja se formira u sklopu znanstvene institucije financirane iz proračuna, radi iskorištenja intelektualnog proizvoda, a u kojoj institucija ima udio”. Budući da je ovaj zakon stupio na snagu tek prije tri godine i da postoje druga neregulirana pitanja vezana uz spin-off tvrtke, broj stvarnih spin-off tvrtki u Mađarskoj (koje odgovaraju odredbama ovoga zakona) prilično je nizak. ERENET Network

 14. NAŠA DEFINICIJA Studentska spin-off poduzeća definiraju se kako slijedi: • Osnivač je student koji je pokrenuo poduzeće dok je još bio student na tom sveučilištu; i/ili • Tehnologija ili na njoj izgrađena ideja nastala je tijekom istraživačkoga rada studenta na sveučilištu. ERENET Network

 15. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA • Web upitnik • “Link” na upitnik poslan je studentima putem elektroničke pošte • 7 sveučilišta i koledža u Središnjoj Mađarskoj • Odabrani su fakulteti tehnološke orijentacije • Odabrani su kolege koji potiču sudjelovanje • Privremeno izvješće: fakulteti s postotkom odaziva iznad 5% ERENET Network

 16. Studentski profili 1447 odgovora do 1. lipnja 2007. Entrepreneur in the family: 54.51% Source: IKU Innovation Research Center, 2007 ERENET Network

 17. Aktanti koje bi studenti upitali za pomoć pri osnivanju tvrtke Izvor: IKU Innovation Research Center, 2007 ERENET Network

 18. ZAKLJUČCI STUDIJE • Manjak istraživačke aktivnosti studenata na nekim sveučilištima • Studenti su više zainteresirani za stručnu praksu nego za istraživanje • Manjak poduzetničkih kolegija <> velika potreba • Osnivanje poduzeća kao prilika za izgradnju karijere • Sveučilišta bi trebala igrati aktivniju ulogu • Studenti bi trebali biti više uključeni u istraživački rad • Potrebno je poticati studente na objavljivanje radova ERENET Network

 19. VIRTUALNI POSLOVNI INKUBATORI Virtualni poslovni inkubatori (tehnološki parkovi) omogućuju pristup uslugama u cyber prostoru. Oni spajaju poduzeća jedna s drugima, s klijentima, s dobavljačima, partnerima; operativni management virtualnog inkubatora odvija se putem interneta, elektroničke razmjene podataka, videokonferencija, itd. ERENET Network

 20. Program “Sveučilište za poduzetništvo – studentska poduzeća” • Pružamo pomoć u pripremi studenata za poduzetništvo i to putem aktivnog istraživačkog rada; osim teorijskoga izučavanja ekonomije, studente se potiče i na pokretanje vlastitih poduzeća. • U okviru projekta najavljujemo javno studentsko natjecanje u izradi poslovnih planova za poduzeća, koje studenti, u slučaju pobjede u tom natjecanju, provode u praksi. ERENET Network

 21. Program “Sveučilište za poduzetništvo – studentska poduzeća” • Osnovni kriterij za evaluaciju nije preciznost detalja poslovnoga plana, već realnost poslovne ideje na kojoj je taj plan utemeljen, uvjerljivost i predanost studenata koji rade na njegovoj provedbi i njihova sposobnost za ostvarivanje ideje u praksi. • Studenti ili timovi studenata koji se pokažu najpripremljenijima i koji imaju najtransparentnije ciljeve dobivaju financijsku potporu za osnivanje svojih tvrtki ERENET Network

 22. FINANCIRANJE PROGRAMA Početni kapital potreban za rad projekta sveučilište je dobilo iz sredstava privatnoga sektora, što je primjer dobre i obostrano korisne suradnje privatnoga sektora i akademske zajednice. Sredstva osvojena u natjecanju (najviše 500 000 HUF - oko 2 000 EUR) prenose se na bankovne račune novoosnovanih poduzeća na temelju odobrenih troškovnika. Na taj se način osigurava da takva poduzeća ne nanose financijske gubitke svojim osnivačima. ERENET Network

 23. FUNKCIONIRANJE PROGRAMA Cilj, dakako, nije neuspjeh, već poslovni uspjeh: u tome poduzećima pomaže mentor kojega svakom takvom poduzeću dodjeljuje SBDC. Mentor timu pomaže savjetima, pruža pomoć u iznalaženju rješenja za nastale probleme, a studenti poduzetnici obavljaju sve zadatke vezane uz operativni management poduzeća. Mentori su doktorandi SBDC-a, ali i poduzetnici sa značajnim poslovnim iskustvima. ERENET Network

 24. ULOGA SVEUČILIŠNIH POSLOVNIH INKUBATORA • Proces poslovne inkubacije kao i mreže poslovnih inkubatora izvrsna su sredstvaza poticanje razvoja poduzetništva i nastanka novih poduzeća. • Poslovna inkubacija učinkovito je sredstvo regionalnog gospodarskog razvoja, stvaranja inovacija i novih radnih mjesta. • Stoga su oni i izvrsno sredstvoza upoznavanje poduzetništva kao i za vježbanje poduzetništva u akademskom okruženju. ERENET Network

 25. ULOGA SVEUČILIŠNIH POSLOVNIH INKUBATORA Poduzetnički inkubatori imaju dvojaku ulogu u životu svakog sveučilišta: • Prvo, te institucije otvaraju širok prostor studentima poduzetništva za uvježbavanje poduzetničkih vještina, za stjecanje iskustva u raznim poduzetničkim situacijama bez ozbiljnih i dalekosežnih posljedica ili rizika od bankrota. • Drugo, uspostavljanje sveučilišnih poduzetničkih inkubatora (UBI), osobito onih sa snažnom tehnološkom orijentacijom, doprinosi bržem nastanku inovacija, jačanju konkurentnosti, stvaranju novih radnih mjesta; jednom riječju, regionalnom gospodarskom razvoju. ERENET Network

 26. PROJEKT MEĐUNARODNOG CENTRA ZA RAZVOJ MALOG PODUZETNIŠTVA (SBDC) Centar za razvoj maloga poduzetništva pri Sveučilištu Corvinus trenutno radi na osmišljavanju Međunarodnoga centra za razvoj maloga poduzetništva (ISBDC), čija bi četiri osnovna edukativna cilja bila sljedeća: • Podučavanje i obrazovanje; • Stvaranje modela Međunarodnih studentskih spin-off tvrtki; • Međunarodni koledž za poduzetništvo; • Centar poslovnog savjetovanja; i • Sveučilišna poslovna inkubacija. ERENET Network

 27. PODUČAVANJE & OBRAZOVANJE Poduzetnička edukacija pri ISBDC-u: • Dodiplomsko obrazovanje (nastavni plan i program poduzetništvo, poduzetnički management); • Obrazovanje na razini magisterija (sudjelovanje nastavnoga kadra u upravljanju poduzećem i SME u magistarskom ciklusu); • Organiziranje pojedinačnih kolegija na konkretan zahtjev (kratki tečajevi, savjetodavne radionice u svezi s posebnim temama za gospodarske komore i druge organizacije koje zastupaju interesne skupine, itd.). ERENET Network

 28. MODEL MEĐUNARODNIH STUDENTSKIH SPIN-OFF TVRTKI U okviru ISBDC- a radit ćemo s tri vrste spin-off tvrtki: • Studentski spin-off; • Akademski spin-off; i • Posredni spin-off na prijedlog izvana uz potporu i/ili provedbu od strane sveučilišta. ERENET Network

 29. MEĐUNARODNI POSLOVNI KOLEDŽ Ovaj potprogam pruža dodatnu edukaciju i praktično poduzetničko savjetovanje kao i management poduzeća za studente primljene u poslovni koledž. ERENET Network

 30. CENTAR POSLOVNOG SAVJETOVANJA Konzultantske usluge ovoga Centra bit će usmjerene k ispunjavanju sljedećih zadataka: • Stalno mentorstvo nad stanarima i start-up spin-off tvrtkama; • Aktivni consulting u sklopu izobrazbe i"after-care" consulting putem organiziranih tečajeva; i • Pružanje konzultantskih usluga pojedinačnim poduzetnicima – mikro i mala poduzeća (na zahtjev). ERENET Network

 31. SVEUČILIŠNI POSLOVNI INKUBATOR (UNIVERSITY BUSINESS INCUBATOR - UBI) Sveučilišni poslovni ikubator pružat će usluge trima vrstama stanara: • Ambulatorna inkubacija za stanare čije je sjedište, kao i poslovni prostori izvan Centra, ali kojima je potrebna pozornost i sustavno savjetovanje na temelju pojedinačnih ugovora; • Ad hoc inkubacija za vlastite početničke spin off tvrtke sa sjedištem u Centru, ali koji svoje poslovne aktivnosti obavljaju izvan njega, kojima je, pak, potrebno savjetovanje kao i usluge informiranja Centra; i • Stanari koji posluju u Centru. ERENET Network

 32. OSNOVNE USLUGE UBI-a UBI će pružati sljedeće osnovne usluge: • Uredske usluge; • Pružanje informacija i administrativne usluge; • Razvoj proizvoda; • Opće konzultantske usluge; • Usluge u vezi s razvojem tržišta; • ITC usluge (portali, baze podataka, umrežavanja, itd.);i • Obrazovanje, podučavanje, organizacija događaja. ERENET Network