Download
starcraft 2 tms tournament manage system n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Starcraft 2 TMS ( Tournament Manage System) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Starcraft 2 TMS ( Tournament Manage System)

Starcraft 2 TMS ( Tournament Manage System)

108 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Starcraft 2 TMS ( Tournament Manage System)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Starcraft 2 TMS (TournamentManage System) Projekt layout

  2. Grundidé • Kunna skapa turneringar (stora som små) • Hålla statistik över turneringar • Kunna bjuda in spelare som är registrerade till en turnering • Kunna hyra ut domare • Kunna ”betta” på matcher • Oberoende system

  3. Skapa turneringar • Allt från fyra till hundratals spelare i ett grafiskt turnerings schema • Kunna ha ”turneringsadmin” som kan uppdatera status på turnering • Plats för kommentarer och uppdateringar på turneringssidan • Enkel URL till turneringssidan

  4. Statistik • All statistik ska loggas, exempel: antal vunna turneringar, antal vunna matcher, antal gånger ALLT. • Huvudsakligen ska domaren eller admin för en match kunna registrera matcher

  5. Användaren • För att använda tjänsten måste man först registrera sig annars har man bara tillgång till statistik och denne kan inte delta • För att betta sätter man in pengar och använder virtuella pengar som valuta, men det ska även finnas låtsas pengar som icke betalande spelare kan vinna

  6. Domare • Kan vara en anställd eller frivilig användare • Denna kan ta betalt men även jobba friviligt • Demokrati ska kunna påverka valet på domare eller tom ersätta den nuvarande domare

  7. Systemet – bakom grafiken • Applikation: Huvudsakligen PHP och MYSQL • Betaltjänst: paypaltillsvidare • Notificering: Mail, instantmessage men även sms (genom mo-sms)

  8. Extra! • Systemet ska vara SUPER lätt överskådligt • Systemet ska vara SUPER användarvänligt • Systemet ska vara SUPER robust • Systemet ska vara SUPER snyggt, både grafiskt för användaren och koden för utvecklaren • Systemet ska vara till första del ett fritidsprojekt och inte en inkomstkälla