Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

401 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EVALUACIJA PROVEDBE ŠKOLSKOG PREVENTIVNOG PROGRAMA ZA ŠK. GODINU 2013./14.Osnovna škola Augusta Cesarcasrpanj, 2014.

 2. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM OSNOVNI CILJEVI (SVRHA): (1) Prevencija rizičnih ponašanja i poremećaja u ponašanju djece i mladih. (2) Razvoj emocionalnih i socijalnih (životnih) vještina te zdrav razvoj učenika. NAČELA: Zdravo, nenasilno i pozitivno ponašanje. Rizično ponašanje i poremećaji u ponašanju su znak da dijete treba dodatnu podršku. Suradnja škole i roditelja. Suradnja svih aktera u zajednici u podršci djeci i mladima. OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA: Zdrav razvoj učenika, suradnja i nenasilje među učenicima, prevencija ovisnosti te neuzimanje ili odgoda uzimanja sredstava ovisnosti.

 3. Vrste preventivnih programa

 4. Planirana provedba ŠPP

 5. Preventivni programi za sprječavanje ovisnosti

 6. Preventivni programi za sprječavanje nasilja u Školi

 7. Program za sprječavanje školskog neuspjeha

 8. Socijalizacijske i komunikacijske radionice

 9. Preventivni programi – predavanja za roditelje

 10. Preventivni programi – suradnja sa CZSS i udrugama

 11. Interdsiciplinarni tim za sigurnost (šk. liječnica, CZSS, policija, stručna služba) održao je sastanke 19. studenog 2013. i 11. veljače 2014. • Škola je sudjelovala u humanitarnim akcijama: • prodaja rabljenih predmeta i igračaka za akciju Mladi protiv gladi (pomoć • najsiromašnijim obiteljima) te prodajna izložba za Božić. • Sav prihod od 4070 kn doniran je udruzi Kap dobrote. • prikupljanje humanitarne pomoći siromašnima u Gradu Zagrebu tijekom prosinca • prikupljanje humanitarne pomoći za stradale od poplava tijekom svibnja • Škola je sudjelovala u projektu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje: • istraživanje Razvoj završnih ispita za učenike 8. razreda tijekom ožujka • istraživanje TIMS 2015. i TIMS brojevi za učenike 4. razreda tijekom travnja Škola je surađivala s ustanovama visokog obrazovanja - Filozofski fakultet (smjer pedagogija), Učiteljski fakultet, Hrvatski studiji (odsjek za psihologiju i povijest), Kineziološki fakultet i Edukacijsko rehabilitacijski fakultet na istraživačkim projektima diplomskih radova te provođenju studentske prakse.

 12. ZAKLJUČAK Raznovrsnost preventivnih programa, intenzivna suradnja s ustanovama i međusobna pravovremena komunikacija djelatnika škole, u konačnici su strukturalno djelovali na vrlo zadovoljavajuću procjenu kvalitetne razine prevencije u odnosu na opće i specifične potrebe učenike naše škole.