1 / 15

Primul web-site social creat pentru persoanele care iubesc căr ţ ile !

Primul web-site social creat pentru persoanele care iubesc căr ţ ile !. www.shelfari.com. D espre . Site- ul a fost lansat în Octombrie 2006 şi a fost achiziţionat de Amazon.com în August 2008.

sandra_john
Télécharger la présentation

Primul web-site social creat pentru persoanele care iubesc căr ţ ile !

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Primulweb-site social creat pentrupersoanele care iubesccărţile! www.shelfari.com

 2. Despre... Site-ula fostlansatînOctombrie 2006 şi a fostachiziţionat de Amazon.com în August 2008. Avândbazaîn Seattle, Shelfariîncurajeazătoţimembriisăisă-şiexprimeafinităţilelorliterare, să le prezinteprietenilormaivechisaupoateunor persoanepe care abia le-au cunoscut. Aici se adunăatâtautoriitineri care suntdorniciîn a-şiîmpărtăşiconcepţiile, câtşieditorisaucititori. Misiunea site-uluiesteaceea de a încurajaaceastăpasiune! www.shelfari.com

 3. Funcţionalităţi 1. Îţipoţicrea un raft de cărţi virtual • Orce membru poate pune aici ce publicaţii deţine sau ce a citit. Desigur işi poate puncta şi cărţile favorite sau cărţi care ar vrea să le deţină. Poţi scrie şi data când ai citit fiecare carte! www.shelfari.com

 4. Funcţionalităţi Sunt o mulţime de cărţi adunate, cu un scurt sumar şi desigur opinii şi note ale persoanelor care le-au citit deja. Acum poţi începe o carte fiind sigur că o să îţi placă pentru că ai aflat despre ce e vorba de aici! Dacă nu esti încă convins poţi să participi la discuţii având acestă temă. 2. Descoperi noi cărţi, afli mai multe lucruri despre cele pe care le-ai citit deja sau despre diverşi autori! www.shelfari.com

 5. Funcţionalităţi 4. Poţi să îţi exprimi opinia! Poţi să-ţi publici recenziile sau să dai o notă unei cărţi sau pur şi simplu să o recomanzi sau nu. Gusturile tale contează foarte mult în această comunitate. • 5. Poţi cunoaşte persoane cu gusturi similare! • Şi poţi iniţia discuţii asupra diferitor aspecte descoperite în unele cărţi! Poţi interacţiona şi cu autori favoriţi! Ai posibilitatea de a trimite atât mesaje publice cât şi unele private. www.shelfari.com

 6. Funcţionalităţi 6. Poţi să îţi inviţi prietenii să îşi facă şi ei conturi pe site! 7. Poţi să laşi comentarii la profilul prietenilor www.shelfari.com

 7. Funcţionalităţi 8. Fiecare carte are propria pagină cu recenzii, note, tag-uri, ediţii şi discuţii. De asemenea, te poţi abona să vezi imediat ce apare nou. www.shelfari.com

 8. Funcţionalităţi 9. Fiecareautorare de asemenea o paginăproprie cu date personale, citate, filmeautobiografice, adresă de web, discuţiişicărţipublicate, iar dacă ai informaţii pe carre alţii nu le au poţi să le adaugi.Desigurcă se ştie şicine a modificatultimaoarăpagina. Te poţiabona, de asemenea,săveziimediatceaparenou www.shelfari.com

 9. Primii paşi... Este uşorsăutilizeziacest site! Încă de la începuteştiîndrumat. Cetrebuiesăfaci: • Personalizareaprofilului din account settings. Poţisăîţialegi link-ulcătreprofilultău (încazulmeu mi-am ales http://www.shelfari.com/andrada_astefanoaie) sausăadaugi o poză cu tine, săspuicâtecevadesprepersonalitateataşimultealtele. • Adăugareaprietenilor; • Construireapropriuluitău raft virtual; • Pentru ajutor există mereu vizibil meniul Help! www.shelfari.com

 10. Prezentare meniuri www.shelfari.com

 11. Prezentare meniuri www.shelfari.com

 12. Prezentare meniuri www.shelfari.com

 13. Ce poţi face într-un grup? Poţi: - invitaalţiprietenisă facă parte din grup - crea o nouădiscuţie - postacomentarii Opţiuni principale • 1 Overview • - discuţiilerecente • - poţiselectadacăvreisăteanunţece se discute • - raftulgrupului • - membriiceimainoi • - membriiceimai active înultimaperioadă • ceiabiaadmişiîngrup • 2 Discussions • Toate discuţiile grupului • 3 Members • Vezi membrii şi poţitrimite un mail cu neclarităţile tale la administrator ulgrupului. • 4Group Shelf • Sunt precizate cărţilegrupului… www.shelfari.com

 14. Prezentare realizată de Aştefănoaie Andrada -Ştefana Grupa 2A, an 1 Facultatea de Informatică 2008

More Related