Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
The Kingdom of heaven PowerPoint Presentation
Download Presentation
The Kingdom of heaven

The Kingdom of heaven

336 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

The Kingdom of heaven

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. The Kingdom of heaven The Kingdom of heaven is what? God’s rule & reign. God’s government. The Kingdom of heaven is where? John 18:36 Not of this world. Luke 17:20 Inside. The Kingdom of heaven is when? Matthew 6:10 Now but not yet fully come.

 2. The Kingdom of heaven Matthew 13:45-46? 45“Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. 46When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Mattèüs 13:45-46? 45Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie pêrels. 46 As hy 'n baie waardevolle pêrel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het, en koop die pêrel.

 3. The Kingdom of heaven Pearl / Pêrel When I say pearl you say.. When I say pêrel you say..

 4. The Kingdom of heaven Unpack the parable ~ para balo What did it mean to the first people hearing it?

 5. The Kingdom of heaven

 6. The Kingdom of heaven

 7. The Kingdom of heaven

 8. The Kingdom of heaven

 9. The Kingdom of heaven

 10. The Kingdom of heaven Unpack the parable ~ para balo What did it mean to the first people hearing it? What is the spiritual bearing of the message?

 11. The Kingdom of heaven Unpack the parable ~ para balo What is the spiritual bearing of the message? • There are seekers seeking for the true God. • There are many ideas of God in the world. • Naturalism; Pantheism; Panenthesim; Deism • There is only one true God. (Gen 1:1)

 12. The Kingdom of heaven Unpack the parable ~ para balo What did it mean to the first people hearing it? What is the spiritual bearing of the message? How is this seeker different from the seeker of the treasure?