1 / 5

Opis

<C -SBH jezik i književnost, geografija, istorija, likovna kultura >. Osnovne informacije o projektu. Oblast. Uzrast. < deveti razred >. Ciljevi.

saul
Télécharger la présentation

Opis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. <C-SBH jezik i književnost, geografija, istorija, likovna kultura> Osnovne informacije o projektu Oblast Uzrast <deveti razred> Ciljevi <Razvijaju sposobnost timskog i istraživačkog rada, razvijaju sposobnosti samostalnog stvaranja putopisa po uzoru na “viđeno”, upoznaju kulturno, istorijsko i duhovno naslijeđe, razvijaju interesovanja za prirodu i izgrađuju ekološke navike, podstiču ispoljavanje pozitivnih emocionalnih doživljaja> Opis <Ispunjenjem ciljeva ekskurzije kroz unaprijed zadate zadatke,po povratku ostvaruju se obrazovni ciljevi iz C-SBH jezika i književnosti, geografije, istorije, likovne kulture. Svoje znanje , najbolji će realizovati kroz kviz sa đacima druge škole, a sve u cilju približavanja raznolikosti i ljepote sjevera naše države..> Software Ključne riječi <Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Word, Digitalni aparat, Digitalna kamera; Microsoft Office picture manager> <putopis, različitosti, prirodne ljepote, reke i jezera, umjetnička fotografija> Autor(i) <Zlata Crnogorčević JUOŠ”Orjenski bataljon Bijela, Herceg-Novi, Neđeljka Stojanović-Stanojlović JUOŠ”Dašo Pavičić” Herceg_Novi> Dokumenta

  2. Planiranje i rukovođenje od stane nastavnika Kliknite na donja dokumenta da dobijete pojašnjenja o kontekstu ovog projekta za učenje. Informacije & Planiranje: Slika o nastanku projekta i njegovih ciljeva, uključujući način na koji je projekat planiran i rukovođen. Slike iz učionice: Slike iz učionice koje će dati bolju predstavu o tome kako je projekat implementiran. IMG_2782.JPG Dokumenta http://sdrv.ms/W1Trxa

  3. Nastavni resursi Opis učeničkog rada: Za vrijeme ekskurzije učenici zapisuju ono što smatraju da je interesantno. Takođe fotografišu rijeke, jezera i predjele kroz koje prolaze. Po povratku, fotografije koriste za pripremni čas za I pismeni zadatak iz C-SBH jezika i književnosti, a u vezi putopisa predjela kroz koji su prošli. Za čas geografije pripremaju Ppt prezentaciju o rijekama i jezerima Crne Gore, koristeći slike digitalnog aparata. Zatim najažurniji đaci učestvuju u kvizu vezanim za ekskurziju, a ostali bodre svoje drugare. Razvija se jedna pozitivna saradnja između škola. Dokumenta

  4. Ocjenjivanje i standardi ocjenjivanje: Primjeri rubrika za ocjenjivanje koji su dati učenicima, koji pokazuju kako je projekat ocjenjivan. Definisanje standarda: Definisanje nastavnih ciljeva ovog projekta u odnosu na obrazovne standarde. National Educational Technology Standards for Students (NETS):(Nacionalno obrazovno-tehnološki standardi za učenike) Indikatori učenika za tehnološki pismene učenike. Dokumenta

  5. <Zamjeni ovu sliku i tekst sa slikom vaše škole ili radnog prostora> Informacije o nastavniku i školi <JUOŠ”Dašo Pavičić” je jedna od najbrojnijih škola u Crnoj Gori.Nalazi se u gradu Herceg-Novom i često je prisutna u svim novinama vezanih za reformu u nastavi. Neđeljka Stojanović-Stanojlović radi u ovoj školi 29-tu godinu kao pedagog i značajno doprinosi razvoju kreativnosti u nastavi. JUOŠ”Orjenski bataljon” nalazi se u prigradskom naselju Bijela u opštini Herceg-Novi. Broji oko 700 učenika i kao i prethodna škola ušla je u reformu među prvih 20 škola u Crnoj Gori. Zlata Crnogorčević predaje fizičko vaspitanje 29-tu godinu, a od uvođenja reforme i građansko vaspitanje. >

More Related