Download
socialni dialog v obrti in podjetni tvu v italiji delavnica sdgz trst 14 04 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Socialni dialog v obrti in podjetništvu v Italiji Delavnica SDGZ Trst – 14.04.2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Socialni dialog v obrti in podjetništvu v Italiji Delavnica SDGZ Trst – 14.04.2010

Socialni dialog v obrti in podjetništvu v Italiji Delavnica SDGZ Trst – 14.04.2010

142 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Socialni dialog v obrti in podjetništvu v Italiji Delavnica SDGZ Trst – 14.04.2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Socialni dialog v obrti in podjetništvu v ItalijiDelavnica SDGZ Trst – 14.04.2010 Izvajalec: Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) www.sdgz.it Sodelujeta: Ente Bilaterale Artigianato Friuli Venezia Giulia EBIART FJK – www.ebiart.it in SERVIS doo-srl Trst – www.servis.it Operacija DialogeM: ‘Krepitev institucionalne in administrativne usposobljenosti ZDOPS-a na področju socialnega dialoga v obrti in podjetništvu'. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

  2. Socialni dialog v obrti in podjetništvu v Italiji“Predstavitev EBIART” Predavatelj: Dario Bruni, Predsednik EBIART FVG TRST, 14.04.2010 Operacija DialogeM: ‘Krepitev institucionalne in administrativne usposobljenosti ZDOPS-a na področju socialnega dialoga v obrti in podjetništvu'. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

  3. - Bilateralna ustanova za obrt Furlanije Julijske krajine- Bilateralnost v italijanskem obrtništvu- Kakovostni skok v sindikalnih odnosih- 20-letna zgodovina uspeha (drž.sporazum 21.7.1988) • EBIART - Ente Bilaterale Artigianato Friuli Venezia Giulia

  4. - Ustanovni člani: Confartigianato, CNA, CGIL, CISL, UILOrgani EBIART FJK- Občni zbor članov- Upravni odbor - Predsedstvo – direktor, predsednik, podpredsednik- Nadzorni odbor – predsednik EBIART FJK - www.ebiart.it

  5. EBIART FJK - www.ebiart.it SKLADI: 1) za sindikalne odnose; 2) za podporo dohodku;3) za sistem varnosti Bilateralnost za stalno izobraževanje delavcev in delodajalcevIzobraževalni sklad za obrt (Fondartigianato) zak 388/2000) - EBNA