Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o.

Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o.

111 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“ • Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. • Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT • Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236 • Tematická oblast: Sociální práce • Autor: PhDr. Jaroslava Pauchová • Téma: Vývoj sociální práce III. • Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_SP_13_Vývoj sociální práce III. • Datum tvorby: 07. 8.2013 • Anotace (ročník): Prezentace je určena pro žáky 2. ročníku SŠ, a slouží k získání přehledu vývoje Sociální práce v období po druhé světové válce po současnost. Obsahem jsou rovněž procvičovací úkoly. • Klíčová slova: sociální péče, sociální politika, sociální práce

  2. Vývoj sociální práce III.

  3. Vývoj sociální práce od druhé světové války po současnost  Po druhé světové válce v roce 1945 měla u nás sociální péče stále charitativní podobu…  V roce 1948 v souvislosti se změnou politického režimu a procesem znárodňování, dochází podle vzoru Sovětského svazu k centrálnímu plánování v oblasti sociální péče a sociální politiky…

  4. Vývoj sociální práce od druhé světové války po současnost  Sociální služby zcela podléhaly státním úřadům a ani sociální péči se nedostávalo potřebné pozornosti…  Do správy státu se dostaly dětské domovy, charitativní i výchovné ústavy  Důsledkem znárodnění bylo i vyloučení tradičního individuálního úsilí člověka pomoci druhému…

  5. Vývoj sociální práce od druhé světové války po současnost  V 60-tých letech si státní úřady uvědomují chyby v sociální politice…  Vydávají se první publikace sociálního zabezpečení a mluví se o potřebě sociální práci obnovit…  V roce 1969 byla založena Společnost sociálních pracovníků…

  6. Vývoj sociální práce od druhé světové války po současnost • V období po roce 1989 dochází k nárůstu nových sociálních problémů jako např. viditelná prostituce, bezdomovectví, závislost na drogách a automatech, …. • Prvořadým úkolem bylo zkvalitnit a rozšířit vzdělání (vysokoškolské) v sociální práci… • Významným mezníkem byla i snaha o humanizaci a deinstitucionalizaci sociálních služeb…

  7. Procvičování • Vzpomenete si k jaké změně došlo v systému poskytování sociální péče v roce 1948? K centrálnímu plánování v oblasti sociální péče a sociální politiky…

  8. Procvičování Jaké úkoly stály před Sociální prací po roce 1989? zkvalitnit a rozšířit vzdělání v oboru Sociální práce -vysokoškolské snaha o humanizaci a deinstitucionalizaci sociálních služeb…

  9. Použité zdroje literatury • Matoušek, O., a kol.,: Základy sociální práce, Portál, Praha, 2001. ISBN 80-7178-473-7 • Není-li uveden zdroj, je použitý materiál z vlastních zdrojů autorky