Download
fire store verdensreligioner n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fire store verdensreligioner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fire store verdensreligioner

Fire store verdensreligioner

979 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Fire store verdensreligioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fire store verdensreligioner

 2. UtbredelseVerdensreligionene

 3. Jødedommen

 4. Troen på Gud • Gud er en – har gitt liv til alle mennesker • Jødene tror at alle mennesker er født med vilje til det gode og det onde – når vi dør får vi belønning eller straff • Det viktigste er å finne ut hva som er Guds vilje med alle ting på jorden. • Toraen skal hjelpe menneskene til å leve rett

 5. Tanach – Den hebraiske bibelGrunnlaget for jødedommen • Toraen – læren (Mosebøkene med sine 613 forskrifter) • De profetiske bøkene • Skriftene

 6. Talmud – den muntlige forklaring av Toraen • Haggada: Fortellende legender og historier • Halacha: Lover og regler “om livet”

 7. SynagogeJødenes bedehus, kirke og skole

 8. Sabbat / Shabbat – en jødisk helgedag Pesach – påske Shjavout – pinse Rosh hashana – nyttår Jomkippur-soningsdagen Sukkot – Løvhyttefesten Hanukka-Lysfesten Purim- til minne om dronning Ester Religiøse fester og helligdager

 9. Retninger innen jødedommen“Der det er samlet ti jøder er det elleve oppfatninger” • De ortodokse - Den rette lære • Hasidismen - De fromme

 10. Retninger innen jødedommen • De reformerte

 11. Retninger innen jødedommen • De konservative

 12. Retninger innen jødedommen • Kabbala- jødisk mystikk

 13. IslamKaba i Mekka – Muslimenes største helligdom

 14. Koranen – en jordisk kopi av en bok som alltid har vært hos Gud Hadith – Muhammads liv og lære Sharia – Islams hellige lov Skriftene

 15. TroenMuslimenes tro kan summeres opp i seks punkter: • Troen på Gud • Troen på Guds engler • Troen på Guds bøker • Troen på Guds profeter • Troen på forutbestemmelsen til godt og vondt • Troen på dommens dag og livet etter døden

 16. De fem søyleneDe fem søylene beskriver hvilke plikter Gud har pålagt menneskene • Shahada – trosbekjennelsen • Salah – bønnen • Saum – fasten • Zakah – velferdsbidraget • Hadsj - pilegrimsreisen

 17. Retninger innen islamSunni og Shia • Sunni-islam • Ny leder skulle velges etter Muhammads død • Lederskapet skulle ikke gå i arv innen Muhammads familie • Kalte lederne sine for kalifer • Lederne har begrenset mulighet til å nytolke Koranen • Sunniene kaller den som leder bønnen /er leder for en moske for imam.

 18. Retninger innen islam • Shia: • Muhammads svigersønn, Ali, skulle være muslimenes nye leder. • Shiat Ali = Alis parti • Kaller lederen sin for imam • Tre hovedretninger innen Shia, den største kalles tolvsekten.

 19. Sufismen-en bevegelse blant muslimer • 800 tallet – Midtøsten • Asketer • Meditasjon

 20. Splittelsen mellom Sunni og Shia • Karbala i år 680 • Ali drept. Sønnen halshugd, hodet båret på stang inn i Kufa • Shiamuslimene regner bare Alis etterkommere som rette ledere av islam • Shiamuslimene feirer sørgehøytid hvert år til minne om slaget ved Karbala

 21. Hinduismen

 22. TroenHva tro hinduene på? • Braman – den ene - kraften som har skapt verden og som finnes i alt • Atma – sjel – alle mennesker har noe guddommelig i seg

 23. Guder • Mange guder innen hinduismen som viser ulike sider ved braman • Brahma • Shiva • Vishnu • Kan vise seg i menneskeskikkelser

 24. Samsara - sjelevandring • Menneskets mål: slippe å bli gjenfødt,bli ett med Braman, den ene • Karma: menneskets handlinger • Kastevesenet

 25. De hellige skriftene • Vedaene • Upanishadene • Bhagavidgita og Mabhabharata

 26. Frelse • Kunnskapens vei • Handlingens vei • Kjærlighetens vei

 27. GaneshaElefantguden som bringer hell og lykke

 28. BUDDHISMEN

 29. Siddharta GautamaBuddhismens grunnlegger • Buddha er en som har sett hvordan alt henger sammen, han har ”våknet opp” • Var opprinnelig en prins som levde i Nord-India 500 år før Kristus • Buddha har vist vei for andre mennesker slik at alle kan nå oppvåkningen.

 30. TROEN • Oppvåkning / Nirvana • Veien vekk fra lidelse • Reinkarnasjon • Karma • Buddha som grunnlegger

 31. Veien til NirvanaDen åttedelte vei • Rett innsikt • Rett beslutning • Rett tale • Rett handling • Rett levevis • Rett streben • Rett oppmerksomhet • Rett meditasjon

 32. Fem leveregler • Ikke drepe noe levende vesen • Ikke ta noe som ikke blir gitt til meg • Ikke ha seksuell omgang som er til skade for meg selv eller andre • Ikke lyve • Ikke nyte rusmidler

 33. Ulike retninger innen Buddhismen • Theravada – De eldstes lære • Mahayana – Den store vognen • Tibetansk Buddhisme • Zenbuddhisme

 34. Buddhistisk tempel