Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
12 жовтня 2010 р. м. Київ PowerPoint Presentation
Download Presentation
12 жовтня 2010 р. м. Київ

12 жовтня 2010 р. м. Київ

152 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

12 жовтня 2010 р. м. Київ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Інститут проблем екології та енергозбереження Потенціал енергії біомаси України 12 жовтня 2010 р. м. Київ

 2. Стан розвиткуу відновлюваній енергетиці • Потенціал енергії відходів біомаси • Умови розвитку біоенергетики 2 12 жовтня 2010 р. Потенціал енергії біомаси Україним. Київ

 3.  заходи не існують або малоефективні заходи запроваджені заходи заплановані до впровадження Стан заходів з енергозбереження* першочергові заходи * Експертні оцінки фахівців України, Росії 3 Потенціал енергії біомаси Україним. Київ

 4. ПЕРЕВИЩЕННЯ СПОЖИВАННЯ ГАЗУ У 5 РАЗІВ м3/$ 0,285 0,3 0,267 0,240 0,25 0,2 0,15 Середнє споживання газу у світі *0,05м3/$ 0,1 0,05 0 Світ Росія США Данія OECD Італія Японія Австрія Франція Болгарія Польща Норвегія Білорусь Німеччина Угорщина республіка Чеська Словаччина УКРАЇНА Великобританія Частка природного газу у ВВП держав світу * IEI, 2005 * Міжнародне енергетичне агентство, 2005 рік. 4 Потенціал енергії біомаси Україним. Київ

 5. Місце України у відновлюваній енергетиці 2,7 % ( 0,5 біомаса*) 6,9 % 7,0 % 9,9 % 20,3 % 22,4 % 31,5 % * "Енергетична стратегія України до 2030 року“, 2005рік **Energy Yearly Statistics 2006 European Communities, 2008 ***Energy Information Administration Office of Coal, Nuclear, Electric and Alternate Fuels U.S. Department of Energy Washington, DC 20585 5 Потенціал енергії біомаси Україним. Київ

 6. Потенціал відновлюваних джерел енергії Середній технічний потенціал 80 *, млн. т у.п. Загальний середній потенціал 56 *, млн. т н.е. Реалізація потенціалу дозволить замістити більше 40% первинних енергетичних ресурсів України Мала гідроенергетика Сонячна Геотермальна Енергетика довкілля Біоенергетика Вітроенергетика * Інститут відновлюваної енергетики , 2005 рік 6 Потенціал енергії біомаси Україним. Київ

 7. Стан розвитку у відновлюваній енергетиці • Потенціал енергії відходів біомаси • Умови розвитку біоенергетики 7 Потенціал енергії біомаси Україним. Київ

 8. 72 15 1 8 4 Потенціал енергії біомаси України Потенціал енергії за видами біомаси# (млн. т у.п.) Розподіл потенціалу@,% @валовий технічний потенціал енергії біомаси відходів #Методика розрахунку - Інститут проблем екології та енергозбереження Вихідні данні – Держкостат, Мінагрополітики України 1980 – 2007 р.р. * 34 міста з чисельністю населення більше 150 тис. чол. ** 102 міста з чисельністю населення більше 50 тис. чол. 8 Потенціал енергії біомаси Україним. Київ

 9. Топографія потенціалу енергії біомаси* (Відходи рослинництва, тваринництва, деревини) Всього 25,7 млн. ту.п. млн. т у.п. • Інститут проблем екології та енергозбереження, 2008 рік • (середнєзважене значення) 9 Потенціал енергії біомаси Україним. Київ

 10. Складові потенціалу енергії біомаси рослинництва * 567 ПДж (19,38 млн. ту.п.) Пшениця (о+я) 190,3 Ячмінь (о+я) 144,3 Соняшник 91,0 Зернобобові 48,2 (6,5) (4,92) (3,1) (1,65) Кукурудза 52,1 Жито (о+я) 21,4 Овес 18,3 Соя 1,4 (1,8) (0,73) (0,63) (0,05) • Інститут проблем екології та енергозбереження, 2008 рік (середнєзважене значення) 10 Потенціал енергії біомаси Україним. Київ

 11. Потенціал енергії від термічної утилізації ТПВ N e, МВт N e, МВт 110 110 100 100 Діапазон потужності типових Діапазон потужності типових ліній утилізації ТПВ ліній утилізації ТПВ 90 90 (360 заводів в 26-ти державах) (360 заводів в 26-ти державах) 80 80 Залежність генерації Залежність генерації енергії від обсягу ТПВ енергії від обсягу ТПВ 70 70 60 60 50 50 Потенціал потужності для 18-ти міст України ( 14 млн. населення) більше200 МВт 40 40 30 30 20 20 Витрати ТПВ, тис. т/рік Витрати ТПВ, тис. т/рік 10 10 90...130 100…140 230…290 300...340 380…440 800…1 000 90...130 100…140 230…290 300...340 380…440 800…1 000 0 0 (40-45) (40-45) MBт MBт - Київ - Київ Ne Ne (20-22) (20-22) MBт - Харків MBт - Харків Ne Ne (14-16) (14-16) Ne Ne MBт - Донецьк, Одеса, Дніпропетровськ MBт - Донецьк, Одеса, Дніпропетровськ Ne(10-12) Ne(10-12) MBт MBт - Львів, Запоріжжя - Львів, Запоріжжя Ne(6-8) Ne(6-8) MBт - Луганськ, Маріуполь, Миколаїв, Кривий Ріг, Макіївка MBт - Луганськ, Маріуполь, Миколаїв, Кривий Ріг, Макіївка Ne(5-6) Ne(5-6) MBт - Чернігів, Полтава, Херсон, Севастополь, Сімферополь, Вінниця MBт - Чернігів, Полтава, Херсон, Севастополь, Сімферополь, Вінниця 11 Потенціал енергії біомаси Україним. Київ

 12. Стан розвитку у відновлюваній енергетиці • Потенціал енергії відходів біомаси • Умови розвитку біоенергетики 12 Потенціал енергії біомаси Україним. Київ

 13. Сценарії розвитку біоенергетики* • Енергетичний потенціал • біомаси • (усереднений на 2010 рік) • Світовий - 1 000 ЕДж** • Європа - 20 ЕДж • Україна - 1 ЕДж • 0,1% - світового • 5% - європейського **1 ЕДж = 10 18 Дж =34,12млн. т у.п. • Методика сценаріїв - Інститут проблем екології та енергозбереження, 2008 рік • Вихідні данні світового потенціалу та країн ЄС – P.Lako,A.Kets, Resources and future availability of energy sources, JUNE 2005, ECN-C-05-020 13 Потенціал енергії біомаси Україним. Київ

 14. 50 населення, потенціал млн. чол. Енергії*, 557 ПДж 530 45 19 млн. т у.п. 430 40 А) Б) 330 35 230 30 127 130 25 4,3 млн. т у.п. 20 30 2065 2075 2085 2095 2005 2015 2025 2035 2045 2055 А) - прогноз населення (ООН) Б) - сценарій розвитку біоенергетики (ІПЕЕ) Чинники розвитку біоенергетики України Прогнозні зміни населення та біоенергетики МОЖЛИВИЙ ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ (2050 рік) Сільське населення 10 - 12 млн. чол. Споживання енергії 22-28 млн. т у.п. (2,2-2,4 т у.п. чол./рік, оцінки ООН,МЕА) Середній потенціал біоенергетики 20**-28*** млн. т у.п. * (9,2 млн. т у.п.) (9,2 млн. т у.п.) С) С)"Енергетична стратегія України до 2030 року“, 2005рік * 1 ПДж= Дж = 34,12 тис. т у.п. *** Інститут технічної теплофізики, 2010 рік ** Інститут відновлюваної енергетики , 2005 рік Інститут проблем екології та енергозбереження (ІПЕЕ), 2008 рік 14 Потенціал енергії біомаси Україним. Київ

 15. Складові безпеки розвитку біоенергетики Структура площин України, тис. га* Вичерпання ріллі Низька врожайність ЗАГРОЗА ВИСНАЖЕННЯ ЗЕМЛІ * Державний земельний кадастр України (2007 р.) 15 Потенціал енергії біомаси Україним. Київ

 16. Гармонізація земельного фонду Місце України у використанні сільськогосподарських угідь млн.га 70 60,4 60 ЗАОЩАДЖЕННЯ РІЛЛІ 50 42,9 Оновлення Земельного Кадастру України (можливий сценарій) 40 32,4 30 40% 19,5 20 10 0 Загальні землі Сільгосп. угіддя рілля 16 Потенціал енергії біомаси Україним. Київ

 17. Сонячні цикли 80% відхилення врожайності від середньої, % 60% 23 - 24 роки 40% 20% 2009 0% 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 -20% -40% ПРОГНОЗ -60% Зернові культури Соняшник Картопля Цукрові буряки Геокліматичні чинники потенціалу енергії біомаси Вплив сонця на врожайність рослин України Сприятливий час розвитку бізнесу 17 Потенціал енергії біомаси Україним. Київ

 18. Величний проект екологічного міста України Енергоефективність та диверсифікація енергоресурсів 1. Супернадкритичні блоки з ККД 45 % 2. Ефективні теплові насоси з СОР 6…8 3. Знищення мулового осаду (до 300 т/добу) 4. Котли на біомасі (0,2 – 250 т/год) 5. Вітроустановки потужністю 0,5 – 5 МВт 6. Сонячні модулі 7. Утилізація твердих побутових відходів 18 Потенціал енергії біомаси Україним. Київ