Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. PowerPoint Presentation
Download Presentation
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

178 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

 2. Vývoj veřejné správy v českých zemích Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 3. Do r. 1848 → Rakouské císařství 1804 - státoprávní rámec pro formování státní správy → Rakousko – uherské císařství 1867 Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 4. František I. 1804 – 1835 Ferdinand I. (V) 1835 – 1848 František Josef I. 1848-1867-1916 Karel I. 1916 → (1918) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 5. Státní konference kn. Meternich hr. Kolowrat arciv. Bedřich Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 6. do r. 1848 Čechy „nejvyšší purkrabí˝ Prezident zemského gubernia Morava „zemský hejtman˝ zemské gubernium krajský hejtman hejtmanství Patrimonia Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 7. do r. 1848 Zemský sněm (stavovský) Zemský výbor (volen sněmem schválen panovníkem) Krajský sněm Města Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 8. 1848 - březnové bouře Vídeň – (Berlín – Paříž únor) Praha – březen – Svatováclavské lázně Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 9. Předpoklady „novodobé˝ české politiky 1825 – 1826 vznik České spořitelny 1833 Jednota ku povzbuzení průmyslu v Čechách 1843 – Změna stanov Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 10. 1842 Česká stolní společnost „k obveselování a zvelebování naší mateřské řeči˝ (zakázána 1843) 1843 Vlastenecká čtenářská jednota Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 11. Česká stavovská šlechta 30. léta: hr. Bedřich Deym hr. Lev Thun hr. Josef Matyáš Thun → proti hr. Karlu Chotkovi (odvolán 1843) 1847 (17.11.) Dedukce o právní nepřetržitosti ústavních práv a svobod českých stavů (V.) Adresa zemského sněmu císaře Ferdinandu V. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 12. Občanská „politika˝ - radikální 1836 projev odporu při korunovaci Ferdinanda V. 1844 „Repeal˝ (Sabina, Arnold, Gauč) 1847 Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 13. MORAVA zemská stavovská práva zemský sněm: hr. Egbert Belcredi „Svobodné obecní zřízení je základem státu˝ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 14. Vídeň 11. března: Výzva k povstání 12. března: Rezoluce studentů 13. března: Svolání Generálních stavů na 3. července Zasedání dolnorakouských stavů Odstoupení Metternicha 15.března: Prohlášení konstituce Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 15. Svatováclavský výbor – 11.3. Poradní mimořádná guberniální komise – 1.4. Národní výbor – 13.4. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 16. Vídeň 25. dubna Pillersdorfova ústava 13.-15. května Centrální občanský výbor 16. května Císařská proklamace Sněm „ústavodárný˝ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 17. 15., 16. V. Centrální občanský výbor 16.V. Císařská proklamace Ústavodárný sněm – volen přímo, bez cenzu 17.V. Císařský dvůr do Insbrucku Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 18. PRAHA 19.V. Projev loajality vládě 28.V. „prozatímní vládní rada˝ Vídeň – proti (Dogeldorf) ale 27. 29. V.: Svatováclavské lázně pro Vídeň Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 19. Slovanský sjezd Přípravný výbor: Josef Matyáš Thun Program: ■ Vytvoření spolku rakouských Slovanů pro vzájemnou obranu a podporu ■ Vztah slovanských národů k druhým národům rakouského soustátí, vytvoření federativního rakouského státu ■ Vztah rakouských Slovanů k ostatním Slovanům ■ Vztah rakouských Slovanů k neslovanským národům Evropy Zahájení: 2. června Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 20. 7. června - Vojenská přehlídka 10. června - Schůze pražského studenstva 12. června - Svatodušní bouře (pondělí) 15. června - Ostřelování Prahy 26. června - Rozpuštění Národního výboru 28. června - Rozpuštění „Svornosti˝ Reorganizace „Národní gardy˝ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 21. 17. července Odvolání hr. L.Thuna 4. srpna Karl von Metzseri (zastupující prezident gubernia) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 22. Svolání „říšského sněmu˝ Vídeň 22.7. 1848 přerušeno jednání 6.10. → 22.10. 1848 jednání v Kroměříži (15) 22.11. 1848 rozpuštění sněmu 4.3. 1849 Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 23. 22.VII. Říšský sněm - Vídeň Praha celkem 4 Ústavní výbor – předseda J.Fejfalík 7.IX. Zákon o zrušení poddanství X. Přerušení zasedání Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 24. (15) 22.X. Říšský sněm v Kroměříži 21.XI. Schwanzenbergova vláda 2.XII. František Josef I. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 25. X. Podvýbory • a) všeobecná občanská práva (F.L.Rieger) • b) státoprávní a správní otázky (F.Palacký) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 26. F. Palacký – historická práva (Belgie 31.) v lednu nepřijato 6.II. 1849 – rezignuje K. Mayer – posílení centralismu 22.II. Je přijato jako podklad jednání Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 27. Počátky formování českého politického spektra L P Radikální demokracie Národně-liberální UL UP Anarchisté Historických práv (hr.L.Thun) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 28. Sněm Vláda Historické země Korunní země - „historická˝ správní - jednotná správní struktura struktura ale „historické˝ tituly Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 29. Sněm Vláda Co přesahuje kompetenci „zemí˝ Co „říši˝ zatěžuje „Říši˝ „zemím˝ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 30. Centrální správa Panovník ↓ Ministerská konference říšská rada ↓ Ministerstva Říšský sněm Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 31. Ústavy 25. dubna 1848 Pillersdorfova ústava 22. října přerušeno zasedání říšského sněmu ve Vídni 22. listopadu – 7. března (1849) zasedání říšského sněmu v Kroměříži 4. března 1849 Stadionova ústava 20. srpna 1851 kabinetní listy 31. prosince 1851 Silvestrovské patenty říjen 1860 Říjnový diplom 26. února 1861 Schmerlingova ústava 21. prosince 1867 „Prosincová˝ ústava Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 32. Samospráva - základní charakteristiky: Stadionova ústava - realizační „obecní zákon˝ z 20.března 1849 Svobodný stát = svobodná obec: místní – Ortsgemeinde okresní – Bezirksgemeinde krajská – Kreisgemeinde obce (podle katastru Josefa II.)< okresy (obce polit.okresu < kraje (okresy polit.kraje) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 33. 1850 – leden, únor Zemská zřízení pro většinu zemí: de iure v platnost až 1861 Čechy (70, 71, 70) Morava (30, 32, 30) Slezsko (10, 10, 10) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 34. Srpnové výnosy forma „kabinetních listů˝ • 20. srpna • 1. Kübeckovy – ŘR – osobní poradní orgán císaře • 2. Schwarzenbergovy– vláda odpovědna jen císaři • 3. Schwarzenbergovy – realizace ústavy ze 4. března • Silvestrovské patenty: • ruší i ústavu ze 4. března 1849 • 1851 – 1859 „Bachovský˝ absolutismus Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 35. 1859 odvolán Alexander Bach 15. července – manifest – (slibuje „liberalizaci˝) 1860 4.března – Patent (č.56) – rozšíření ŘR (39 členů – zástupci zemských sněmů) rozmnožená ŘR 20. října – manifest („K mým národům˝) - Říjnový diplom (A.Szécsen) zákonodárná moc je v rukou Panovníka + RŘR, (stoupl na 100 členů) prosinec – baron Anton Schmerling – v čele vlády 26. února 1861 – Schmerlingova ústava Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 36. Samospráva od 60. let Čechy: okr.samospráva-zastupitelstva 1862- Schmerlingova ústava 1864 – Český zemský sněm- okr.zastupitelstva Morava silniční výbory Slezsko Zemské sněmy: Čechy: 241 poslanců, 236 volených Kurie volební: Morava: 100 poslanců, 98 volených Slezsko: 31 poslanců Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 37. Zemská správa Místodržitelství – zřízena k 1. lednu 1850 do r.1855 malý vliv – hlavně funkce representativní kontrolní ale: je jim podřízena „státní policie“ Vnitřní členění: departmenty po r. 1855 výrazně vzrůstá význam po r. 1860 přebírají agendu zanikajících „krajských úřadů“ Od r. 1868 místodržitelství – nejvyšší instance státní správy v zemi v čele: Čechy místodržitel Morava představují státní moc (panovníka) vůči zemským sněmům Slezsko: zemský prezident místodržitel jaké osoba Rozlišení místodržitelství jako úřad Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 38. Okresní správa 1. ledna 1850 – Okresní hejtmanství (existují do 31.prosince 1851) - okresní hejtman (okresní soudy) 12. května 1855 – okresní úřady (ustanovení z 25.ledna 1853) - okresní představený politická správa „smíšené okresy“ soudní kompetence berní a pokladní záležitosti 21. prosince 1867 – okresní hejtmanství (1860-zrušeny krajské úřady) - okresní hejtman (okresní soudy) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 39. užší (pro „neuherské země˝) Říšská rada širší (pro celou monarchii) kompetence: zákonodárné kontrolní Poslanecká sněmovna: užší: 203 poslanců (podle kurií – census= přímé daně) širší: 343 poslanců (3 kurie) voleni: příslušným zemským sněmem České země 82 poslanců (Čechy 54, Morava 22, Slezsko 6) Panská sněmovna: členové určeni: rodem (šlechta) postavením – funkcí – hodností zvláštním jmenováním panovníka 1873 – přímé volby do ŘR > snížení významu zemských sněmů Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 40. Krajská správa Krajské úřady (1.instance státní správy) zrušeny n.r. z 26. června 1849 k 1.lednu 1850 Krajské vlády – krajští prezidenti krajské úřady (n.r. z 9.srpna 1849) do r. 1855 – podřízeny MV plně pouze v Čechách – postupně na Moravě od r. 1855 – vzrůstají povinnosti ve Slezsku splynuly se zemskou správou vůči místodržitelství - krajský představený – jmenovaný císařem n.r. z 5. června 1860 zrušeny na Moravě od 15.listopadu 1860 v Čechách postupně od r.1862 do r. 1868 Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 41. Rakousko – Uhersko • (podle kabinetního listu ze 14.11.1868) • 17. února 1867 – Císařský reskript – uznává: • obnovení uherské ústavy • samostatnost Uherského státu • přijetí uherské „koruny˝ • Uherský sněm • Společné: • osoba panovníka • armáda • zahraniční věci Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 42. Předlitavsko 21. prosince 1867 „Prosincová ústava“ - (soubor 6 nosných a několika dalších zákonů zákon č. 141/1867 z 21. prosince - generální zákonodárná moc přechází na „zemské sněmy“ - zákonodárná moc Říšské rady – vymezena taxativně zákon č. 145/1867 z 21. prosince - výkon vládní moci - panovník – osobně nedotknutelný – neodpovědný - panovník vázán přísahou – „vládnout“ podle zákonů zákon č. 146/1867 z 21. prosince - společné záležitosti habsburské monarchie (analogie k „uherské“ ústavě) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 43. zákon č. 142/1867 z 21. prosince - základní práva občana zákon č. 143/1867 z 21. prosince - zřízení „říšského“ soudu zákon č. 144/1867 z 21. prosince - o soudcovské moci Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 44. zákon č. 134/1867 z 15. listopadu - spolkové právo/revize spolkového zákona z r. 1852 zákon č. 135/1867 z 15. listopadu - spolčovací právo zákon č. 101/1867 z 25. července - ministři odpovídají – (i) říšskému sněmu - vládní akty- spolupodepisuje příslušný ministr Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 45. Zákony r. 1868 – májové zákony č. 47/1868 z 25. května - o manželském právu č. 48/1868 z 25. května - o vztahu školy a církve č. 49/1868 z 25. května - interkonfesijních vztahů občanů (ruší prioritu katolické církve) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 46. Uherské království - Zalitavsko Království a země v Říšské radě zastoupené - Předlitavsko Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 47. Společné „věci˝ Říše Panovník Společné říšské zákonodárné kompetence Delegace: 60 členů – 40 poslanecká 20 panská 60 - Uherské království Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 48. Česká „politika˝ 22. srpna 1868 – Deklarace českých poslanců (pasivní rezistence) 25. srpna 1868 – Osvědčení moravských poslanců (pasivní – ale proti „spojení˝) Slezský sněm Listopad 1868 – Uhersko – Národnostní zákon 7. října 1879 – Konec „pasivní rezistence˝ – „státoprávní ohrazení˝ (14. srpna – ministerský předseda E. Taaffe A. Pražák – ministr „justice˝ – 1881 – 1889) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 49. 10. říjen 1871: fundamentální články (autonomie Českých zemí v rámci Říše) 19. duben 1880 – Stremayerova nařízení – zrovnoprávnění češtiny ve „vnějším˝ úřadování 28.únor 1882 – Univerzita 5. duben 1897 – Badeniho jazyková nařízení – čeština ve vnitřním úřadování Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::

 50. K. Plenner • „Obnovení˝ krajské organizace: • Kraje: • „smíšené˝ (s českým obyvatelstvem) • „německé˝ • 1918 Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSC. , vladimir.cechak@vsfs.cz ::