Download
utbildning och support n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utbildning och support PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utbildning och support

Utbildning och support

168 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Utbildning och support

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Utbildning och support Maria Carlsson Karolina Ross Rikard Sohlenius

 2. Nya begrepp Godkänd granskare för FMIS Godkänd registrerare för FMIS

 3. Godkänd granskare för FMIS • Ska i samband med fältarbete: • självständigt göra antikvariska bedömningar • dokumentera i enlighet med praxis för FMIS

 4. Godkänd registrerare för FMIS • Ska kunna: • med hjälp av olika tekniska verktyg registrera nyfynd och eventuellt redigera äldre registreringar • dokumentera i enlighet med praxis för FMIS

 5. Utbildning Vem utbildas till registrerare? • Utbildade granskare för FMIS • De som genomgår utbildning för att få motsvarande granskarkompetens • I första hand riktat till Skog & historia-projekt och fornminnesinventeringar

 6. Utbildning Hur går utbildningen till? Registreringsklienten Registreringssessioner skickas till FMIS för granskning Utbildning i Visby 2-3 dagar När sessionerna uppfyller kraven godkänns registreraren

 7. Utbildning Hur går utbildningen till? FältGIS Kursdeltagaren tränar hemma Uppföljning hos kursdeltagaren 2-3 dagar Utbildning i Visby 3-4 dagar Registreringssessioner skickas till FMIS för granskning När sessionerna uppfyller kraven godkänns registreraren

 8. Utbildning Manualer Manualer finns att hämta på Fornsöks hemsida, www.fornsok.se • Registreringsklienten • installation • registreringsteknisk manual • Lämningstyplistan • Handledning för inventering • och dokumentation • del 1. Fälthandledning • del 2. Exempelsamling

 9. Manualer Utbildning Registreringsklienten • Registreringsinstruktioner – ärendehandläggning FMIS-registreringsklient • (i första hand instruktioner för handläggning av ärenden) • Användarmanual – Registreringsapplikation för FMIS • FMIS och fastighetskartan • Att transformera kartor till SWEREF 99 med hjälp av ArcGIS FältGIS • FältGIS – Fältfångst • Användarmanual FältGIS2 • Anslut en ny GPS till handdator • Att registrera ytstora lämningar med FältGIS • Hur man fyller i kvalitetsmärkningen när man arbetar med FältGIS • Att transformera FältGIS-filer till SWEREF 99 TM • Uppdatera metadata i KMS Konverteringsverktyg

 10. Ansvarsfördelning Godkänd registrerare Övriga aktörer RAÄ • Registreringsklienten • KMS konverteringsverktyg • FältGIS • Datauttag • Hårdvara: stationär dator, • handdator och GPS • Mjukvara: ex. ArcGIS, • ArcPad • Internetuppkoppling • Brandväggar • Underlag, t ex kartor • Koordinattransformering • LM ansvarar för support • kring kartservice • Länsstyrelsen ansvarar för • eget kartdata • Producenter av mjukvaror

 11. Registreringsklienten (Intrasis) Problem vid installation, ominstallation och avinstallation Microsoft Vista Uppkoppling mot Internet – vid uppdatering av metadata samt vid registrering Begränsad keycode För många bilder och för många geometrier För långa bildtexter

 12. KMS konverteringsverktyg Uppdatera metadatakontexten Kontrollera adressen Uppkoppling mot Internet vid uttag från KMS Ej för stora uttag

 13. Fjärrtjänsten Flera olika inloggningar Lösenordet till portalen måste bytas med jämna mellanrum Måste radera sessioner samt tömma gammal data i Dropbox Inloggningen låser sig Problem att komma åt webbsidan Mer stabil miljö är på väg

 14. Felmeddelande Save objekt… Kan inte hitta FMI-servern… Ett objekt av typen… vid registrering Ogiltig tidsstämpel Obligatoriska attribut Tomt felmeddelande vid uttag av gamla RAÄ-nr Felmeddelanden KMS Konverteringsverktyg - Registreringsklienten

 15. FältGIS • Ett gammalt system • - Svåranpassat till nya mjukvaror • - Bör byggas om

 16. FältGIS • Två versioner: • ArcPad6 och ArcPad7 samt windowsmobile 5 • ArcPad8 och ArcPad10 samt windowsmobile 6 • Likheter mellan versionerna: • Samma blankett • Samma sökvägar • Samma begränsningar och buggar • Skillnader: • - Utseendet på ArcPad

 17. Support www.fornsok.se

 18. Support • Telefontider: 9-11.30, 13-16 (mån-fre) • Telefon: 08-5191 8571 • E-post: fornsok@raa.se Fråga oss hellre en gång för mycket!

 19. Frågor?