Download
after affects n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AFTER AFFECTS PowerPoint Presentation
Download Presentation
AFTER AFFECTS

AFTER AFFECTS

73 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

AFTER AFFECTS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. AFTER AFFECTS Temel Animasyon

  2. File > Open > New Project ile yeni proje açın.

  3. Sol alt köşede “Create New Compositon” butonuna tıklayarak yeni kompozisyon oluşturun.

  4. File > Import > File ile animasyonunu yapmayı istediğiniz objeyi açın.

  5. Açtığınız obje proje panelinde görünecektir.

  6. Proje panelinde açtığınız objeyi kompozisyon paneline sürükleyin.

  7. Resimde seçili olan yere tıklayıp P tuşuna basın, ardından position yazısının yanındaki saat işaretine tıklayın.

  8. Resimde gösterilen kırmızı çizgi zaman göstergesidir. Zaman göstergesini tutup 1. saniyeye sürükleyin.

  9. Objeyi seçip istediğiniz yere sürükleyin.

  10. Home, ardında da space bar tuşlarına basıp animasyonu oynatın.