1 / 27

ISTEN hozott köztünk!

ISTEN hozott köztünk!. ISTEN IGÉJE MONDJA:

shauna
Télécharger la présentation

ISTEN hozott köztünk!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ISTEN hozott köztünk!

 2. ISTEN IGÉJE MONDJA: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én, az Úr, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!” … „Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok!” (Ézsaiás 43 – részletek) „Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.” (János evangéliuma 15: 8-10)

 3. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. (2x)

 4. Viruló réteken áthűs forrás felé vezetlek.Pásztorod vagyok,elveszni senkit nem hagyok,Karom feléd tárom,kiárad áldásom.Nem rejtőzöm el,szívem a szívednek felel,amikor úgy érzed,nyomaszt az élet.

 5. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. (2x)

 6. Nem taszítalak el amikor vétkezel.Irgalmat lelsz a szívemben,örök feléd a hűségem,amerre jársz, védlek,nyomodba lépek.Nem rejtőzöm el,szeretetlángom átölel,ne félj, ha éjben jársz,hidd, hogy a fény vár rád!

 7. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. (2x)

 8. Még nem is éltem én,Te már úgy szerettél,hogy esendő emberként eljöttél.Nem vártad meg azt, Hogy hozzád kiáltsak, De megengedted, hogyHalljam a hangodat.

 9. ISTEN IGÉJE MONDJA: „…Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.” „…hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni…és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak!”

 10. Egyre közeleg,Királyom végre:palástja igazság, hófehér. Elváltoztat majd az Ő képére,jön már, jön felém.

 11. Közeleg a nap, (és) elvisz Hozzá. Hazamehetek, a hely már vár.Eltörli a bűnt és szégyent sem lát,értem jön, jön már!

 12. Ott lesz Ő,szeme rám pillant,már nem takarja felhő.Nem kell több,lelkem ujjong majd;már csak kis idő…

 13. Értünk jön hamar; együtt imádják angyalok és vének a trón körül. Koronáikat trónjához rakják - így lesz majd hamar. Szemem még nem látta, szívem ismeri jólAz Úr Jézust, a Bárányt - a Menny Királyát  Ott lesz majd… Megnyugszik Nála lelkem majd. így lesz majd hamar így lesz majd hamar. így lesz majd hamar! Közeleg a perc:a bölcs vénekkeltérdre borulok a Trón előtt.Lábaihoz esvemegtört szívvel áldom,s nézem Őt.

 14. Ott lesz Ő,szeme rám pillant,már nem takarja felhő.Nem kell több,lelkem ujjong majd;már csak kis idő… Értem eljön Ő, már csak kis idő…

 15. ISTEN IGÉJE MONDJA: „Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad: tartsd meg azt, és térj meg! Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád.” (Jelenések 3: 3) „Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.” (Jelenések 3: 11)

 16. ISTEN IGÉJE MONDJA: „Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint… Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot! … A Lélek és a menyasszony így szól: "Jöjj!" Aki csak hallja, az is mondja: "Jöjj!" Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! (Jelenések könyve 22:12-től részletek)

 17. Még nem is éltem én, Te már úgy szerettél,hogy esendő emberként eljöttél.Nem vártad meg azt,hogy Hozzád kiáltsak,de megengedted,hogy halljam a hangodat!

 18. Zengjen hát a hálám Neked,zengjen hát a hálám a keresztért!Zengjen hát a hálám Neked,mert Te eljöttél,hogy megkeressés megmentsél!

 19. Zene nem szól már és minden távol jár,jöhetek Hozzád.Mit is mondhatnék, mit hozhatnék Eléd,mi Neked is érték?

 20. Többet mint egyszerű dal, ami halkan elhal,hadd hozzam azt, amit vársz.Tudom, hogy mélyebbre látsz,puszta felszínen át:bennem Te kincset találsz.

 21. Adj nekem Uram imádó szívet, ami csak Rólad szól, csak Rólad szól, Jézus. Ne ródd fel nekem, hogy mássá tettem, ami csak Rólad szól, csak Rólad szól, Jézus.

 22. Szavak nem tudnák elmondani, Atyám,ami méltó Hozzád.Lehet, semmim sincs, mit adhatnék neked,fogadd lényemet

 23. Több ez, mint egyszerű dal, ami halkan elhal,hadd hozzam azt, amit vársz.Tudom, hogy mélyebbre látsz,puszta felszínen át:bennem Te kincset találsz.

 24. Adj nekem Uram imádó szívet, ami csak Rólad szól, csak Rólad szól, Jézus. Ne ródd fel nekem, hogy mássá tettem, ami csak Rólad szól, csak Rólad szól, Jézus.

 25. ISTEN IGÉJE MONDJA: „…abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja: ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság, aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk. Aki azt mondja, hogy őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt.”(János I. levele 2: 3-6) „Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (János I. levele 2: 15-17)

 26. Megemlékezemértem ontott véredről.Nem felejtem el, miért szeretsz.Megemlékezemösszetört testedről,nem felejtem el,hogy miért haltál meg!

 27. Áldalak, Uram, áldalak!Irgalmad, kegyelmeddalra indított.Áldalak, Uram, áldalak!Nem felejtem el,nem felejtem el,hogy értem haltál mega Kereszten.

More Related