Információtechnológiai (IT) alapismeretek - PowerPoint PPT Presentation

inform ci technol giai it alapismeretek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Információtechnológiai (IT) alapismeretek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Információtechnológiai (IT) alapismeretek

play fullscreen
1 / 108
Információtechnológiai (IT) alapismeretek
220 Views
Download Presentation
shawn
Download Presentation

Információtechnológiai (IT) alapismeretek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Információtechnológiai (IT) alapismeretek

 2. Hardver (156) 8 kérdés • Szoftver (84) 3 kérdés • Információs hálózatok (86) 5 kérdés • Az IT felhasználása a mindennapokban (180) 12 kérdés • Biztonság (70) 5 kérdés • A szerzői jog és a törvény (54) 3 kérdés

 3. Az információ

 4. Adat: rögzített állapotú jelek. • A számítógépek működésének alapjai: a számítógépet felépítő részegységek többsége kétállapotú fizikai rendszer. A részegységek által megkülönböztetett két állapot fizikai valóságában kétféle feszültségszintként jelenik meg. • A kétállapotú fizikai rendszerek jól modellezhetők a kettes számrendszer segítségével.

 5. Számrendszerek • Tízes számrendszer: • Számjegyei: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 • Helyi értékei: 1,10,100,1000,10000, azaz a tíznek a hatványai. • A számjegyek értéke attól függ, milyen helyiértékű helyen állnak. • Kettes számrendszer: • Számjegyei: 0,1 • Helyi értékei: 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024 azaz a kettő hatványai • Tizenhatos (hexadecimális) számrendszer, nyolcas (oktális) számrendszer.

 6. Logikai műveletek • Két logikai értéket különböztetünk meg: igaz, hamis. • Az igaz értékeket jelöljük 1-gyel, a hamisat pedig 0-val. • A logikában úgynevezett állításokkal dolgozunk. • Ezekről az állításokról egyértelműen eldönthetők, hogy tartalmukat tekintve igazak, vagy hamisak-e. • Két állítás között értelmezhetünk úgynevezett logikai műveleteket, ezek: tagadás, és, vagy, kizáró vagy. • Egy-egy logikai művelet minden lehetséges kimenetelét tartalmazó táblázatát igazságtáblának is nevezik.

 7. A logikai műveletek a számítógépen található kapuáramkörök modelljei. • A kapuáramkörök bemenettel és kimenettel rendelkező áramkörök. • A kapuk fizikailag analóg elemekből – tranzisztorok, félvezetők -, illetve ezek kombinációiból állnak.

 8. Az információ egységei • Azt az információegységet, ami a két állapot valamelyikét fejezi ki, és egy egyjegyű kettes számrendszerbeli számmal vagy egy logikai kifejezés eredményével írjuk le, bitnek nevezzük. • A bitnél nagyobb egység a bájt. 8 bit=1 bájt.

 9. 1 KB (kilobájt) = 1024 bájt 1 MB (megabájt) = 1024 KB = 1048576 B 1 GB (gigabájt) = 1024 MB 1 TB (terabájt) = 1024 GB

 10. Ábrázolási módok • Fixpontos számábrázolás: a bináris pont, a „kettedes vessző” fix helye van. • Lebegőpontos számábrázolás: a tizedesvessző helye a számon belül nem fix helyen található. • Karakterábrázolás: a karakterek (betűk, jelek, számjegyek) ábrázolásához kódtáblázatokat használnak. Szabványos kódtáblák: ASCII (256), Unicode (65536), EBCDIC, CWI.

 11. A számítógép

 12. A számítógépek csoportjai • Méret és teljesítmény alapján: nagyszámítógépek (mainframe), mini- és mikroszámítógépek. • Mikroszámítógépek: • Asztali számítógépek • Hordozható számítógépek (laptop, notebook) • Kézi számítógépek (PDA, palmtop)

 13. A számítógépek elvi felépítése • Hardverből és szoftverből áll. • A számítógépek különböző feladatait különböző hardveregységek, berendezések látják el. • Az ember és a számítógép közötti kommunikációt a beviteli (input) és a kiviteli (output) eszközök valósítják meg. • Az adatok beolvasásáért a beviteli egységek a felelősek: billentyűzet, egér, szkenner stb. • A részegységek irányítását a központi feldolgozóegység (CPU) végzi, s ez dolgozza fel az adatokat is.

 14. A feldolgozásra várt adatok és utasítások átmenetileg az operatív tárba kerülnek és ide kerülnek vissza feldolgozás után. • A feldolgozott adatok a megjelenítő eszközökre jutnak, ilyen a monitor, a nyomtató, a hangszóró stb. • A programok és az adatok tartósan a háttértárakon – merevlemez, CD, DVD, floppy – tárolhatók. • A kimeneti és beviteli egységeket, valamint a háttértárakat perifériáknak nevezzük.

 15. Hardver

 16. A számítógép felépítése • Modulrendszerű, ez azt jelenti, hogy bizonyos határok között további egységekkel bővíthető, a meglévő elemek cserélhetőek. • A számítógépet alkotó egységek összességét konfigurációnak nevezzük.

 17. Ház • Fekvő- és álló helyzetű (torony) • Mini-, midi- és nagytorony • A ház előlapján nyomógombok vannak: POWER, RESET, TURBO, HDD • Tápegység: a számítógép kisfeszültségű áramkörei számára biztosítja az áramot. • Hangszóró: az esetleges hibák hangjelzésére szolgál

 18. Központi feldolgozóegység (CPU) • Egy szilíciumlapkára épített komplex áramköri egység • A processzor végzi el szinte az összes számítást és utasítást. • Az alaplap alkatrészein és csatlakozóin át tartja a kapcsolatot a perifériákkal. • Külön ventilátor • Legfontosabb részei: • Aritmetikai és logikai egység (ALU) • Vezérlőegység (CP) • Regiszterek: átmeneti tárolóelemek

 19. Teljesítményét, sebességét két jellemzője befolyásolja: • Szóhossz: egyszerre hány bit hosszúságú adattal tud műveletet végezni • Órajel-frekvencia: másodpercenkénti rezgések száma (Herz vagy Megaherz) • Legismertebb processzorgyártók: Intel, AMD, VIA

 20. Memória • Elektronikus elven működő, félvezető alapú adattároló eszközök. • Tárolási kapacitásuk nem nagy, viszont elérési idejük a legkisebb. • Két fő csoportja: • ROM: csak olvasható memória. Olyan programot tartalmaz, amelyet a gyártáskor égetnek bele. • RAM: írható és olvasható memória. Tetszőleges véletlen elérésű elektronikus tár. A feldolgozásra váró adatok, programok és a kiszámított eredmények átmeneti tárolására szolgáló egység.

 21. A memóriák jellemzésére a kapacitást, valamint a hozzáféréshez szükséges időt adják meg paraméterként. • 32-512 MB memória • Gyorsítótár vagy cache. Mérete általában 256 KB-2 MB. • Virtuális memória • Grafikus RAM

 22. ROM: • Szabványos ROM • PROM: programozható memória • EPROM: törölhető, programozható ROM • EEPROM: elektronikusan törölhető és programozható ROM • Flash memória: ahol az adatokat nem kizárólag egyszerre lehet törölni. Néhány év után „elfelejtik tartalmukat”, ezért tartós archiválásra alkalmatlanok • RAM: • DRAM: állandóan frissíteni kell • EDO RAM: gyorsított kiolvasási sebességű • SDRAM: nem igényel állandó frissítést • DDR RAM: az alkalmazott órajel kétszeresével képes adatokat szállítani • RDRAM: Rambus csatornát használó memória

 23. Alaplap • A számítógép fő áramköreit tartalmazza • Ezen az integrált áramköri lapon az áramkörön kívül foglalatok és különböző szabványú buszcsatlakozók találhatók. • A számítógép bővíthetőségét, teljesítményét az alaplap határozza meg. • Elemei: • Memóriamodul-aljzatok • CPU ventilátor-csatlakozók

 24. Processzoraljzat • Órajel generátor • CMOS RAM • Elem a CMOS RAM áramellátására • Buszcsatlakozók (ISA, PCI, AGP) • IDE-csatlakozók • Interfészek • Előlapi csatlakozók csoportjai • Tápfeszültség-csatlakozó

 25. Buszrendszer • Az egyes hardverkomponensek közötti adatforgalmat lebonyolító kapcsolatok, vezetékek és csatlakozók rendszere. • Funkcionálisan lehet: • Adatbusz • Címbusz • Vezérlőbusz

 26. ISA: szabványos kártyabővítő aljzat • PCI: csatlakozhat hozzá hangkártya, hálózati kártya, modem stb. • AGP: grafikus kártya csatlakoztatására szolgál • AMR: hangkártyák és modemek • CNR: modem, hálózati kártya vagy hangkártya • SATA: merevlemezek csatlakoztatásra szolgáló új szabvány.

 27. Interfészek, portok • Egy külső buszrendszert alkotnak • Könnyen felismerhetők és azonosíthatók a ház hátoldalán • Soros port: RS 232 szabványú csatlakozók • Párhuzamos port: 25 pólusú • USB port: soros adatátvitelt tesz lehetővé, de gyorsabb, mint a párhuzamos port. • PS/2 port: kör alakú csatlakozó • SCSI: párhuzamos adatátvitelt nyújt • FireWire: nagyon gyors adatátvitelre képes • PCMCIA: vastagabb hitelkártya méretű bővítőkártyákat lehet helyezni

 28. Beviteli eszközök

 29. Billentyűzet: ergonomikus, ha elrendezése megkönnyíti a gépelést (íves) • Pozícionáló eszközök: • Egér: alá egéralátétet szoktunk rakni, ami sima mozgási felületet biztosít, a görgős egereket gyakran kell tisztítani. • Optikai egér: alján egy villogó piros LED és egy érzékelő található • trackball, • touchpad, • touchscreen, • fényceruza, • Játékvezérlők:

 30. Szkenner • lapszkenner • fóliaszkenner • Digitalizáló tábla • Digitális fényképezőgép • Digitális videokamera • Webkamera • Mikrofon

 31. Kimeneti eszközök

 32. Monitorok • Katódsugárcsöves monitor • Folyadékkristályos kijelző (LCD) • Nyomtató: • Mátrixnyomtató • Tintasugaras nyomtató • Lézernyomtató • Hőnyomtató • Fotónyomtató • Plotter • Hangszóró

 33. Illesztőkártyák: • Videokártya • Hangkártya • Modem

 34. Háttértárak

 35. A program- és adattárolás eszközei • Nagyobb mennyiségű információ tárolható rajtuk hosszú időn át. • Szalagos és lemezes formátumban terjedtek el • Tárolási elvük alapján a mágneses- és magnetooptikai elven működő tárolók az általánosak

 36. Mágneses tárolók • Hajlékonylemez, hajlékonylemezes meghajtó: mágneses elven működő, véletlen hozzáférésű, hordozható lemezes háttértároló. Cserélhet, és könnyen hordozható, írható és olvasható. Méret és kapacitás: 3,5’’-es, kétoldalas, jellemző kapacitása 1,44 MB. Speciális nagykapacitású hajlékonylemezes egység az A: drive (120 MB) Sáv, szektor, vas-oxid réteg Formázás: mélyformázás és magas formázás

 37. Merevlemezes egység (HDD) • Mágneses elven működő, véletlen hozzáférésű, írható-olvasható, gyors és megbízható háttértároló eszköz. • Kapacitása: néhány tíz MB-tól néhány 100 GB-os • Általában több mágneslemezt tartalmaz, melyek egy közös tengelyen egymás felett helyezkednek el, és együtt forognak. • A lemezeket egybe építik a meghajtóval – így zárt, pormentes egységet alkotnak. • Particionálás: érdemes részekre osztani, ekkor mindegyik rész önálló meghajtóként jelenik meg és kezelhető. Előnyei: más-más operációs rendszer, kisebb egységek jobban áttekinthetőek, megnő az adatbiztonság.

 38. Szalagos egységek • Mágneses elven működő, soros hozzáférésű, cserélhető háttértárak • Streamer-kazetta: 10 GB-100 GB

 39. Magnetooptikai tárolók • Az adatok írásakor egy lézersugár mikroszkopikus lyukakat (piteket) éget vagy ép felületet hagy a műanyag adathordozón lévő fémrétegen. • Az adatok olvasásakor a forgó lemez sávjaira lézersugár fókuszálódik, s a fémrétegről visszaverődik. • Hosszú élettartam, magas adatelérési idő és alacsony adattovábbítási sebesség jellemzi. • CD (CD-ROM, CD-R, CD-WR), DVD

 40. Külső tárolók • ZIP meghajtó: mágneses elven működő, cserélhető lemezű írható-olvasható tárolóegység. Saját semmi mással nem cserélhető lemezeket és meghajtót használ. Kapacitása 100, 250, 750 MB • Mobil Rack • Memóriakártyák • Pen drive: USB kapun csatlakoztatható, kis méretű, Flash memóriát tartalmazó hordozható eszköz. Méretük: 32 MB és 2 GB között. Nem tartalmaznak mozgó alkatrészt. Közvetlenül csatlakoztatható a géphez.

 41. Szoftver

 42. Utasítások sorozata, amely segítségével a számítógépet hasznos munkára foghatjuk: mit csináljon a bevitt adatokkal, miként jelenítse meg őket. • A programokat a különböző cégek az idők folyamán tökéletesítik, fejlesztik. • Az egyes változatokat verziószámmal látják el. Minél nagyobb a verziószám, annál újabb a program.

 43. Csoportosítása feladat alapján • Rendszerprogramok: a számítógép használatához nélkülözhetetlen. Operációs rendszerek • Fejlesztői programok: egyéb programok előállításához szükséges programok • Alkalmazói, más néven felhasználói programok.

 44. Operációs rendszerek • Olyan program, ami lehetővé teszi, hogy a számítógép lehetőségeit használni tudjuk. • A számítógép alapprogramja • Egy gépre több operációs rendszert is lehet telepíteni.

 45. Feladatai • Erőforrás-kezelés: minden használatban levő eszközét felügyeli és kezeli • Processzor ütemezés: meghatározza, hogy mikor melyik program használhatja a processzort. • Memóriakezelés: biztosítja a megfelelő memóriaterületet a működéshez. • Lemezkezelés: a lemezegységeken tárolt adatok tárolása, kezelése • Programok futtatása: • Kapcsolattartás a felhasználóval • Egyszerűbb alkalmazások biztosítása

 46. Betöltése • A gép elindítása után (boot) az operációs rendszer, minden más program előtt betöltődik a központi memóriába • Ez történhet: • ROM-ból • Valamilyen háttértárolóról

 47. Jellemzése • Többfeladatos rendszerek: (multitask), több programot tudnak egyszerre futatni • Többfelhasználós rendszerek: • Megadható egyéni munkakörnyezet • Beállítható, hogy az egyes felhasználók milyen jogosultsággal rendelkezhetnek. • 16,32,64 bites rendszerek • Kiszolgálói rendszerprogramok • Felhasználói felületek (interaktív rendszerek) • Grafikus felület (GUI) • Karakteres felület

 48. Legelterjedtebb operációs rendszerek • UNIX • LINUX (Debian GNU/GPL Linux, UHU Linux) • Microsoft Windows • BEOS • DOS • MS DOS • EPOC • Nowell Netware

 49. Néhány rendszer segédprogram • Diagnosztikai programok • Rendszerhelyreállító programok • Lemezparticionáló és átparticionáló programok • Fájl- és könyvtárkezelés

 50. Felhasználói szoftverek • Szövegszerkesztők • Kiadványszerkesztők • Táblázatkezelők • Adatbázis-kezelők • Kommunikációs és hálózati szoftverek • Grafikai alkalmazások • Web design • Tervezőrendszerek • Hangszerkesztő és zenei alkalmazások • Videolejátszó és –szerkesztő programok