Download
eksport muutuvas ajas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eksport muutuvas ajas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eksport muutuvas ajas

Eksport muutuvas ajas

87 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Eksport muutuvas ajas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Eksport muutuvas ajas Saaremaa, 2014

  2. SEMINARI KAVA • Kell 15.00 – 17.00 – seminar vabas suhtlusvormis Saare Golf klubihoone teise korruse konverentsi ruumis

  3. TÄNASED ETTEKANDED • Kohtumine Kuressaare Linnapea Hannes Hansoga ja Nordic Machine Systems esindaja Toomas Uiboga. Hannes Hanso teeb ettevõtjatele välispoliitilise ülevaate teemal „Kuidas olukord välispoliitikas mõjutab eksporti“ • Arutelu Nordic Machine Systems esindaja Toomas Uiboga toimub teemal, kuidas paremini eksportida tooteid? • Eesti Mööblitootjate Liidu võimalused − ekspordivõimekuse tõstmine välisturgudel.

  4. Hannes Hanso „Kuidas olukord välispoliitikas mõjutab eksporti?“

  5. Toomas Uibo „Kuidas paremini eksportida tooteid?“

  6. Ekspordivõimekusetõstmisetegevused. Saaremaa, 2014

  7. Saksamaa turg • KoostööSaksaettevõtte GIB-gaprojektmööblivaldkonnamüügikanaliloomisega. • HeatahtekootöölepingsõlmitudSinilaid Group GMBH-gamüügivõrguloomiseeesmärgiga. • Koostööalustatud EV Berliinisuursaatkonnamajandusdiplomaadiga, eesmärgiks on saatkonnatoetusnäitekskliendiüritusteläbiviimisel.

  8. EAS ja mööblitootjad EAS pakkub Eesti mööblitootjatele ärikohtumisi Saksa potentsiaalsete klientidega Teenuse sihtrühmad on: • Projektimööblitootjad (3-5 ettevõttet) • Massimööblitootjad (3-5 ettevõttet) Kohad: München, Frankfurt või Hamburg Aeg: Oktoober - November Teenus on tasuta, ainult sõidu ja lähetus on oma kulul

  9. EAS • Järjepidevkoostöö EAS-igaeesmärgigakasutadapakutudmeetmeidvõimalikultefektiivselt. • Luuatihemadsuhted EAS-ivälismaakohalikeesindajatega

  10. TÄNAME • KUTSUME ÜLESSE ETTEVÕTTEID LIITUMA KLASTRI PARTNERITEKS ILMA SISSEMAKSUTA JA PÜSIKULUDETA.