1 / 7

SANSENING og INTUITION

SANSENING og INTUITION. er måder vi får/tager information på. S. Sansefunktionen tager informasion ved hjælp af de fem sanser, syn, hørelse, følelse, lugt og smag. N. Den iNtuitive funktion bearbejder information med den “sjette sans”, eller “fornemmelsen”. +++++++++.

shlomo
Télécharger la présentation

SANSENING og INTUITION

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SANSENING og INTUITION er måder vi får/tager information på S Sansefunktionen tager informasion ved hjælp af de fem sanser, syn, hørelse, følelse, lugt og smag N Den iNtuitive funktion bearbejder information med den “sjette sans”, eller “fornemmelsen”. +++++++++ Vi bruger alle begge holdningene, men en af dem er som oftest foretrukket og bedre udviklet.

  2. SANSENING Tendenser/Karakteristika INTUITION Tendenser/Karakteristika Observerer de specifikke dele Ser på mønster og sammenhænger Lever her og nu og nyder det som er Lever mere i fremtiden Foretrækker at arbejde med praktiske ting Foretrækker at fantasere over muligheder

  3. SANSNING Tendenser/Karakteristika INTUISION Tendenser/Karakteristika Kan lide ting som er konkrete, målbare og håndfaste Kan lide muligheder, at finde på .................... Hopper gerne til midten, og kan hoppe frem og tilbage efter behov Starter ved begyndelsen og tager et skridt ad gangen S-ere har behov for N-ere for at skaffe balance. N-ere har behov for S-ere for at skaffe balance.

  4. SANSNING Tendenser/Karakteristika INTUISION Tendenser/Karakteristika Optaget af at samle information Optaget af at sammenfatte Holder af at skabe prosedyrer og udarbejde rutiner Har behov for forandring og variation S-ere har behov for N-ere for at skaffe balance. N-ere har behov for S-ere for at skaffe balance.

  5. SANSNING Tendenser/Karakteristika INTUISION Tendenser/Karakteristika Irriterer sig over at S’en altid må ha alle detaljer på plads før forslag fremmes Opfatter N’ens ideer som konkrete forslag S’er kan virke materialistiske og bogstavlige på N’er N’er kan virke upraktiske og drømmende på S’er S-ere har behov for N-ere for at skaffe balance. N-ere har behov for S-ere for at skaffe balance.

  6. NOGLE NØGLEBEGREBER S N Sanse Detaljer Nu Praktisk Fakta Sekvenser Retning Repetion Glæde Beholde iNtuision Mønster I fremtiden Fantasirig Nyskabning Tilfældig Impuls Variasion Forventning Forandre Disse karakteristika stammer ofte fra S og N præferanser, nogen af dem kan passe til dig.

  7. Sansere bruger S og N, men foretrækker S. iNtuitive bruger N og S, men foretrækker N Hva foretrækker du? Hvor stærk er din præferanse? ? ? ? ? ? ? S N stærk moderat svag svag moderat stærk

More Related