Download
min side n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Min side PowerPoint Presentation

Min side

129 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Min side

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Min side Bakgrunn i UBIT2010 prosjektet Krav til funksjonalitet Mulighetsstudie Test av eksisterende profil-tjenester Konklusjon

 2. Profil • Profil består av: • Data om bruker.  • F.eks. knyttet til din BDB bruker • Logging, brukerhistorikk mm. • Brukerstyrt innhold via ulike funksjoner

 3. Noen leverandører

 4. Fagprofil UBiT tilbyr:  Faginngang til kvalitetssikrede ressurser. Kategori-inndeling som brukeren velger fra ved opprettelse av profil. UBIT kan velge blant eksisterende faginnganger: SFX BIBSYS emneportal Norske vitenskapsdisipliner UDK,Mesh,Dewey It's Learning 

 5. Kartlegging Vi har testet mange profiltjenester. Sammenstilt og vurdert eksisterende tjenester i disse Samlet  felles trekk Grunnlag for: Konklusjon for eventuell realisering av et "Min Side" tilbud. Tilby tilsvarende tjenester fra UBIT?

 6. Mulige eksterne profiltjenester Facebook IGoogle  Netvibes My Yahoo My Space

 7. Interne eksisterende profiltjenester Mitt bibliotek erstattet av Metalib E-hylle BIBSYS min side It's:Learning eportefolio Innsida Intranett på institutt/fakultet Blogging hostet av BIBSYS(Wordpress)‏ System for egenpublisering (Frida, Diva)‏ Escenic

 8. Autentisering/Autorisering Mekanismer for adgangs-begrensning. Innlogging mot flere tjenere: BDB BIBSYS Metalib Andre ?

 9. Fremtidig løsning Sømløs pålogging: Feide, Single-Sign-On IP-sjekk. Andre tilsvarende autoriserings-mekanismer

 10. Realisering av UBiTs "Min Side" Skal UBiT lage egne applikasjoner for "Min side" eller benytte ekstern leverandører?    Problematikk knyttet til bruk av eksterne: • Mister kontroll over innhold • Eierskap til data • Endringsdyktighet • Delingsproblematikk og sikkerhet • UBIT-eid og eller UBIT driftet? • Politisk vilje og kostnadsproblematikken • Større drifts og vedlikeholdsoppgaver

 11. Forventet tjenesteinnhold Forventet funksjonalitet ihht. prosjekt: Faginndeling Profildata-eksport Gruppetilhørighet Meldingstjenester Embedding Brukerstyrt innhold: Lenkeliste som er tilgjengelig overalt Vedlikehold av lenkeliste Vedlikeholde utvalg av egne profildata

 12. Mulig funksjonalitet Lenkeliste Embedding(mashups)‏ Eksport av profildata Sosiale nettverk Delingstjenester Import av data fra eksterne kilder. Deling av profildata Deling av innhold i profilen Social bookmarking sharing button (eks.AddThis)‏ Tagging,Folksonomier 

 13. Profiler og tredjeparts tjenester Utvalgskriterie ved test: En likeartet funksjon skal finnes i mer enn 3 av 9 testede profil-tjenester En funksjon leverer samme brukeropplevelse, men heter ikke alltid det samme

 14. Apps Gallery Tjeneste som tilbyr skreddersøm av : Applikasjoner som virker innenfor din egen profil. Distribuerte applikasjoner laget av deg eller andre Applikasjoner som snakker med andre profiltjenester Tjenester som presenterer eksisterende applikasjoner laget av andre Kobling mellom applikasjoner og eksterne data

 15. Chat Chat via brukergrensesnittet i profil. Kobling til ekstern chat klient/API Interoperabilitet mellom API på ulike plattformer Pidgin, AIM, E-Chat (linux), Google Typer chat: Instant Messaging MSN, AOL,Google Talk,Meebo osv. Gruppechat vs. Privat chat

 16. Grupper Eksisterende grupper  Gruppekategorier (utvalgte) Visning av gruppemedlemmer Velge fra grupper (Mine grupper) Opprette egne grupper Melde inn andre i grupper Meldingstjeneste for gruppemedlemmer (Events) Oppslagstavle

 17. Html container Tillate kjøring av eksterne applikasjoner i en UBiT-kontrollert container eller via andre API Informasjonsobjekter Tekst + Metadata Multimediale datastrømmer Lyd, nyhetsstrømmer,Video Html, Websider Embedding betyr: Innkapsling av ekstern tjenester som f.eks YouTube, Netvibes, Websider, html kode

 18. Tjenestetilbud Tilrettelegging for å tilby evt. mashups (API) Interoperabilitet: API mot utvalgte tredjeparts tjenester Må lages av oss Interoperabilitet mellom tredjeparts tjenestene Krever omfattende planlegging og programmering.

 19. Tjenester Tekstbehandling:   Mail  Mailklient i min side Kobling til eksterne mailklienter Notes Notater Todo liste

 20. Koblingstjenester Wikipedia Embedding Vær Kalender Kobling til andre profiltjenester Aggregering f.eks RSS (opml), Podcasting Multimedia (YouTube,Flickr,Picasa)

 21. Struktur Layout  Brukerstyring av ledetekster og innhold.  Funksjonelle Tabs   Alt. brukerstyrte kategorier med nivåinndeling Skins? Språkvalg Profilering Vis aktivitets-historikk Distribuere aktivitetshistorikk (Facebook)

 22. Administrativt verktøy Brukersperring Fjernstyring av bruker Sensur av innhold Meldingstjeneste Oppslagstavle Message of the day (MOTD). Systemmeldinger til alle brukere.

 23. Tagging Brukerstyrt databerikelse.  Frie emneord knyttet opp mot ressurser. Brukertagging Cloud-tagging Skal vi tilby brukerstyrt tagging? F.eks. på BIBSYS poster?

 24. Konklusjon Lage selv? Kjøp fra eksterne? Variansbegrensning Tjenesterikdom kontra sikkerhet Sosiale nettverk Sikkerhet Deling Kobling