Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MIN skabelon MIN generalisering! MIN specielle virkelighed! PowerPoint Presentation
Download Presentation
MIN skabelon MIN generalisering! MIN specielle virkelighed!

MIN skabelon MIN generalisering! MIN specielle virkelighed!

180 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MIN skabelon MIN generalisering! MIN specielle virkelighed!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Èt menneske har ét par briller og ser verden sådan, et andet menneske … MIN skabelon MIN generalisering! MIN specielle virkelighed!

 2. En slags indre modellandskab, så vi ikke oplever verden objektivt. MINE brilleglas er farvet af MINE tidligere oplevelser.

 3. kærlighed & omsorg Afhængig af kærlighed og omsorg. Så vi opfinder vores egen unikke verden! Overlevelse! Tilpasser os vores forældres ”virkelighed”! Deres krav, forventninger, behov

 4. Bevidste sind: Ikke rumme / skøre 16-40 inf./sek. Smart filter, der filtrerer informationer: Udelader Generaliserer Forvrænger

 5. Jeg er ikke noget værd Alle tænker kun på sig selv OK, at andre har egne behov

 6. Nye informationer bliver sammenlignet Mening! - på godt & ondt. Forstår & genkender Uden mening – danner vi selv en mening Sand / Falsk

 7. Typer, Team & Trivsel: Vi udelader store mængder af information. Dem, der slipper igennem, passer stort set i de skuffer, der er i forvejen.

 8. Sådan gør vi også ude i livet! Fuldføre billeder A Skabe mening Færdiggøre Ud fra tidligere erfaringer Uden at vide om det er virkelighed?

 9. Der var engang … Erfarings-skuffer På opdagelse i jeres erfaringsverden

 10. Typer, Team & Trivsel Samarbejde – at vi ikke er alene. Fællesskab om fælles mål. Brug for hinanden på godt og ondt. Rummelighed og accept af de andre og os selv. Forskellige, men alligevel fælles træk.

 11. 1 4 Fornyere Helhjerter 3 2 Problemknusere Grublere

 12. Tal sammen A & B 1. Er du enig/uenig i pejlingen? 2. Hvad gør dig enig/uenig? 3. Uenig? – Hvilken type er du så? 4. Hvad betyder din type for dit job og for samarbejdet med andre?

 13. Hvert menneske er unikt! Alligevel egenskaber, der går igen. Typeteorier har klare begrænsninger. Ikke overfortolke! En slags rettesnor/forståelse. To af samme type: Fællestræk / Forskellige Lidt af det hele, mest af 1-2 af typerne.

 14. F ø l e n d e R e f l e k t e r e n d e Fornyere Helhjerter H a n d l e n d e Problemknusere Grublere T æ n k e n d e

 15. Helhjerter Grublere Problemknusere Fornyere Styrker: Begrænsninger: Blandt mine helt klare personlige og faglige styrker er, at jeg: Blandt mine helt klare personlige og faglige begrænsninger er, at jeg: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 16. Typer, Team & Trivsel • 1)Hvor involveret blev du? • 2)Hvor ansvarlig oplevede du dig? • 3)Fik du – eller tog du – en bestemt rolle? • 4)Var der et mønster fra din dagligdag, der • gik igen?

 17. Fornyere Helhjerter Skal et team fungere optimalt, skal der være lidt af alle typer i teamet! Problemknusere Grublere Grublere

 18. F ø l e n d e 2)Sparringspartnere!! For mange/for lidt af? 1)Helheden i jeres team? R e f l e k t e r e n d e Fornyere Helhjerter H a n d l e n d e 3)Hvordan styrker I jeres team? Problemknusere Grublere Grublere 4)Opstil 3 forslag til at styrke samarbejdet i teamet! T æ n k e n d e

 19. Andre beskæftiget sig med typer: Autentisk Indberetning 1860’erne # Overstået Eksercerskole ved 4’de Dragonregiment i Næstved # Elever af en bestemt Race

 20. Inden vi dømmer andre, så husk:Vi indeholder alle noget af det hele!

 21. Min handleplan STYRKER DER ER: Følgende styrker fra min mestfremtrædende type skal hjælpe og støtte mig i mit job: STYRKER DER SKAL UDVIKLES: Følgende styrker fra min mindst fremtrædende type skal udvikles til hjælp og støtte i mit job: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5