Download
osuustoimintatutkimuksen p iv 2008 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSUUSTOIMINTATUTKIMUKSEN PÄIVÄ 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
OSUUSTOIMINTATUTKIMUKSEN PÄIVÄ 2008

OSUUSTOIMINTATUTKIMUKSEN PÄIVÄ 2008

121 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OSUUSTOIMINTATUTKIMUKSEN PÄIVÄ 2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OSUUSTOIMINTATUTKIMUKSEN PÄIVÄ2008 CASE HATTULA: MAASEUDUN KESTÄVIEN ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN KANTA-HÄMEEN KUNNISSA

 2. AVAINKOHDAT • Suomalainen osuustoiminta • Uusosuutoiminta • Vastuu ympäristöstä (ruohojuuritason kehitys) • Kestävä kehitys • Kumppanuus • Globalisaatio

 3. HATTULAN KUNTA

 4. OSUUSTOIMINNAN SYNTYSANAT 1899 HATTULAN KUNNASSA • Osuustoiminnalla suuri merkitys maaseudun ja yhteiskunnan kehityksessä Suomessa • Myönteiset tulokset näkyvissä tänäkin päivänä • Osuustoiminnan kehitys on Suomessa luonut pohjan kestävälle kehitykselle

 5. HANKEALUE KANTA-HÄME Hauho Tuulos Hattula 3 Lammi Kalvola 10 15 Humppila Forssa 2 9 6 Hämeenlinna 5 1 7 Jokioinen 12 8 14 Janakkala 16 4 11 Hausjärvi Ypäjä 13 Tammela Riihimäki Renko Loppi

 6. KUMPPANUUSTOIMINTAA HANKEALUEEN KANSSA Seminaarit: Suomalaisen kumppanuustyön uudet mahdollisuudet kestävässä kehityksessä, Helsinki 23.3.2007(Hy:n taloustieteen laitos, MMM, YMP, SKKT, Hattulan kunta) Elinvoima Hattulaan osuustoiminnan keinoin seminaari, Hattula 23.4.2008 (Hattulan kunta,Pellervo-Seura, Hy:n taloustieteen laitos) Tuleva Kansainvälinen konferenssi: The new Local and Sustainable Rural Development prospects, 2010

 7. HANKKEEN TAUSTA JA TARVE • Uusosuustoiminnan avun arviointi toimeentulon säilyttämisen ja monipuolistamisen kannalta maaseudun yrittäjille ja maatalouden harjoittajille • Aiemmin Lopen kunnassa tehdyn kylä- ja aluetasoisen tutkimus- ja selvitystyön myönteinen palaute • Em. tutkimuksen jatkeena käynnistetty Hy:n tal.tiet. laitoksen hanke: “Kestävän kehityksen työn kehittäminen ja valmistelu” sisältäen maaseudun, maatalouden ja osuustoiminnan kehittämisen • Kanta-Hämäläisten kuntien ja Hy:n taloustieteenlaitoksen toimesta on järjestetty useita keskustelutilaisuuksia

 8. LOPPI Ourajoki Topeno

 9. HANKKEEN TOTEUTTAMISKEINOT JA TAVOITTEET Esiselvitystyö, kesto 4 kk. Tarkoituksena on löytää erilaisia koko Kanta-Hämettä kattavia taloudellista sekä muuta toimintaa edistäviä toimintoja Esiselvitystyö antaa pohjatietoa ao. seikoista: • eri vaihtoehdot maaseudun ja kylien asukkaiden keinoista ylläpitää toimeentulonsa ja monipuolistaa elinkeinoaan • selvitys siitä miten kylistä tehdään pieniä toimintakeskuksia • tarjonnan ja kysynnän arviointi; kesä/loma-asukkaat • kylien välinen yhteistyö • tieto kestävän kehityksen periaatteista ja soveltamisesta kunnissa ja muissa sidosryhmissä

 10. VARSINAINEN HANKE JA TAVOITTEET Varsinainen hanke alkaa v. 2009 alkupuolella ja se toteutetaan valkunnallisena hankkeena 3 vuoden aikana. Hanke rahoitus: osittain YTR:n kautta saatavalla kehittämishankerahoituksella sekä hankkeessa mukana olevien kuntien ja Hattulan kunnan rahoituksella. Uusosuuskunta: etsiä keinoja perustaa osuustoimintapisteitä, joiden avulla organisoidaan paikallisia yhteisöjä esim. Kesä/loma-asukkaiden palveluja kehitettäessä. Yhteistyön kehittäminen: kanta-hämäläisten kuntien ja niissä toimivien kehittämisjärjestöjen ja neuvontakeskusten, Pellervo-Seuran, valtakunnallisen uusosuustoimintverkoston ja Hy:n välillä paikallisen tarpeenmukaisen koulutuksen ja neuvonnan kehittämistä varten.

 11. HANKKEEN KUMPPANIT • Hattulan kunta, vastaava taho esiselvitystyön ja varsinaisen hankkeen toteuttamisaikana • Helsingin yliopiston taloustieteen laitos koko hankkeen yhteistyön toteuttajana • Pellervo-Seura antaa tukensa hankkeelle osuustoiminnallisen neuvonnan ja koulutuksen avulla • ProAgria Häme tarjoaa teknistä apua (alueell. t esiselvitystyön ja ilastot yms.) ja tarvittaesa toimitilat tutkijalle

 12. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ • Kunnanjohtaja Martti Pura, Hattulan kunta • Professori Markku Koskela, Hy:n taloustieteen laitos • Tutkija Shimelles Tenaw, Hy:n taloustieteen laitos • Yritysneuvoja Ulla Kuusonen, ProAgria Häme • Johtaja Sami Karhu, Pellervo-Seura • Projektijohtaja Juhani Lehto, Pellervo-Seura valtakunnallinen uusosuustoimintaverkosto

 13. HANKKEEN MUUT ULOTTUVUUDET Vertailevan tutkimuksen suorittaminen:Impact of state policy on people’s initiated multi-purpose Co-operatives. A comparative research study in South-Häme, Finland and North-West Ethiopia Azzezo