Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Programma PowerPoint Presentation

Programma

164 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Programma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De succesfactoren bij het creëren van een onderzoekscultuur op schoolWouter Schenke Renée van Velzencoördinator onderzoek docentonderzoeker

 2. Programma • Welkom • Typen onderzoek op school • Onderzoek op het Da Vinci College • Succesfactoren: onderzoekscultuur • Opbrengsten • Wat kan het u opleveren? Wouter Schenke Renée van Velzen

 3. Piedmont College, Brian Andersononderzoek naar effecten parkeerprobleem • Hoofdvraag: Leidt het tekort van parkeerplaatsen van docenten tot slechtere prestaties van de leerlingen? • Hypothese: Leerlingen behalen slechtere cijfers door parkeerproblematiek docenten Wouter Schenke Renée van Velzen

 4. Het verkrijgen van data • Interviews • Enquêtes • Open vragenlijsten Wouter Schenke Renée van Velzen

 5. Greep uit reacties • “Coach Anderson, do you not have anything better to do?” • “Stupidest thing I ever received in my teacher’s box.” • “There is no relation. Maybe to you, but not to the professional minded.” Wouter Schenke Renée van Velzen

 6. Typen onderzoek op scholen Prof. dr. M. Volman, Van de ‘school onderzocht’ naar de ‘onderzoekende school’ Wouter Schenke Renée van Velzen

 7. Onderzoek op het Da Vinci College Succesfactoren • Werken volgens visie en plan • Samenwerken met onderzoeksinstituut • Vaste onderzoeksmiddag • Coördinator onderzoek • Cursus tot docentonderzoeker • Connecties met andere projecten Wouter Schenke Renée van Velzen

 8. Onderzoek op het Da Vinci College Belangrijke succesfactor Meerwaarde voor eigen school in ogenschouw nemen • Professionalisering van docenten • Aanbevelingen specifiek voor eigen praktijk • Bijdrage aan schoolontwikkeling • Kwaliteitsbewaking Wouter Schenke Renée van Velzen

 9. Onderzoek Virtueel Museum • Opzet deelproject • Reden onderzoek • Onderzoeksplan • Opbrengsten voor school • Opbrengsten voor docentonderzoeker Wouter Schenke Renée van Velzen

 10. Wat kan het u opleveren? Onderzoek op eigen school • Opdracht in een groep van 4 • Ieder schrijft zijn voorkeur en redenen op • Deel de voorkeuren in de groep • Kijk kritisch naar elkaars argumenten • Vul elkaar aan op de argumenten Wouter Schenke Renée van Velzen

 11. Bedankt voor uw deelname! E-mail: wsch@davinci-leiden.nl rvel@davinci-leiden.nl Wouter Schenke Renée van Velzen