1 / 10

VOLONTERI Sindrom sagorevanja

VOLONTERI Sindrom sagorevanja. Nata ša Todorović. Sindrom sagorevanja BURNOUT. Radni ili profesionalni stes označava neusaglašenost između zahteva i organizacije rada u odnosu na mogućnosti, želje i očekivanja. Psihičke posledice rada sa bolesnim ljudima označavaju se sa tri pojma:

solada
Télécharger la présentation

VOLONTERI Sindrom sagorevanja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. VOLONTERISindrom sagorevanja Nataša Todorović

  2. Sindrom sagorevanjaBURNOUT Radni ili profesionalni stes označava neusaglašenost između zahteva i organizacije rada u odnosu na mogućnosti, želje i očekivanja. Psihičke posledice rada sa bolesnim ljudima označavaju se sa tri pojma: • Posredna (sekundarna) traumatizacija, psihički učinci rada sa bolesnim: posledice su snažna empatija i identifikacija. • Protivtransfer javljanje vlastitih osećanja i misli pomagača podstaknutih iskustvom • Sindrom sagorevanja (pripadnici profesija i neprofesionalci koji pomažu ljudima)

  3. Sindrom sagorevanjaBURNOUT Mogući znaci upozorenja: • Osećaj telesne i emocionalne iscrpljenosti • Gubitak osećanja lične vrednosti • Negativizam • Gubitak interesovanja, cinizam,neosetljivost • Osećaj bespomoćnosti i beznađa, pesimizam • Razdražljivost i niska tolerancija na frustracije • Rigidnost, neprilagodljivost • Učestali sukobi i agresivni ispadi • Povlačenje u socijalnim odnosima

  4. Sindrom sagorevanjaBURNOUT • Povećana upotreba alkohola, duvana, stimulansa • Povećan ili smanjen apetit • Izostajanje sa posla • Osećaj opšte slabosti • Učestalo poboljevanje • Preosetljivost na nadražaje, zvuke, mirise, toplotu • Teškoće u komunikaciji • Problemi sa spavanjem • Gubitak seksualnog interesa, problemi • Telesni simptomi: glavobolje, bolovi u leđima, poteškoće u disanju

  5. Sindrom sagorevanjaBURNOUT Tri aspekta: • Telesno iscrpljenje (istrošenost, hronični umor, poteškoće u spavanju) • Emocionalno iscrpljenje (bespomoćnost, beznadežnost, depresivnost, životno zadovoljstvo smanjeno) • Mentalno iscrpljenje (negativan stav prema bolesniku/porodici, timu, emocionalno udaljavane, može da se prelije na privatno područje života)

  6. Sindrom sagorevanjaBURNOUT Faze sagorevanja: • Radni entuzijazam (preterani, neumorni, nerealna očekivanja brzog postignuća, preveliko ulaganje, radi duže, ne dopušta sebi odmor) • Faza stagnacije (domeni posla nisu onakvi kako je očekivao,stanje osjećenosti, frustracije, razočarenje, sumnja u sebe, povlačienje i izolacija) • Emocionalno povlačenje i izolacija (dublje udaljavanje i doživljavanje posla kao besmislenog i nevrednog, znaci telesne iscrpljenosti) • Apatija gubitak životnih interesa (znaci depresije jasno uočljivi, motivacija potpuno iscrpljena)

  7. Sindrom sagorevanjaBURNOUT Izvori sagorevanja pomagača: unutrašnji i spoljašnji • Unutrašnji zavise od ličnosti pomagača (nerealna očekivanja, preterana identifikacija, potreba za stalnom kontrolom situacije, preterana vezanost i osećaj da snosimo odgovornost, identifikacija sa poslom, da on postaje smisao života, neprepuštanje, preterana upornost, rigidnost, neadekvatno korišćenje vremena, pomanjkanje redosleda prioriteta, osećaj nekompetentnosti). • Za radne uslove (neodgovarajući mikroklimatski uslovi, pomanjkanje privatnosti i stalna izloženost, nedostatak mesta za vođenje poverljivih razgovora) • Za organizaciju (svakodnevno provođenje vremena sa osobama koje prati, prevelika odgovornost u odnosu na raspolive mogućnosti, nepostojanje odmora tokom dana,nejasna organizaciona struktura, nejasna podela posla, pojava preklapanja)

  8. Sindrom sagorevanjaBURNOUT • Za odnose unutar tima (pomanjkanje jasne filozofije i vizije njenih ciljeva, pomanjkanje povratnih informacija o postignućima i planovima, nepostojanje formalnog i stvarnog pružanja lične i profesionalne pomoći pomagačima, nepostojanje duha zajedništva i pripadnosti timu) • Za vrstu pomagačevog posla ili karakteristike ljudi kojima pomaže (veliki broj osoba kojima pomaže, puno problema bez zadovoljavajućeg rešenja, emocionalna iscrplenost zbog stalne svesti o problemima koje imaju osobe koje prati, opasnost od tih osoba da ih može fiziški ugroziti, sličnost iskustva)

  9. Sindrom sagorevanjaBURNOUT • Imaginacija-tehnike relaksacije • Prepoznavanje misli i racionalno mišljenje, pozitivno mišljenje • Meditacija • Organizacija vremena • Traženje i prihvatanje pomoći • Postavljanje granica • Edukacija TRAŽENJE POMOĆI NIJE ZNAK SLABOSTI.Odličan način da se dobro brinemo o sebi

  10. Sindrom sagorevanjaBURNOUT BRIGA O TELU • Spavanje (uspostavljanje ritma bez hipnotika, zabrana poslepodnevnog odmora ili ležanja u toku dana) • Tehnike relaksacije • Ishrana (neredovni obroci znak nedostatka brige osebi, dobijate ili gubite na težini) • Odmor/rekreacija, pronaći vreme za odmor • Uživanje u životu TRAŽENJE POMOĆI NIJE ZNAK SLABOSTI.Odličan način da se dobro brinemo o sebi

More Related