1 / 1

Kontakt: P. Michael Macek (731 40 26 66) nebo Jan Slavík (602 220 899) ‏

Kontakt: P. Michael Macek (731 40 26 66) nebo Jan Slavík (602 220 899) ‏.

star
Télécharger la présentation

Kontakt: P. Michael Macek (731 40 26 66) nebo Jan Slavík (602 220 899) ‏

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kontakt: P. Michael Macek (731 40 26 66) nebo Jan Slavík (602 220 899)‏ Sobota 20.9.2008 ve 20:00 hod.v kostele sv. Máří Magdalény, Sušilovo náměstí, Rousínov.Setkání je otevřené pro všechny, zvláště mladé lidi, ať už "chodící" nebo "nechodící" do kostela.Doprovází pěvecký sbor Cantamus Corde z Jezeřan-Maršovic. Farnost Rousínov společně se společenstvím Taizé v Jezeřanech-Maršovicích srdečně zvou na Ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taizé( putovní Slavnost světla XXXVII. )

More Related