Download
m odzi przedsi biorczy program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej

Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej

198 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Małgorzata Krzeszowska Autoprezentacja Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  2. Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Autoprezentacja to przedstawienie, pokazanie siebie innym ludziom. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  3. Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Podaj przykłady sytuacji, kiedy jest potrzebna autoprezentacja starasz się o pracę w domu jesteś pracownikiem w szkole … Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  4. Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej 10 przykazań autoprezentacji: • Jak Cię widzą, tak Cię piszą – pamiętaj o odpowiednim wyglądzie. • Pamiętaj o efekcie „pierwszego wrażenia”: pierwszych kilkanaście sekund często decyduje czy daną osobę zaakceptujemy czy nie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  5. Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej 10 przykazań autoprezentacji: • Najważniejsza jest komunikacja pozawerbalna: około 60% informacji jest tak przekazywanych. Dlatego: • Pamiętaj o uśmiechu i kontakcie wzrokowym. • Nie bój się okazywać emocji. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  6. Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej 10 przykazań autoprezentacji: • Pamiętaj o prostych plecach, głowie uniesionej lekko do góry i sprężystym kroku – to „człowiek, który zna swoją wartość”. • Pamiętaj o odpowiednim ułożeniu rąk, np. w koszyczek lub wieżyczkę. • Pamiętaj, że gestykulacja powinna uzupełniać słowa. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  7. Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej 10 przykazań autoprezentacji: • Pamiętaj o tym, co mówisz, czyli buduj pełne zdania poprawnym językiem. • Jeśli możesz, to przygotuj wcześniej scenariusz i przećwicz autoprezentację w domu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  8. Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Literatura: Andrzej Szmajke , Autoprezentacja: maski - pozy – miny Weronika Juroszek, Autoprezentacja młodzieży szkolnej Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.