Download
zinneke parade n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zinneke parade PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zinneke parade

Zinneke parade

123 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zinneke parade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zinneke parade Hanne Vandenhende Eline Tavernier Sarah van Cromphaut Pieter Jan De Loof Ruben Rottiers Dietwin van de Walle Lorenzo Van Tornhaut DieterVerbeke

 2. Kraan Water Concept • Bron • Schaalvergroting: bevreemdend effect + verrassing

 3. Concept

 4. Plaats

 5. Bevestigingsplaats

 6. kraan Bevestiging • 2 multiplexplaten • Aan beide zijden van het raam inklemmen

 7. Bevestigingsmethodes

 8. Bevestigingsmethodes

 9. Bevestigingsmethodes

 10. Bevestigingsmethodes

 11. Bevestigingsmethodes

 12. Men at work

 13. Binden van ringen